Kampanjsamordning.

Samarbeta för att leverera rätt kundupplevelse.
 
Utmaningen

Era kunder förväntar sig harmoniska, personaliserade upplevelser vart de än vänder sig.

Kunderna vill ha allt – perfekt synkroniserade upplevelser online och offline som inte bara är sömlösa, utan även personaliserade. Kort sagt letar de efter ett kundupplevelsernas nirvana, varenda dag. Med några få tryck kan de läsa på om varumärket och fatta ett välgrundat beslut att handla – eller inte. Ni måste möta dem i rätt ögonblick, i rätt kanal och med ett relevant budskap, men att göra det över alla kontaktytor medför utmaningar som den här:
”Mitt företag saknar en central plats där upplevelserna kan samordnas.”
Om kampanjerna inte skapas och hanteras på ett centraliserat sätt kan data från avgörande kanaler, som mobiler och webben, inte integreras med andra värdefulla datakällor, som CRM-system, kundtjänstloggar eller register för produktreturer. Därmed förblir bilden av kunden ofullständig.
”Jag kan inte förutsäga när kunderna kommer att interagera med mitt varumärke.”
Isolerade kampanjer resulterar i en ineffektiv verksamhet, vilket leder till att teamen tappar kontakten med varandra och gör det svårt för marknadsförare att förutsäga när kunderna kommer att interagera med varumärket.
”Vi tappar kunder till konkurrenterna.”
Utan kundinteraktion i realtid och sammanhangsbaserade data för personalisering kan marknadsföringsmeddelandena inte optimeras och blir därför ofta irrelevanta. Om ni ignorerar sammanhanget för er kommunikation kan ni inte skapa någon lojalitet gentemot varumärket, utan ni skapar i stället en dissonans som kan frustrera kunderna.

Personalisering i en kanal är vanligt, men samordning är svårare:

87 % av företagen personaliserar via e-post.
87 % av företagen personaliserar via e-post.
62 % personaliserar via sociala medier.
62 % personaliserar via sociala medier.
51 % personaliserar på mobila enheter.
51 % personaliserar på mobila enheter.
Trots det är endast 38 % optimerade för att leverera erbjudanden och kampanjer i realtid via alla kontaktytor.
Trots det är endast 38 % optimerade för att leverera erbjudanden och kampanjer i realtid via alla kontaktytor.
”The Power of Personalization”, Forrester Consulting beställd av PricewaterhouseCoopers, december 2015.
Chris Nguyen

”Organisationer är inte designade för den nya kanalövergripande verkligheten. Därför har en bedrövlig upplevelse från en avdelning ingen koppling till en fantastisk upplevelse från en annan avdelning i organisationen. Faktum är att avdelningarna inte ens är medvetna om hur den andra upplevs.”

Gary Laben
Global datadirektör, Wunderman
 
Lösningen

Synkronisera era aktiviteter med kampanjsamordning.

Isolerade kampanjer jämfört med samordnade kampanjer.
Isolerade kampanjerär precis vad de låter som: osammanhängande och ofullständiga. Interna team arbetar avskärmade från varandra när de bygger och mäter separata upplevelser. En sådan miljö skapar upplevelser i ett vakuum och förhindrar att teamen delar värdefulla data med varandra. Om ni inte kan skapa en heltäckande kundvy är det omöjligt att integrera övertygande personaliserade upplevelser i de bästa kanalerna vid rätt tidpunkt.
jämfört med
Samordnade kampanjerär när olika team samarbetar för att sammanföra kunddata och kundmeddelanden. När era team och er teknologi samarbetar kan ni använda hela kundvyn för att leverera relevanta och personaliserade meddelanden. De samordnade upplevelserna uppfyller kundernas behov och önskemål – i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och med rätt frekvens.

Kampanjsamordning = att synkronisera organisationens aktiviteter för att leverera relevanta och personaliserade upplevelser över alla kanaler och kontaktytor.

Kampanjsamordning = att synkronisera organisationens aktiviteter för att leverera relevanta och personaliserade upplevelser över alla kanaler och kontaktytor.

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att samordna sammanhangsbaserade och personliga upplevelser i alla kanaler ni använder för att engagera era kunder:
Med kampanjsamordning kommer ert företag att kunna:
KOMBINERA
KOMBINERA
kunddata online och offline i en centraliserad profil.
SAMORDNA kampanjer i egna, förtjänade och betalda medier.
SAMORDNA
kampanjer i egna, förtjänade och betalda medier.
PERSONALISERA budskap individuellt och med omedelbar flexibilitet
PERSONALISERA
budskap individuellt och med omedelbar flexibilitet.
NÅ UT till kunder med meningsfulla upplevelser i rätt ögonblick.
NÅ UT
till kunder med meningsfulla upplevelser i rätt ögonblick.

Upptäck nya strategier för enhetliga och sammanhållna kampanjer.

