Ge alla resenärer ett erbjudande de inte kan motstå.

Ge alla resenärer ett erbjudande de inte kan motstå.
Läs rapporten Your Customer Journey om hur ni skapar upplevelser som ger lojala kunder i en tid med snabba förändringar och hårdare konkurrens. Ladda ned rapporten
Inom rese- och turistbranschen jämför kunderna priser och paket oavbrutet för att hitta det bästa erbjudandet. Ni måste leverera personliga, relevanta erbjudanden under hela kundresan för att få trogna kunder. Era erbjudanden måste innehålla de mest relevanta priserna, plus relaterade produkter och lojalitetserbjudanden. Det är viktigt att ni vet vilka era resenärer är och vad de gör, så att ni kan variera erbjudandena efter resmål, datum och andra attribut.

Skapa engagerade upplevelser. På egen hand.

Om ni vill ligga steget före resenärer som jagar efter det perfekta erbjudandet måste ni snabbt kunna skapa upplevelser för alla skärmar och enheter, utan att ta hjälp av IT-avdelningen. Nyckeln till framgång är att ha en central plats där alla – marknadsförare, kreatörer och externa byråer – kan hitta godkända mediefiler så att de snabbt kan utveckla engagerande erbjudanden för alla kanaler. Ni behöver en robust lösning för att hålla kampanjerna aktuella med de senaste bilderna och videofilmerna för alla kanaler.

Adobe Experience Manager
Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Experience Manager är det enkelt att skapa engagerande reseerbjudanden för alla enheter utan att behöva skriva någon kod. Utifrån ett och samma innehåll genererar Experience Manager webbplatser och sidor som automatiskt anpassas efter alla typer av enheter. Kunderna kan inleda en transaktion på en mobilenhet, fortsätta på en dator och slutföra den på en surfplatta, utan att märka någon skillnad mellan upplevelsen på de olika enheterna. Ni kan dessutom spara och hantera alla mediefiler på ett och samma ställe, så att alla i företaget snabbt kan hitta godkända mediefiler att lägga till i upplevelser för alla kanaler.

Automatisera personliga e-posterbjudanden om resor.

Adobe Campaign

Ni behöver effektivisera dataanvändningen och koppla e-postmarknadsföringen till era online- och offlinekanaler. Det är viktigt att kunna leverera automatiska e-postkampanjer som utlöses av handlingar, till exempel att kunden överger en vara. Lär känna varje kund genom att skapa dynamiska profiler baserade på hur de interagerar med innehållet. Ni behöver en stabil lösning för att kartlägga hela kundresan, från potentiell kund till lojal kund.

Adobe Campaign
Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Campaign kan ni personalisera och leverera reseerbjudanden i alla kanaler. Segmentera och inrikta er på exakt rätt kunder. Bygg upp omfattande kundprofiler i realtid från både online- och offlinekällor, så att ni kan leverera mer relevanta och personaliserade erbjudanden när kundernas aktiviteter förändras. Leverera automatiska och triggade e-postkampanjer och övervaka resultatet för flerkanalskampanjer från ett och samma ställe.


Rätt erbjudande. Rätt person. Rätt tid.

Adobe Target

Ni skulle vilja veta om era erbjudanden faller i god jord. Och om inte, vad kan ni göra för att förbättra dem? Ta reda på hur kunderna interagerar med era webbplatser och kampanjer, så att ni kan skicka fler erbjudanden, påminnelser och annat personaliserat innehåll. Ni behöver en integrerad lösning som kan ge er de insikter ni behöver för att förbättra era kundupplevelser och därmed öka både varumärkeslojaliteten och konverteringsgraden.

Analytics och Target
Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Target är det enkelt att testa två olika versioner av ett reseerbjudande för att ta reda på vilken version eller kombination som fungerar bäst. Ni kan även ta reda på hur olika versioner påverkar lönsamheten. Med Adobe Analytics får ni realtidsinsikter om alla era marknadsföringskanaler. Skicka personaliserade erbjudanden baserade på hur kunderna agerar på webbplatsen och öka antalet konverteringar samtidigt som ni minskar arbetsinsatsen. Se vad som händer när kunderna fattar beslut under hela kundresan, från den stund de bara är potentiella kunder fram till när de blir lojala kunder.

Öka konverteringarna med dynamiska annonskampanjer.

Adobe Advertising Cloud

Ni vill attrahera och behålla kunder genom att leverera personaliserade annonser i sökmotorkampanjer, webbkampanjer och sociala kampanjer. Ni behöver en lösning som hjälper er att automatiskt leverera de här annonserna till specifika kunder baserat på deras behov och intressen när det gäller resor.

Adobe Advertising Cloud
Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Advertising Cloud kan ni skapa personliga och relevanta annonser med hjälp av målgruppsprofiler från Adobe Audience Manager. Skicka automatiskt dynamiska annonser till kundsegment över betalsökningar, programmatiska inköp och sociala plattformar.

Leverera alla era personliga erbjudanden. Med en enda integrerad lösning.

Varför Adobe

Resenärerna förväntar sig att flygbolag, hotell och kryssningsfartyg har den absolut senaste information om priser, tidtabeller och reseerbjudanden, även om den ideligen ändras. Adobe Experience Cloud innehåller alla verktyg ni behöver för att leverera erbjudanden med de mest relevanta priserna, samt närliggande produkter eller lojalitetserbjudanden.
Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika individuella lösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Adobe Experience Cloud alla dessa verktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
Vissa resor kräver nästan rymdforskning. Flerkanalsmarknadsföring gör det inte. Läs Ten Ways Cross-Channel Marketing Is Not Rocket Science och lär dig navigera på den föränderliga marknadsplatsen med tillförsikt.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.