Skapa upplevelser som passar perfekt ihop.

När det gäller kanaler är kunderna ombytliga. De byter från den ena kanalen till den andra, vilket skapar oändliga möjligheter att interagera med ert varumärke. Det är viktigt att rätt budskap når rätt målgrupp i alla kanaler. Se till att ert budskap är enhetligt, oavsett var kunderna får det.

Flerkanalsmarknadsföring

Enhetliga kampanjer är a och o.

För kunderna tar det bara några sekunder att fatta ett välgrundat beslut om ett varumärke. Och dagens digitala konsumenter fattar dessa beslut i stort sett hela tiden. Om ni vill att era målgrupper ska fatta rätt beslut om ert varumärke måste ni finnas i alla kontaktytor och alla kanaler, när kunderna behöver er. Med de rätta verktygen kan ni leverera relevanta upplevelser i alla kanaler, hela tiden. Så att ni kan vägleda era användare under hela kundresan.

Ett budskap som alltid är relevant.

Det kan vara viktigare än ni tror att kundupplevelserna är relevanta. Hela 96 % av konsumenterna utsätts för irrelevant marknadsföring. Och 94 % av konsumenterna säger att de är villiga att avbryta sin relation till ett varumärke på grund av detta. Problemet är att kundupplevelserna ofta är osammanhängande, vilket gör det svårare att leverera rätt budskap till rätt person. Därför är det viktigt att vara relevant i alla kanaler. Så att ni inte bara levererar rätt budskap vid rätt tillfälle, utan rätt budskap vid alla tillfällen.

E-post i rätt sammanhang.

E-post är avgörande för att lyckas väcka intresse hos kunderna. Men det kan vara en utmaning att samordna utskicken med företagets övergripande budskap. Det här är vad ni behöver för att optimera e-posten för er flerkanalsmarknadsföring:
En utvecklingsplan för e-postmarknadsföringen.

Möjlighet att använda data och innehåll från andra kanaler.
Ett heltäckande och dynamiskt system för att skapa och skicka e-post.

Förlora inte kunderna ur sikte.

För att få en tydlig bild av kunden måste alla data sammanställas. Med ett integrerat system kan ni synkronisera data och försäkra er om att era upplevelser är relevanta, enhetliga och vältajmade. Så att era kunder får en personlig upplevelse via e-post, på webben, på mobilen och i alla andra kanaler.

Kundupplevelsen är ert varumärke.

Era kunder kommer ihåg sina upplevelser av ert varumärke. Om ni levererar rätt budskap till dem kommer deras band till ert varumärke att växa sig starkare. Och om upplevelserna känns likadana i alla kanaler blir relationen ännu starkare. Knepet är att ha ett system som kan hantera alla delar åt er. Så era verktyg bör vara lika enhetliga som det budskap ni vill förmedla.

Oberoende av hur du ser på det, så är vi marknadsledare.

Se hur det kommer sig att Forrester har utsett oss till marknadsledare när det gäller hantering av flerkanalskampanjer.
 

Många kanaler. En upplevelse.

Kunderna vill ha enhetliga kundupplevelser. Ta reda på hur ni utvecklar era kundrelationer med innehåll som känns relevant.