Läs rapporten The Best is Yet to Come och se hur ni kan nå betydande affärsfördelar med hjälp av kundanalys. Ladda ned guiden ›

En värld där du kan vara säker på att lyckas.

Som marknadsförare måste du veta hur du ska identifiera mönster i data, så att du kan undvika riskerna och hitta möjligheterna. Det är en utmaning att veta vilka erbjudanden och produkter som skulle kunna utgöra den perfekta kundupplevelsen. Förmågan att identifiera risker och avvikelser, samt orsaken till dem, kan vara skillnaden mellan att vinna och försvinna. De flesta i ditt team har förmodligen ingen längre utbildning inom statistik, så även när ni har alla data ni behöver kan det vara svårt att tolka dem.

Använd insikter för att få bättre framtidsutsikter.

Adobe Analytics

Idag räcker det inte att marknadsförarna reagerar, de måste förutse. Och i den hårda konkurrensen står minsta misstag er dyrt. Ni måste kunna förutse vad era kunder vill ha, så att ni kan leverera rätt upplevelse vid exakt rätt tidpunkt.

Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Analytics får marknadsförare och affärsanvändare tillgång till prediktiv analys och förutseende insikter och kan fatta smartare beslut. Ni får datadrivna svar i realtid så att ni kan leverera perfekt matchade och vältajmade upplevelser till era kunder.


Automatisera testningen.

Adobe Target

Att förstå målgruppen och deras förväntningar är avgörande för att kunna leverera de bäst personaliserade upplevelserna. Ni måste kunna identifiera intressanta insikter och viktiga kundtrender för att snabbt testa upplevelser och rikta in dem till rätt kunder.

Adobe Target
Adobe kan hjälpa till. Adobe Target är en marknadsföringslösning som gör det enkelt att testa era upplevelser, så att ni kan leverera rätt upplevelse till rätt person i rätt ögonblick. Det använder maskininlärningsalgoritmer för att personalisera innehåll och utformning. Det har också anpassade, optimerade algoritmer för att erbjuda det nästbästa innehållet eller de nästbästa produktförslagen. Med Adobe Target kan ni använda automatisering för att personalisera kundinteraktioner i realtid.


Marknadsföringsmöjligheterna hänger på er framsynthet.

Varför Adobe?

Era kunder förväntar sig att ni förutser deras behov och önskemål. Adobe Experience Cloud är en samling integrerade lösningar som ni kan använda för att skapa en miljö där kunderna alltid får vad de vill ha, när de vill ha det. De samverkar för att vända och vrida på data och ge er de mest fullständiga insikterna. Sedan kan ni utnyttja dessa insikter för att förutse vad era kunder vill ha, i samma ögonblick de vill ha det och på det sätt de vill ha det.

Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika individuella lösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Experience Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
Ha koll på vad kunderna behöver. Innan de ens vet det själva.
Läs rapporten The Best is Yet to Come och se hur ni kan nå betydande affärsfördelar med hjälp av kundanalys.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.