Lär dig fem strategier för att skapa vinnande kundupplevelser. Läs Adobe Guide to Digital Transformation in Financial Services

Enkel digital registrering.

Ni ansvarar för digital registrering och introduktion för nya kunder. Kunderna kanske påbörjar registreringen på en enhet, växlar till en annan och sedan slutför den på en tredje. Ni vill ersätta pappersbaserade processer, som genererar många fel och inte är särskilt säkra, med helt digitala formulär. Ni vill dessutom veta mer om era kunder – vilka de är och vad de gör – så att ni kan skicka personliga meddelanden och erbjudanden som främjar kundlojaliteten och ökar konverteringsgraden.

Skapa enhetliga mobilupplevelser själv.

Adobe kan hjälpa till

Om era kunder inte får en enhetlig upplevelse på mobilen, på webben och i alla andra kanaler förlorar ni dem troligen. Eller så kommer de att välja de mer kostsamma personliga besöken. Ni behöver därför snabbt skapa enhetligt innehåll för alla skärmar och enheter för hela registreringsprocessen, utan att vara beroende av IT-avdelningen.

Adobe Experience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Experience Manager kan ni enkelt skapa samma engagerade kundupplevelse för mobilen, surfplattan och datorn. Och det räcker att göra det en gång – utan att behöva skriva kod. Utifrån ett och samma innehåll genererar Experience Manager webbplatser och sidor som automatiskt anpassas efter alla typer av enheter. Kunderna kan inleda en transaktion på en smarttelefon, fortsätta på en dator och slutföra den på en surfplatta, utan att märka någon skillnad mellan upplevelsen på de olika enheterna.

Skapa fantastiska formulär snabbt.

Adobe kan hjälpa till

Formulär är en väsentlig del i alla registreringsprocesser. Det ska gå fort att fylla i, skicka och godkänna dem. Och fel orsakade av manuell ifyllnad ska minimeras. Ni skulle vilja skapa digitala formulär med juridiskt bindande signaturer, så att kunderna slipper besväret med att skriva ut, mejla och faxa dem. Och allt måste ske på ett säkert sätt.

Adobe Experience Manager och Adobe Document Cloud

Adobe kan hjälpa till.
Med Experience Manager kan ni införa papperslösa formulär, effektivt och automatiserat, för alla enheter. Förenkla hela processen med ifyllnad och få kortare responstid. Skapa ett formulär som automatiskt anpassas för alla enheter. Minska antalet ifyllnadsfel med hjälp av förifyllda fält. Eliminera fax och brev med hjälp av säkra, lagliga och pålitliga elektroniska signaturer. Och få kontroll över vem som kan komma åt formulären.


Ta sikte på insikter i realtid.

Adobe kan hjälpa till

Ni vill veta om registreringsansökningarna fungerar för era kunder eller om de behöver ändras. Och ni vill veta vilka kunder som interagerar vid olika punkter i processen, så att ni kan identifiera var de faller ifrån. Det handlar om att förbättra kundupplevelsen, öka konverteringsgraden och bygga upp varumärkeslojaliteten.

Adobe Target och Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Target är det enkelt att testa två olika versioner av en ansökan för att ta reda på vilken som fungerar bäst. Leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata och öka antalet konverteringar samtidigt som ni minskar arbetsinsatsen. Och med Adobe Analytics får ni realtidsinsikter om var kunderna faller ifrån, så att ni kan hålla kvar dem med hjälp av påminnelser eller extra erbjudanden.

Bli personlig, automatiskt.

Adobe kan hjälpa till

Ytterligare en utmaning är att effektivisera dataanvändningen och koppla e-postmarknadsföringen till era online- och offlinekanaler. Ni vill kunna leverera automatiska e-postkampanjer som triggas av en åtgärd, till exempel att kunden avbryter registreringen. Då kan ni kartlägga hela kundresan när de rör sig från att vara potentiella kunder till att bli köpare.

Adobe Campaign

Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Campaign kan ni leverera personliga upplevelser över alla kanaler. Segmentera och inrikta er på rätt kunder. Kombinera data från både online- och offlinekällor i en enda enhetlig kundprofil. Till och med hantera datasegment för att leverera automatiska och handlingsutlösta e-postkampanjer. Övervaka sedan resultatet för era flerkanalskampanjer från ett och samma ställe.

Allt ni behöver för smidig digital registrering.

Varför Adobe?

Dagens kunder vill ha en enkel digital registreringsprocess som de kan påbörja och slutföra på valfri enhet. Den bästa digitala registreringsupplevelsen kräver rätt kombination av data, insikter och innehåll.

Varför Adobe.

Adobe Experience Cloud innehåller alla verktyg ni behöver för att leverera relevanta och personaliserade registreringsupplevelser. Skapa formulär som är enkla att fylla i för datorer, surfplattor och mobila enheter på en och samma plats – utan att skriva kod. Det är lätt att lägga till juridiskt bindande elektroniska signaturer i formulärens arbetsflöden tack vare Adobe Document Cloud.
 
 
 
När banker och kreditinstitut idag vill ta hem en affär måste de uppfylla förväntningarna hos digitalt uppkopplade kunder.
I CEB TowerGroup Report kan du läsa om vilka trender ni behöver känna till för att utforma strategier som skapar tillväxt.