Porträttet målas av era data. Så att ni kan skriva berättelsen.

Data driver marknadsföringen framåt. Eller bör åtminstone göra det. Vi lever och arbetar i en värld där data besvarar frågor du önskar att du hade haft vett att ställa. Och tack vare avancerade analysfunktioner kan data nu göra mer än att bara informera – data kan även förutse. Så att ni omedelbart kan förvandla förutsägelser till handling.

Datadriven marknadsföring

Marknadsföringen förtjänar en helhetssyn.

Era kunder förväntar sig att ni vet vilka de är och vad de är intresserade av, oavsett hur de interagerar med er. Webbanalys är själva grunden till era marknadsföringsinsikter, men nu kan ni få en helhetsbild av individuella kunder utifrån både online- och offlinedata. Med hjälp av kunddrivna data blir det enklare att förstå de enskilda kundresorna i deras helhet, så att ni kan leverera upplevelser som passar individens behov och önskemål perfekt.

Data utan förståelse är oanvändbart.

Det räcker inte längre att reagera – kunderna förväntar sig att ni ska förutse. När kunderna blir allt mindre förutsägbara måste marknadsförarna använda lösningar som anpassar sig efter detta och kan hantera ett föränderligt beteende. En ny typ av kundanalys som kombinerar analys med artificiell intelligens har utvecklats. Den observerar hur kunderna interagerar med ert varumärke, analyserar deras beteenden och mönster och förutser sedan deras behov, så att ni kan anpassa era interaktioner efter det, till och med automatiskt.

Öka optimeringarna med insikter.

Öka optimeringarna med insikter.
Det är inte bara konsumenternas förväntningar som ökar, det gör även intressenternas. Nyckeln till att hitta den bästa vägen, de bästa upplevelserna och de mest framgångsrika affärsstrategierna är att centralisera data, så att alla era insikter är tillgängliga i hela organisationen. Teammedlemmar måste kunna få djupgående insikter utan att be datavetare om hjälp. Ni måste kunna tolka resultat och konverteringsgrader enkelt, så att ni kan optimera efter nyckeltalen under hela kundresan.

På jakt efter digital mognad inom datadriven marknadsföring

Läs den nya rapporten Digital Intelligence Briefing: Datadriven marknadsföring, som har tagits fram av Econsultancy och Adobe, om varför digital mognad är så viktigt och hur självinsikt kan hjälpa er att uppnå det.
 Datadriven marknadsföring

 

 

 

 

Framsynthet har blivit norm.

Med Adobe kan ni få ut mer av era data. Utveckla marknadsanalysen och kombinera djupgående insikter med artificiell intelligens för att besvara frågor ni inte ens visste att ni behövde ställa. Datadriven marknadsföring är nu mer än bara välgrundade upplevelser, det är helt integrerat och prediktivt. Ge era kunder upplevelser som bygger på insikter från alla deras interaktioner, så att de får en känsla av att ni kan läsa deras tankar.
 

Ge kundrelationerna lite extra glöd.

Läs rapporten Knowledge is Power om hur ni använder kunddata för att förutse kundernas behov, så att ni kan leverera fantastiska upplevelser som ger resultat.
 

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.