Lär känna kunderna ur alla vinklar.

Adobe fick högsta möjliga poäng inom 20 områden, bland annat åtgärder och användbarhet. Läs om varför Forrester utsåg Adobe till ledare i Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions, Q2 2018. Läs rapporten ›

Alla marknadsförare ställs inför utmaningen att försöka förstå sina kunder på djupet – vad de vill ha, när de vill ha det och hur de vill ha det. Ni behöver känna till hur kunderna interagerar med varumärket i alla kanaler, men era data finns ofta i olika system så att pussla ihop dem är näst intill omöjligt. Och till och med när ni väl sammanställt informationen kan det te sig övermäktigt att identifiera åtgärdbara insikter från alla dessa flerkanalsdata.

Läs om hur dagens varumärken använder Adobe Analytics Cloud.

 
Brittiska Sky drar nytta av kunddata för att leverera överlägsna, kanalövergripande upplevelser med Adobe Experience Cloud
Förändrad uppfattning om digitala data leder till bättre beslut, sparar tid och ökar effektiviteten.
Airbus mäter flerkanalsdata för att förstå kunderna, fånga deras intresse och visa på värdet av digitala satsningar.

Kundinsikt börjar med kundanalys.

Adobe Analytics

Fokuserade metoder är ett måste. Kunderna förväntar sig att ni vet vilka de är och vad de är intresserade av. Ni måste känna till vilket innehåll enskilda kunder svarar på, vilka kanaler de använder och hur ni på bästa sätt kan nå fram till dem. Konkurrenterna är bara en klickning bort, så ni måste kunna agera snabbt, för att inte säga omedelbart.

Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.Adobe Analytics ger er en tydlig bild av vad som fungerar i realtid och ger er på så sätt användbara flerkanalsdata som ni dessutom förstår. Ni får en tydlig helhetsbild av varje kund och kraftfulla prediktiva modeller så att ni vet vad kunderna vill ha innan de ens vet det själva.


Alla kampanjverktyg på ett och samma ställe.

Adobe Campaign

Kunder kommer till er från alla håll och förväntar sig en enhetlig och sammanhängande upplevelse. Ni vill ge dem upplevelser som känns enhetliga och personaliserade i allt från butiksinteraktioner till mobilappar och webbplatser – alltihop i realtid. Och ni måste kunna anpassa e-postinnehållet och mäta resultatet.

Adobe Campaign
Adobe kan hjälpa till. Adobe Campaign består av en rad lösningar som hjälper er att personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. Ni kan planera, testa, lansera och hantera era flerkanalskampanjer från ett och samma ställe. Ni får dessutom tillgång till teknologi för automatiserad marknadsföring så att ni kan bemöta åtgärder i realtid och öka kampanjernas effektivitet.


Ju bättre ni känner er målgrupp, desto bättre kontakt får ni.

Adobe Audience Manager

Ni samlar in data, både online och offline, men det är näst intill omöjligt att knyta dem samman. Ni har en målgrupp, men informationen är utspridd och därför ofullständig. Ni måste kunna samla alla data på ett och samma ställe, så att ni kan identifiera de mest värdefulla segmenten över alla kanaler. Och helst ska ni också kunna förstå och bemöta kunderna på individnivå.

Adobe Audience Manager

Adobe kan hjälpa till. Adobe Audience Manager hjälper er att bygga upp unika målgruppsprofiler som ni kan använda överallt – på webben, i mobiler, på sociala medier och för sökmarknadsföring. Ni kan kombinera alla dessa interna och externa data på ett och samma ställe, så att ni får en komplett bild av den enskilda kunden. Ni kan även använda det för att hitta nya segment för smartare personalisering, så att ni kan identifiera och inrikta er på de mest värdefulla segmenten på alla plattformar.


Håll jämna steg med era kunder. De är i ständig rörelse.

Adobe Analytics för mobiler

För kunderna har gränsen mellan online- och offlineinteraktioner suddats ut. De förväntar sig en problemfri upplevelse, oavsett hur de interagerar. Marknadsförarna måste kunna knyta samman alla interaktioner, från mobilen till webben till butiken.

Adobe Analytics
Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Analytics for Mobile kan ni samla ihop alla analyser. Ni får en ökad förståelse för era appanvändare och kan återkoppla deras interaktioner till era allmänna kampanjer. Ni kan också använda geografisk platsanalys och målinriktning baserat på GPS-positioner och närheten till beacons.

En detaljerad bild av varje enskild kund. Med en fullständigt integrerad lösning.

Varför Adobe?

Adobe Experience Cloud innehåller alla verktyg ni behöver för att få djupgående insikter om era kunder, så att ni kan skapa personaliserade kampanjer och hantera alla era mediefiler. Med den här helhetsbilden av alla kunder går det i stort sett att förutse vad kunderna vill ha, när de vill ha det och hur de vill ha det. Tack vare den fullständiga integreringen är alla era data tillgängliga så att ni kan dra nytta av insikterna i precis varenda interaktion.
Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika individuella lösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Experience Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
 

Kundanalys: Är ni en ledare eller en eftersläntrare?

 
Dålig förståelse av och missriktad investering i kundanalys kan påverka företagets överlevnadsförmåga – se vad ni behöver för framtida framgång i den här rapporten.
 

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.

Länka samman era data så att ni kan kommunicera effektivt med era kunder

 

Om ni vill leverera en sammanhängande upplevelse till era kunder måste ni börja med era data. Det är bara om ni integrerar data från alla era kanaler som ni kan leverera den bästa kundupplevelsen.