Lär dig mer om dina kunder med Experience Design Optimization: Where Personalization Goes to Grow Up Läs policydokumentet ›

För leverera bättre upplevelser måste man bli personlig.


Där kommer vi in i bilden.
Tiden då webbupplevelserna kom i en-storlek-för-alla är nu ett minne blott. Vi bygger våra sidor för att kunna leverera den personaliserade upplevelse som kunderna numera förväntar sig i sina dagliga aktiviteter online. Vi kan hjälpa er att leverera dessa personaliserade upplevelser. Och vi kan visa er hur det är möjligt i alla era kanaler, så att besökarnas engagemang ökar för varje besök.

Data. Hur du kan använda dem.

Adobe Analytics

Nyckeln till personaliserade upplevelser är data. Förmodligen har ni mängder av data inom räckhåll. Enbart data är inte till någon större hjälp. För att utnyttja datans fulla potential – att kunna förutsäga kundernas behov och anpassa er digitala marknadsföring till dem – måste ni behandla och analysera datan. Och där kommer marknadsanalysen in.

Adobe Analytics
 

Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Analytics kan ni nå och tolka data från alla era marknadsföringskanaler, som till exempel webbplatser, sociala medier och mobilappar. Ni får realtidsinsikter och en komplett bild av era kunder: vad de gillar, vilka preferenser de har och till och med hur intresserade de är av att köpa något. Analytics kan ge er möjlighet att förutsäga vad kunderna vill ha innan de själva vet det, vilket stärker er förmåga att ge dem det vältajmade innehåll som de söker.

 


För att bli relevanta måste ni först kunna relatera.

Adobe Audience Manager

Utan tvivel har era kunder varierande intressen, vanor och drivkrafter. Och lika varierande är platserna där de interagerar med ert varumärke. Metoden för att förstå dem är att sammanföra alla dessa datakällor, oavsett hur olika de är. Med en kombinerad bild kan ni identifiera likheter bland era besökare, så att ni kan skapa personaliserade upplevelser som tilltalar varje enskild person.

Adobe Audience Manager
 
Adobe kan hjälpa till. Adobe Audience Manager sammanför data från första, andra och tredje part, både online och offline, för att skapa enhetliga målgruppssegment. Ni kan bygga profiler med gemensamma intressen och hitta värdefulla målgrupper – och sedan leverera riktat innehåll direkt till dessa kunder som är enhetligt på alla enheter.
 


Nu är det dags att söndra och personalisera.

Adobe Target

Ni har analyserat datan och delat upp er målgrupp i mindre, likasinnade grupper. Ni är redo att leverera en personaliserad upplevelse. Oavsett om det gäller kuraterat innehåll, ett skräddarsytt erbjudande, unikt interagerande eller en kombination av detta kommer ni att vara mer relevanta. Men om saker och ting inte går som planerat, eller om ni är osäkra på den rätta riktningen, så gäller det att prova sig fram.

Adobe Target

 

Adobe kan hjälpa till.Med Adobe Target kan ni enkelt personalisera webbplatsinnehållet utifrån målgruppssegmenten och utföra tester på er webbplats, era e-postmeddelanden, banderoller och appar för att hitta en framgångsrik riktning. Ni kan snabbt och samtidigt testa så många personaliserade upplevelser ni vill med Target. Ju mer ni testar, desto mer får ni veta. Och det leder till större kundengagemang och ökad konvertering.

 


Nå fram bortom webbplatsen.

Adobe Campaign

Det kan vara svårt att leverera personaliserat, meningsfullt innehåll till kunder som lämnar er webbplats eller inte reagerar positivt på digital marknadsföring. För att hålla dem intresserade måste ni hitta sätt att nå fram till dem, och samtidigt förbli relevanta och enhetliga på varje kontaktyta.

Adobe Campaign
 
Adobe kan hjälpa till.Adobe Campaign ger er en grundlig kännedom om vad kunderna svarar på, vad de har köpt, deras sociala interagerande och mycket annat. Ni kan använda dessa uppgifter till att utforma och leverera en kampanj som fungerar vid interagerande såväl online som offline. Ni kan till och med anpassa er kampanj så att den gör automatiska justeringar utifrån kundens reaktioner, och därmed öka personaliseringen ytterligare och göra den ännu effektivare.
 

Varför Adobe?
Varför Adobe.
 
Adobe Experience Cloud är marknadens mest täckande marknadsföringslösning. Genom att integrera analys, innehållshantering, optimering och personalisering i en enda central plattform kan denna lösning hjälpa er att leverera enhetliga och personaliserade upplevelser på ett unikt sätt.
 
Mer information om hur enkelt ni kan skapa personaliserade webbupplevelser hittar du här: Experience Design Optimization : Where Personalization Goes to Grow Up
 

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.