Värdet av en kunddataplattform från Adobe.

Med Adobe Experience Platform kan ni hämta in alla kunddata – kända såväl som okända – och länka samman dem med oöverträffad datastyrning och analys i en realtidsprofil. Sedan kan ni aktivera den profilen i realtid med hjälp av integrerade funktioner från Adobe Audience Manager så att ni kan uppfylla kraven för er kunddataplattform och leverera personaliserade upplevelser över alla kontaktytor.

Leverera verklig personalisering med kundprofiler i realtid.

Kunddataplattformar får mycket uppmärksamhet idag från företag som vill skapa exceptionella kundupplevelser. De här företagen brottas med data som finns i hundratals, kanske tusentals, åtskilda system. Då blir det nästan omöjligt att skapa riktigt sammankopplade, personaliserade kundupplevelser. Enskilda applikationer och kanaler fungerar som de är, men går miste om en stor mängd kundinsikter.

Vi hjälper er att övervinna de här utmaningarna, utan att ni behöver skaffa någon separat punktlösning som bara gör allt mer komplicerat och tungrott. Genom att kombinera Adobe Experience Platform med specifika funktioner från Adobe Audience Manager kan företag samla kända såväl som okända data för att aktivera kundprofiler med smarta beslut längs hela kundresan. På så sätt kan de koppla samman data från hela organisationen (från CRM-system och lojalitetsprogram till webbanalys och medieinköp) och skapa omfångsrika profiler och målgrupper. Vi har byggt in branschledande verktyg för datastyrning, identitetshantering, avancerad segmentering och datavetenskap, så att kunderna kan bringa ordning bland rådatauppsättningar och omvandla dessa till värdefulla profiler och målgrupper. Slutligen vill vi säga att tack vare vårt ekosystem med partners – och inte minst tack vare systemspecifika integreringar med Adobe Experience Cloud – kan ni enkelt aktivera de här målgrupperna och leverera exceptionella kundupplevelser över alla kanaler, från personalisering på sajter eller i appar till personalisering av e-post, betalda medier, callcenter, uppkopplade enheter och mycket mer.

Adobe kan hjälpa er.

• Skaffa en heltäckande bild av kunden med strömmande insamling av kunddata från hela organisationen.

• Hantera profiler på ett ansvarsfullt sätt med pålitliga funktioner för styrning och sekretess för kända såväl som okända identifierare.

• Generera åtgärdbara insikter och skala målgrupper med AI och maskininlärning från Adobe Sensei, byggt för marknadsförare.

• Leverera personaliserade upplevelser i realtid över alla kanaler och mål, från cookie- och enhetsbaserade miljöer till personbaserade miljöer.

Adobe ger er mer än bara en vanlig kunddataplattform.

Kunddataplattformarna har uppkommit för att tillgodose ett specifikt och verkligt behov hos företagen, men olika punktlösningar klarar helt inte att skapa det värde kunderna förväntar sig.

Support Levels Comparison

Kunddataplattform

Adobe

Kundprofiler i realtid

Bock

Avancerad AI och maskininlärning

Bock

Verktyg för datastyrning

Bock

Inbyggd integrering med Experience Cloud-lösningar

Bock

Fullständiga kända och okända data

Bock

Realtidsintegreringar

En del

Bock

Relaterade funktioner

Kundprofiler i realtid

Kundprofiler i realtid

Med kundprofiler i realtid får ni en enda profil som bygger på alla era data och speglar det som sker i realtid för bättre målinriktning och personaliserade upplevelser.

Data Science Workspace

Data Science Workspace

Tack vare enkelheten i Adobe Experience Platform Data Science Workspace kan ni skapa alla datamodeller som behövs för verksamheten. 

Frågetjänst

Frågetjänst

Med Adobe Experience Platform Query Service kan ni köra komplex flerkanalsanalys av data.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.