Enheter köper inga produkter – det är människorna som gör det.

Låt er inte hämmas av databegränsningar.

Att hålla koll på alla data och följa gällande lagar är krävande. Med Adobe Experience Platform Data Governance kan ni styra hur era data används och administreras, så att ni får ut så mycket som möjligt av dem.

Fördelar

Ett bättre sätt att hantera data.
Använd etiketter som bygger på affärsbehov för att använda data smartare.

Förenkla processen.
Spara tid och resurser genom att använda en standarduppsättning med innehållsrika etiketter för olika kategorier som identiteter, avtal och känslig information.

Se hur era data används.
Minimera olämplig dataanvändning genom att varna dataansvariga om oavsiktlig eller avvikande dataanvändning.

Ett enda ställe för alla data.
Ge dataansvariga och specialister på datasekretess möjlighet att administrera datastyrningspolicyer för upplevelsedata på ett enda ställe.

Fördelar

Funktioner i Experience Platform Data Governance

Ett enda ramverk för enhetlig datastyrning.

Vilket värde era data tillför beror på vad ni vet om vilka data som finns och hur de hanteras. Med Experience Platform Data Governance får ni ett ramverk för att avgöra hur data ska användas inom organisationen, vem som fattar beslut om hur de används och vem som administrerar dem. Märk data med specifika etiketter och skapa datastyrningspolicyer som efterlevs av alla så att ni försäkrar er om att alla data hanteras korrekt.

Märk data med specifika etiketter baserat på kraven på regelefterlevnad och styrning, till exempel etiketter för identiteter, avtal, känslig information och GDPR. Märk data när som helst, exempelvis vid anslutningskonfiguration och under eller efter datainhämtning.

Använd olika etiketter för olika nivåer, t.ex. på anslutningsnivå, datauppsättningsnivå eller fältnivå.

Skapa, hantera och informera om dataanvändningspolicyer, t.ex. policymallar, anpassade policyer och anpassade marknadsföringsåtgärder, samt hantera policyer, revidera dataanvändningen och integrera API:er.

Se till att alla efterlever era dataanvändningspolicyer med hjälp av en inbyggd uppsättning funktioner i dataåtkomstlagret.

Alla funktioner är tillgängliga via REST-baserade API:er, och ni kan använda API:erna för att etikettera och hantera policyer i stor skala.

Resurser för Experience Platform Data Governance

Rapport

Rapport

Läs vår rapport om Adobes datastyrning och fördjupa dig i ämnet.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.