Läs rapporten Experience Design Optimization: Where Personalization Goes to Grow Up om hur ni levererar upplevelser som engagerar varje enskild kund. Ladda ned rapporten ›
Skapa en resa som era kunder vill slutföra.
Som marknadsförare optimerar ni hela tiden kundupplevelserna för att försöka minska avhoppsfrekvensen och öka konverteringsgraden. Sannolikheten är stor att ni spenderar för mycket tid och pengar på att anpassa hemsidan utan att egentligen ha någon tydlig bild av hur den fungerar. Marknadsförarna förväntas känna till den bästa kombinationen av erbjudanden och layouter som får kunderna att konvertera. Och ledningen känner frustration eftersom de inte kan koppla kundresan till nyckeltal.

Experimentera med alla upplevelser.

Adobe kan hjälpa till

Ni har en budget och måste få ut mesta möjliga av den. Ni har flera sidor, processer och erbjudanden som ska utvärderas och förbättras. För att ta reda på vad som fungerar bäst måste ni kunna experimentera med olika varianter av kundupplevelserna, så att ni kan öka både konverteringsgraden och avkastningen.

Adobe Target

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Target kan marknadsförarna optimera upplevelser utifrån nyckeltal under varje steg av kundens resa. Här får ni alla verktyg för testning och målinriktning ni behöver för att experimentera – i alla kanaler och med alla era kundupplevelser. Från landningssidan till mobilappen – med Target är det enkelt att se hur ni kan öka konverteringsgraden.

Större insikt. Större avkastning.

Adobe kan hjälpa till

Det är viktigt att ni vet så mycket som möjligt om era kunder och hur de interagerar med ert varumärke, så att ni kan leverera bättre upplevelser som leder till konvertering. Ni har data från flera olika källor som ni behöver kombinera för att få hela bilden klar för er. Sedan måste ni utifrån detta presentera en heltäckande bild för ledningen för att visa att allt fungerar.

Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Analytics samlar in data och förser er med insikter om kundernas interaktioner i mobilkanalen, webbkanalen och alla andra marknadsföringskanaler. Med Analytics blir det enklare att förstå vilka marknadsföringskanaler som fungerar, så att ni kan leverera bättre upplevelser till mer värdefulla kunder och öka marknadsföringens lönsamhet.


Optimera varje kundupplevelse. Öka konverteringsgraden.

Varför Adobe?

Digitaliseringen har helt förändrat synen på marknadsföring och förväntningarna på vad den kan uppnå. Era kunder förväntar sig att ni känner dem, och era chefer förväntar sig resultat. Med Adobe Experience Cloud får ni allt ni behöver för att fördjupa er i datan och få ut så mycket som möjligt av era insikter. Vi hjälper er att optimera upplevelserna under hela kundresan, så att ni kan leverera rätt innehåll till rätt kund och öka konverteringsgraden.

Varför Adobe.

Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika individuella lösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Experience Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
 

Vi är ensam ledare inom plattformar för digital helhetsanalys.

Läs om varför vi anser oss vara bäst positionerade att ta dig vidare från analys till digital helhetsanalys i den senaste Forrester Wave-rapporten.
 

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.