Kundupplevelser
i realtid börjar nu.

Adobe Experience Platform är den första specialbyggda plattformen för kundupplevelsehantering. Tack vare kundprofiler i realtid, kontinuerlig analys och en öppen och utbyggbar arkitektur kan ni leverera en personaliserad kundupplevelse i realtid och i stor skala. Hör vår VP för Platform Engineering berätta mer.

Strategi och teknik i skön samklang.


Data används nu för att utforma affärsstrategier. Få koll på den förändrade rollen för IT-team i 2020 års rapport om tekniktrender.

Nya programtjänster som drivs av Experience Platform

Vår nya generation av program – byggda på Adobe Experience Platform – hjälper er att lösa problem på nya sätt som inte var möjliga tidigare.

Riktiga kundreseinsikter

Customer Journey Analytics ger företagsdata- och dataventenskapsteamen en verktygsuppsättning för att sammanfoga och analysera kanalövergripande data. 
Hämta detaljer

Personalisering i realtid

Sammanför kända och okända data med vår Real-time Customer Data Platform och aktivera målgruppsprofiler för omedelbar personalisering. 
Hämta detaljer

Kundresor i stor skala

Med Journey Orchestration kan ni skapa individuella kundresor över olika kanaler med profiler med data från alla era källor. 
Hämta detaljer

Så här fungerar Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform

Vi använder Experience Platform själva också. Titta på den här videon om vår upplevelse.

Så här fungerar Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform

Enligt Forrester är Adobe ledande inom digitala upplevelseplattformar. 

.

Funktioner i Adobe Experience Platform

Med Adobe Experience Platform får ni allt från personalisering till datahantering, intelligenta beslut och storskalig upplevelseutveckling med en mängd funktioner som tagits fram särskilt för kundupplevelsehantering.

Funktioner i Adobe Experience Platform

Använd Adobe Experience Platform Data Ingestion för att gruppera och strömma data från olika Adobe-lösningar och externa leverantörer.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Launch kan ni samla in data och distribuera program över alla era sajter och appar.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Auditor och webbläsartillägget kan ni automatisera liverevision av taggimplementeringar.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Location Service är det enkelt att bearbeta och använda platsdata för att skapa målinriktade, platsbaserade upplevelser som användaren vill ha.

Läs mer

Med XDM (Experience Data Model) skapas ett standarddataschema för Adobe och våra partners som kan användas för alla datatyper.

Läs mer

Adobe Experience Platform är byggt på en fast, skalbar infrastruktur med avancerade funktioner som hjälper er organisation bli säkrare och uppfylla regelkraven.

Läs mer

Adobe Experience Platform GDPR Service inkluderar ett API och ett användargränssnitt för bearbetning av GDPR-förfrågningar och borttagningsförfrågningar.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Data Governance är det enkelt att märka data så att alla kan använda dem effektivt.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Query Service kan ni köra komplex flerkanalsanalys av data.

Läs mer

Tack vare enkelheten i Adobe Experience Platform Data Science Workspace kan ni skapa alla datamodeller som behövs för verksamheten.  

Läs mer

Adobe Sensei utnyttjar kraften hos AI och maskininlärning så att ni får attribuering, kundprofilering, innehållstjänster och mycket mer av högsta klass.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Real-Time Customer Profile får ni en enda profil som bygger på alla era data och speglar det som sker i realtid för bättre målinriktning och personaliserade upplevelser.

Läs mer

Använd Adobe Experience Platform Segmentation Service för att utnyttja sammanlänkade data från olika källor och enhetliga profiler så att ni kan skapa kraftfulla, användbara segment i realtid.

Använd Adobe Experience Platform Identity Service, vår tjänst för att länka samman enheter, för bättre kundupplevelsehantering.

Läs mer

Använd Adobe Experience Platform Data Ingestion för att gruppera och strömma data från olika Adobe-lösningar och externa leverantörer.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Launch kan ni samla in data och distribuera program över alla era sajter och appar.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Auditor och webbläsartillägget kan ni automatisera liverevision av taggimplementeringar.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Location Service är det enkelt att bearbeta och använda platsdata för att skapa målinriktade, platsbaserade upplevelser som användaren vill ha.

Läs mer

Med XDM (Experience Data Model) skapas ett standarddataschema för Adobe och våra partners som kan användas för alla datatyper.

Läs mer

Adobe Experience Platform är byggt på en fast, skalbar infrastruktur med avancerade funktioner som hjälper er organisation bli säkrare och uppfylla regelkraven.

Läs mer

Adobe Experience Platform GDPR Service inkluderar ett API och ett användargränssnitt för bearbetning av GDPR-förfrågningar och borttagningsförfrågningar.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Data Governance är det enkelt att märka data så att alla kan använda dem effektivt.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Query Service kan ni köra komplex flerkanalsanalys av data.

Läs mer

Tack vare enkelheten i Adobe Experience Platform Data Science Workspace kan ni skapa alla datamodeller som behövs för verksamheten.  

Läs mer

Adobe Sensei utnyttjar kraften hos AI och maskininlärning så att ni får attribuering, kundprofilering, innehållstjänster och mycket mer av högsta klass.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Real-Time Customer Profile får ni en enda profil som bygger på alla era data och speglar det som sker i realtid för bättre målinriktning och personaliserade upplevelser.

Läs mer

Använd Adobe Experience Platform Segmentation Service för att utnyttja sammanlänkade data från olika källor och enhetliga profiler så att ni kan skapa kraftfulla, användbara segment i realtid.

Använd Adobe Experience Platform Identity Service, vår tjänst för att länka samman enheter, för bättre kundupplevelsehantering.

Läs mer

Funktioner i Adobe Experience Platform

Med Adobe Experience Platform får ni allt från personalisering till datahantering, intelligenta beslut och storskalig upplevelseutveckling med en mängd funktioner som tagits fram särskilt för kundupplevelsehantering.

Funktioner i Adobe Experience Platform

Få ut mer av Adobe Experience Platform

Med den öppna, utbyggbara och intelligenta Adobe Experience Platform får ni mer än bara en uppsättning funktioner.

Adobe Sensei

Upptäck kraften i vår teknologi för AI och maskininlärning och vårt dataanalyslager för Experience Platform, vilka förbättrar er förmåga att skapa kundupplevelser i realtid. Läs mer

Adobe I/O

Utforska vår utvecklarportal, där du hittar en mängd olika API:er och verktyg för att bygga anpassade program som fungerar friktionsfritt med Adobe Experience Cloud. Läs mer

Adobe Exchange

Fortsätt utvecklas med tusentals program och tillägg från andra tillverkare som ni kan använda för att anpassa Adobe-produkter i alla moln på vår marknadsplats för externa leverantörer och partnerekosystem. Läs mer

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.