Trimma era appar så att de blir en naturlig del av människors liv. Läs rapporten Actions Speak Louder Than Downloads.Ladda ned rapporten ›

Appar som engagerar blir appar som är oumbärliga.

Konkurrensen på appmarknaden är enorm, och kraven på fler nedladdningar, konverteringar i appen och bra betyg i appbutiken bara ökar. Men ni siktar högre än så. Ni vill skapa appar som blir mer värdefulla efterhand som tiden går, eftersom de blir en naturlig del av kundernas och medarbetarnas liv. För att lyckas med detta måste ni ha verktyg för att förstå och engagera era målgrupper. Då kan ni skapa appar som är oumbärliga och har en effekt på resultatet.

Analysera mera.

Adobe Analytics

Om ni ska lyckas bygga en engagerande app som i slutänden skapar tillväxt behöver ni förstå och mäta era nyckeltal (KPI). Och för det behöver ni kraftfulla analysverktyg som inte bara visar appaktiviteten, utan även mäter beteenden under hela kundresan.

Analytics

Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Analytics kan ni samla in data från många olika källor och få insikter. Mät användarengagemanget under hela kundresan för att se hur deras beteenden ändras över tid. Identifiera trender som hur ofta de öppnar er app och var de tappar intresset och stänger den, så att ni kan anpassa er och förbättra engagemanget.


Förvandla insikter till möjligheter.

Adobe Target

Nu när ni har de data ni behöver är det dags att använda dem. Ni måste se till att era meddelanden och aviseringar är både relevanta och automatiska. Använd realtidsanalys för att automatiskt trigga meddelanden i appen eller push-meddelanden som håller uppe kundernas intresse. Ni kan också använda A/B-testning för att ta reda på vad som fungerar bäst.

Adobe Target
Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Target kan ni hitta de bästa sätten att öka appengagemanget. Ta reda på vilka variabler som har en positiv eller negativ inverkan på appens livscykel, så att ni kan leverera rätt innehåll till rätt personer vid rätt tidpunkt. Se hur olika versioner eller kombinationer påverkar resultatet.


Gör det personligt.

Adobe Target

Ni vill skapa relevanta appupplevelser. Eftersom appar som är till obestridlig nytta ofta blir en del av människors dagliga liv. Ju mer personligt innehållet är, desto mer uppskattas det. Ni behöver en integrerad lösning som ger er de insikter ni behöver för att skapa den personaliserade appupplevelse kunderna vill ha.

Adobe Target

Adobe kan hjälpa till.Med Target är det enkelt att testa två olika versioner av en kampanj med A/B-testning för att ta reda på vilken version eller kombination som fungerar bäst. Leverera personaliserade upplevelser baserat på användarnas handlingar, profiler och platser. Då kan ni skapa relevanta upplevelser som ökar antalet konverteringar.


Nå kunderna där de vill bli nådda.

Adobe Target

Samordna meddelanden som skickats över mobila kanaler, bland annat pushmeddelanden, sms och e-post. Marknadsförarna kommer att kunna skaffa, analysera och engagera appanvändare med personliga och personaliserade upplevelser och meddelanden över kanaler som pushmeddelanden, meddelanden i appar och appmeddelanden.

Adobe Target

Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Campaign kan ni skapa kampanjer som är personaliserade och automatiserade för att nå era kunder via den kanal som passar bäst. Den integrerade kundprofilen som finns i lösningen visar en kunds historik och preferenser, och sedan hjälper Campaign er att utforma, samordna och automatisera den rätta flerkanalskampanjen och mäta dess framgång.


Apparna blir bättre och bättre. Med en enda integrerad lösning.

Varför Adobe?

Om ni vill att era appar ska skilja sig från mängden av appar på marknaden måste ni kunna leverera friktionsfria appupplevelser, som blir oumbärliga för de som använder dem. De måste vara så engagerande och personliga att de blir en naturlig del av användarnas liv.

Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika individuella lösningar för att få den typen av djupa insikter som behövs för att hela tiden förbättra appupplevelsen. Idag innehåller Adobe Experience Cloud alla verktyg ni behöver för att leverera de övertygande appupplevelser som blir oumbärliga för era kunder och medarbetare. Ingen annan har en så heltäckande och integrerad lösning med funktioner för appanalys, meddelanden, optimering och personalisering.

Det är dags att ompröva er mobilstrategi. Läs From Mobile Analytics to Mobile First.

Det är skillnad på appar som är praktiska och appar som är oumbärliga. Läs rapporten Actions Speak Louder Than Downloads och lär dig hur ni skapar de senare.