Personaliserade upplevelser.

Leverera den individuella service era kunder förväntar sig.

Utmaningen

Personalisering är inte längre valfri.


Kundernas förväntningar har aldrig varit högre. Människor är sofistikerade, tekniskt kunniga och kräver realtidsinformation De vill ha meningsfulla meddelanden och skräddarsydda varumärkesupplevelser. Som många företag har ni antagligen långt kvar när det gäller att gå från ytliga standardkampanjer till relevanta, engagerande och personaliserade upplevelser. Eller du är kanske en av alla de detaljhandlare som tillsammans missat intäkter på 150 miljarder USD under 20161 genom att inte ge konsumenterna personaliserad upplevelser. Du kanske till och med börjar tänka saker som:

 

”Personaliserad interaktion för varje kund verkar ouppnåeligt och vi vet inte hur vi ska börja.”

Att personalisera erbjudanden för enskilda kunder är inget problem, men ni behöver rätt teknik för att kunna skalanpassa dessa upplevelser för hela ert kundunderlag.

 

”Vi kan inte identifiera våra kunder på olika enheter för att leverera enhetliga upplevelser.”

Ni ha massor av kunddata men ni kan inte koppla samman era datauppsättningar och ni har ingen bra strategi för att identifiera kunder på olika enheter.

 

”Vi har ingen grund för att stödja upplevelserna vi vill leverera på våra plattformar.”

Om ni inte har en integrerad plattform där ni kan leverera digitala upplevelser och som gör er mindre beroende av IT-avdelningen, kan kunderna uppfatta era marknadsföringsmeddelanden som sammanhangslösa och sena.

 

 

1 ”State of Retail 2017”, TimeTrade, https://www.timetrade.com/resource/state-retail-2017-infographic/.

Fyra utmaningar bakom kulisserna med personaliserade upplevelser:

Innehåll och kunddata som är isolerade.

Ineffektiva verktyg för kanalövergripande leverans.

Svårt att mäta och optimera upplevelser.

Dåligt kanalövergripande engagemang.

44 procent

62 % av organisationerna använder automatiserad personalisering för webben – upp 51 % från 2016.

41 procent

56 % av organisationerna använder automatiserad personalisering för mobilen – upp 115 % från 2016.

 

Running on Experience: 2017 Digital Marketing Study, Adobe, september 2017

Lösningen

Styrkan med personalisering.

 

Massupplevelser jämfört med personaliserade upplevelser.

Massupplevelser resulterar i otillräckliga interaktioner under kundresan. De grundar sig i marknadsförarstyrda kampanjer med tama och irrelevanta budskap och en en-storlek-passar-alla-filosofi vad gäller personalisering. När omfattande kanalövergripande planering inte genomförs leder osammanhängande upplevelser till dåliga kundinteraktioner och ofördelaktiga varumärkesintryck, vilket gör kunderna frustrerade och ovilliga att engagera sig.

jämfört med

Personaliserade upplevelser använder data för att identifiera målgrupper och förstå kontexten. Med denna information kan ni leverera mycket relevanta interaktioner i realtid som går hem hos specifika kundsegment – oavsett vilken kanal ni använder för att ta kontakt. Genom att integrera data i alla kanaler kan marknadsförare leverera upplevelser kunderna vill ha och hjälpa dem bli mer engagerade och mer sannolika att förespråka varumärket.


Personaliserade upplevelser = skapa, hantera och leverera kontextuellt relevanta upplevelser som talar till era kunder på ett personligt plan, vilket hjälper er att fördjupa era relationer till dem och leva upp till deras ökande förväntningar.

Genom att utarbeta en plan för att leverera personaliserade upplevelser kommer ni att:

VETA
vilka era kunder är, vad de förväntar sig och hur ni uppfyller de förväntningarna.

BYGGA
enhetliga profiler genom att kombinera era data med externa data.

UTVECKLA
en personaliseringsstrategi med hjälp av affärsregler och automatiseringsverktyg som ger mer konverteringar och ökad lojalitet.

LEVERERA
innehåll, erbjudanden och rekommendationer i stor skala som alla är mycket personaliserade.

Upplevelser ska vara personliga.

 

Lyft personaliseringen till nästa nivå med

Experience Design Optimization.

Fördelen med Adobe Advantage

Förbättra personaliserade upplevelser med Adobe.
 

 

Med Adobe har du kraften att kombinera era datakällor med externa datakällor för att få en fullständig bild av kundprofilerna, så att ni kan rikta in er på individer istället för enheterna de använder. En integrerad lösning hjälper er även att ta alla data med i beräkningen, inklusive teknografiska, geografiska, demografiska och beteendemässiga.

 

Med våra personaliseringslösningar kan ni nå kunderna var och när som helst. Leverera digitala upplevelser med global räckvidd som samtidigt är relevanta och engagerande på webbplatser, appar, mobilenheter och skärmar i lokaler. Oavsett kanal eller kontaktyta kan ni skapa innehåll en gång och använda det i alla kundupplevelser – både online och offline.

 

Vi erbjuder en heltäckande lösning som hjälper er att forma hela kundresan och ge relevanta, personaliserade upplevelser i alla steg.

 


Adobe hjälper er att leverera personaliserade upplevelser genom att:

Skapa enhetliga kundprofiler som kan målinriktas i alla kanaler och på alla enheter

Förutse och matcha kundsegment med personaliserade upplevelser i realtid

Använda innehållsbyggstenar för att ge den bästa upplevelsen på alla skärmar

Snabbt skalanpassa med en integrerad plattform

Effektivisera upplevelseskapandet genom att svara med kända data i sammanhanget

Time Warner Cable


Använd detta vinnande recept för att leverera personaliserade upplevelser.


Lär dig av en av våra konsulter hur automatisering kan göra grovarbetet med personalisering åt dig.
 

Nöjda kunder

Skapa förstklassiga upplevelser.

 

Data finns överallt, och organisationer som Operahuset i Sydney förstår dess vikt. Med hjälp av Adobe Experience Cloud kunde Operahuset i Sydney omvandla miljontals datakällor till kundinformation. Och med sin nya förståelse för målgrupperna kan de nu skapa engagerande och personaliserade upplevelser för sina kunder före, under och efter besöket på den berömda mötesplatsen.

Genom att personalisera upplevelser med Adobe kunde Vodafone Ireland:

 

• Förfina sin mobilapp och därmed förbättra antalet nedladdningar och trafiken och uppnå 422 000 nedladdningar med 200 000 dagliga aktiva användare per månad och 50 000 per dag
• Öka appanvändningen till den högsta av alla deras marknader i Europa
• Skapa övertygande interaktioner som bygger upp lojaliteten för Vodafone

Personaliserade upplevelser hjälper er att nå varje individ.

 

När ni personaliserar upplevelser för era kunder med Adobe Experience Cloud håller ni ert innehåll smart och relevant, och ni kan alltid nå alla kunder som om de vore den enda av betydelse.

Ni hanterar innehållet centralt och levererar personaliserade upplevelser på alla kontaktytor.

Ni marknadsför till personer, inte till deras enheter, genom att förstå deras sammanhang.

Ni har verktygen som krävs för att leverera personaliserade upplevelser utan hjälp från IT-avdelningen.

 

Skapa personaliserade upplevelser.


Uppmuntra kundlojalitet med meningsfulla budskap och autentiska upplevelser i stor skala.
 


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.