Lär dig fyra strategier för att göra kundupplevelserna enhetliga, engagerande och personliga. Läs Summan av delarna
Lär känna kunderna ur alla vinklar.
Ni står inför en utmanande uppgift. Ni måste skapa engagerande och personliga upplevelser över flera kanaler för era mobilkunder. Att leverera den bästa upplevelsen vid den rätta tidpunkten och på den rätta enheten är en utmaning. Ni behöver förstå era kunder i det rätta sammanhanget. Det bästa sättet är att använda ett enda integrerat system för innehåll och kunddata.

En sammankopplad, relevant upplevelse i varje kanal.

Adobe kan hjälpa till

Om era kunder inte får en enhetlig upplevelse på mobila enheter, i appar, på webben och i alla andra kanaler förlorar ni dem troligen. Vad ni behöver är en enda lösning som gör det möjligt att koppla samman både olika enheter och webbupplevelser med fysiska upplevelser.

Adobe Experience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Experience Manager kan ni enkelt skapa engagerande kundupplevelser för alla skärmar utan att behöva skriva någon kod. Utifrån ett och samma innehåll kan ni med Experience Manager skapa webbplatser och sidor som automatiskt anpassar sig till alla typer av enheter, till och med butiksskärmar. Era kunder kan inleda en transaktion på en mobilenhet, fortsätta på en dator och slutföra den på en surfplatta utan att märka någon skillnad mellan upplevelsen på de olika enheterna.

Snabb leverans av rätt innehåll till rätt person.

Adobe kan hjälpa till

För att engagera era kunder under varje steg av deras resa måste ni veta exakt hur de interagerar med ert innehåll. Därför behöver ni samla in och analysera stora mängder data. Utifrån de här insikterna kan ni kontinuerligt testa och finjustera innehållet så att det alltid är personligt och relevant – och alltid ökar kundlojaliteten. För att lyckas med detta måste ni ha en enda integrerad lösning.

Adobe Target och Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Target är det enkelt att testa två versioner av ett erbjudande för att ta reda på vilket som är bäst. Leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata och öka antalet konverteringar samtidigt som ni minskar arbetsinsatsen. Och skaffa realtidsinsikter med Adobe Analytics. Identifiera exakt var ni förlorar kunder, så att ni kan hålla kvar dem med hjälp av påminnelser eller erbjudanden. Skicka personaliserad kundkommunikation – som godkännandebrev, välkomsthälsningar och kampanjerbjudanden – via webben, e-post och fysiska utskrifter.

Skapa formulär som kan användas med alla skärmar eller enheter.

Adobe kan hjälpa till

Ni vet hur viktigt det är med engagemang. Och eftersom formulär oftast är det första sätt som era kunder upplever ert varumärke på är det avgörande att er formulärhantering är så krångelfri som möjligt. Med en säker digital lösning går det fortare att fylla i, skicka och godkänna formulär. Minska antalet fel från manuell ifyllnad. Och spara tid åt både er och kunderna när ni slipper skriva ut, posta och faxa formulär.

Adobe Experience Manager   och Adobe Sign

Adobe kan hjälpa till.
Med Experience Manager och Adobe Sign kan ni införa papperslösa formulär och processer, effektivt och automatiserat – på alla enheter. Gör det enklare att fylla i formulär och få snabbare responstider. Skapa ett formulär som automatiskt anpassar sig till alla olika typer av enheter och webbläsare. Minska antalet ifyllnadsfel med hjälp av förifyllda fält och innehållsverifiering. Eliminera fax och brev med hjälp av säkra, lagliga och pålitliga elektroniska signaturer. Och styr vem som kan komma åt formulären och i vilka situationer. Formulärhanteringen blir smärtfri.


Lär känna er målgrupp. Hitta era kunder.

Adobe kan hjälpa till

När ni förstår hur er målgrupp ser ut kan ni leverera målinriktat innehåll och erbjudanden baserat på gemensamma egenskaper för en viss grupp konsumenter i en viss åldersgrupp. För att få den kunskapen behöver ni en integrerad lösning som kombinerar alla era datakällor på ett och samma ställe.

Adobe Audience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Audience Manager samlar alla era kunddata i enhetliga målgruppsprofiler, så att ni kan inrikta er på samma kunder via webben, mobiler, sociala medier och sökmarknadsföring. På så sätt blir det enkelt att leverera en enhetlig och personaliserad upplevelse till ett och samma målgruppssegment över alla kanaler.

Kommunicera med era kunder på ett meningsfullt sätt.

Varför Adobe?

Att ge kunderna en osammanhängande upplevelse påverkar hur ert varumärke uppfattas, och kan minska er konkurrenskraft. Adobe kan hjälpa er att skapa, hantera och leverera innehållsmässigt relevanta och sammankopplade upplevelser över kontaktytor både online och offline.

Varför Adobe.

Med Adobe Experience Cloud får ni alla verktyg ni behöver för att leverera relevanta, personliga upplevelser i en enda integrerad lösning. Skapa enhetliga och engagerande upplevelser för både datorer, surfplattor och mobiler – till och med butiksskärmar – utan att skriva kod. Skapa formulär som är enkla att fylla i och har juridiskt bindande elektroniska signaturer via Adobe Document Cloud-integreringen. Identifiera ert bästa innehåll med enkla tester. Få djupgående insikter om era kunder. Med Experience Cloud kan ni leverera en enhetlig och kontinuerlig upplevelse på alla enheter och bygga engagemang och lojalitet.

Lär er hur ni levererar en enhetlig kundupplevelse i alla kanaler.
Läs om fyrstegskonceptet i Vikten av en enhetlig kundupplevelse.