Företaget behöver kunder. Så här ser ni till att få de bästa.

Lär dig fyra steg för att skapa nästa bästa erbjudande i vår rapport Dyrbarare än guld. Ladda ned nu ›

Ge det bästa erbjudandet till varje kund.

Era kunder går allt mer över till digitala tjänster och de kommunicerar med er via många olika kanaler och enheter. För att kunna leverera personaliserade erbjudanden och stärka varumärkeslojaliteten måste ni få en bättre förståelse för hur de interagerar, både online och offline.
Och därför skapar företag som Baxter Credit Union flerkanalsupplevelser som får genomslag hos deras kunder, oavsett var de väljer att interagera.Läs hela artikeln ›

Skicka personliga e-postmeddelanden automatiskt.

Det är dags att effektivisera dataanvändningen och koppla e-postmarknadsföringen till era online- och offlinekanaler. Ni behöver leverera automatiska e-postkampanjer som triggas av en åtgärd, till exempel att kunden avbryter en kreditkortsregistrering. Ni behöver en stabil lösning för att kartlägga hela kundresan, från potentiell kund till lojal kund.

Adobe Campaign

Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Campaign kan ni personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. Segmentera och inrikta er på exakt rätt kunder. Kombinera data från online- och offlinekällor i en enda integrerad kundprofil för att leverera relevanta budskap i alla kanaler. Hantera datasegment för att leverera automatiska och handlingsutlösta e-postkampanjer. Och övervaka resultatet för flerkanalskampanjer från ett och samma ställe.


Det är inte bara personligt. Det är dessutom en god affär.

BCU
Baxter Credit Union använde målinriktade kampanjer för att öka antalet nya konton med upp till 76 % och kontosaldona med 28 %.

Gör allt rätt. Alla lojala kunder.

Ta reda på hur kunderna interagerar med era webbplatser och kampanjer genom att skicka fler erbjudanden, påminnelser och annat personaliserat innehåll. Ni behöver ett enkelt sätt att skicka personliga e-postmeddelanden i realtid. Ni behöver en integrerad lösning som kan ge er de insikter ni behöver för att förbättra era kundupplevelser och därmed öka både varumärkeslojaliteten och konverteringsgraden.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Target kan ni leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata utan någon krånglig konfigurering. Med Target kan ni öka konverteringsgraden och minska arbetsinsatsen genom att automatisera målinriktningen. Med Adobe Analytics får ni realtidsinsikter om alla era marknadsföringskanaler. Med Adobe Experience Cloud är det enkelt att skicka personaliserade e-postmeddelanden baserat på kundens aktiviteter på er webbplats.


Lär känna er målgrupp. Hitta rätt kund.

Det är viktigt att ni förstår hur er målgrupp ser ut så att ni kan leverera målinriktade kampanjer baserat på gemensamma egenskaper, som flergångsköpare eller åldersgrupp. Hitta en integrerad lösning som kombinerar alla datakällor på ett och samma ställe för att få bättre förståelse för hur kunder interagerar med ert varumärke.

Adobe Audience Manager

Adobe kan hjälpa till. Adobe Audience Manager samlar alla era kunddata i enhetliga målgruppsprofiler, så att ni kan inrikta er på samma kunder via e-post, webben, mobiler, sociala medier och sökmarknadsföring. På så sätt blir det enkelt att leverera en enhetlig upplevelse till ett och samma segment över alla kanaler.


Det bästa erbjudandet till varje kund. Varje gång.

Dagens kunder vill fortfarande ha personliga möten på banken, men de rör sig allt mer mot de digitala kanalerna. De vill ha relevanta upplevelser, oberoende av var på resan de befinner sig. Adobe Experience Cloud har alla verktyg ni behöver för att leverera rätt erbjudande vid rätt tidpunkt. Hantera alla era kampanjer från ett och samma ställe. Få djupgående insikter om era kunder. Leverera personaliserat innehåll på mobiler, surfplattor och datorer baserat på realtidsdata. Skicka automatiska, personliga e-postmeddelanden som triggas av åtgärder på webbplatsen. Med Experience Cloud kan ni leverera rätt upplevelse till varje kund, varje gång.

Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika individuella lösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Adobe Experience Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
Läs Orchestrating Personalized Cross-Channel Customer Journeys in Financial Services och lär dig leverera de upplevelser som kunderna förväntar sig.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.