Läs hurniom hur ni kan engagera kunderna på ett effektivare sätt i
”Conducting the Cross-Channel Symphony”.
 

Fördelen med Adobe

Bli mästare på flerkanalsmarknadsföring med Adobe.

Våra lösningar hjälper marknadsförare att samarbeta kring kampanjer så att de kan nå sina kunder på ett effektivare sätt i alla kanaler.
Genom att samla alla data på en plattform får ni en heltäckande bild av varje kund. Och vi pratar om data i stor skala – profilattribut, interaktionsdata, CRM-data, data från externa leverantörer med mera. Omvandla enkelt data till insikter om viktiga målgruppssegment för att få reda på vad som är viktigast för kunderna och vidta åtgärder på individuell nivå.

Om ni ska lyckas med personalisering i den här skalan behöver ni en central lagringsplats, där ni kan skapa, lagra, hantera och mäta allt innehåll – en plats där alla snabbt kan komma åt de senaste versionerna av alla mediefiler. Även om ni har ett centralt innehållsbibliotek kan ni behöva hjälp med att personalisera i stor skala. Använd datastyrda algoritmer för automatisera snabbare – och troligtvis bättre – personaliseringsbeslut.

Kampanjsamordning med Adobe hjälper er att:

Öka konverteringsgraden i befintliga och nya kanaler.

Identifiera målgrupper.
Kombinera offline- och onlinedata i ett datalager.

Kombinera offline- och onlinedata i ett datalager.
Återannonsera via olika kanaler.

Återannonsera via olika kanaler.
Skapa, automatisera och genomför personalisering i ett sammanhang

Skapa, automatisera och genomför personalisering i ett sammanhang.
Hantera kontaktytor i förtjänade, betalda och egna medier.

Hantera kontaktytor i förtjänade, betalda och egna medier.
Dra nytta av olika typer av kunddata i en centraliserad profil.

Dra nytta av olika typer av kunddata i en centraliserad profil.
Med hjälp av våra verktyg kan ni finjustera er kanalövergripande marknadsföringsstrategi genom att mäta kampanjernas effektivitet i flera kontaktytor med anonyma eller autentiserade kunder. Resultatet är en mer exakt mätning av kampanjkonverteringar, bättre insikt i kanalattribuering och möjlighet till återmarknadsföring i realtid.
Framgångsrik kampanjsamordning är en ständig resa med syfte att skapa innehållsrika och träffande meddelanden som kunderna älskar. Genom att gå över till kanalövergripande kundupplevelser med Adobe ökar ni även varumärkets effektivitet och produktivitet, minskar driftkostnaderna och förbättrar varumärkets kvalitet och trovärdighet ur kundernas synvinkel.
Få hjälp med att samordna era kampanjer och leverera harmoniska kundupplevelser

Få hjälp med att samordna era kampanjer och leverera harmoniska kundupplevelser.

Låt våra plattformsarkitekter förklara hur ert företag kan samordna sina marknadsföringsaktiviteter.
 

Nöjda kunder

Heathrow
Dirigerar flygplatsupplevelsen.
London Heathrow är Europas mest trafikerade flygplats med miljontals resor varje år. För att personalisera kundernas digitala resor har det brittiska flygnavet implementerat en enhetlig kanalövergripande plattform som synkroniserar varje kundupplevelse från grunden.

Simon Chatfield

”Kunderna ser Heathrow som en enhet. Om de interagerar med en del av företaget förväntar de sig att andra delar ska veta vilka de är och vad de behöver. Med Adobe Experience Cloud kan vi uppnå det.”

Simon Chatfield
Chef för e-handel och CRM, Heathrow Airport Limited

Med Adobe samordnar Heathrow personaliserade kampanjer som:

  • skapar meningsfulla upplevelser för 6 miljoner kunder varje månad
  • är förenliga med deras serviceåtagande
  • har en förståelse för kundbeteende i alla kanaler
  • drar nytta av mobilen för att personalisera upplevelser

  Våra kunders kampanjer är synkroniserade.

  Låt oss hjälpa er att hantera en perfekt synkronisering av data, innehåll, kanaler, upplevelser och ögonblick. Ni kommer att bli experter på kanalövergripande marknadsföring och vinna kundernas hjärtan och sinnen. Ta farväl av isolerade kampanjer för alltid.
  Ni hanterar alla era kampanjer i ett ledningscenter
  Ni hanterar alla era kampanjer i ett ledningscenter.
  Ni förutsäger enkelt interaktioner med kunder.
  Ni förutser enkelt kundinteraktioner.
  Ni ändrar enkelt vad ni vill i realtid.
  Ni gör kontinuerliga, datadrivna förbättringar för att uppfylla kundernas behov.

  Samordna era kampanjer.

  Gläd era kunder med precis rätt budskap, på precis rätt plats, i precis rätt ögonblick.