Adobe Experience Platform Data Governance

Låt er inte hämmas av databegränsningar.

Att hålla koll på alla data och se till att de används på rätt sätt är krävande. Med hjälp av Adobe Experience Platform Data Governance, ett unikt ramverk för datastyrning, kan ni klassificera, hantera och bestämma hur era data ska användas, så att ni får ut så mycket som möjligt av dem.

Fördelar

 

Klassificera data
Använd etiketter för att klassificera data utifrån affärsbehov och bli bättre på att använda dem.

Förenkla processen
Spara resurser genom att använda en standarduppsättning med innehållsrika etiketter för olika kategorier som identiteter, avtal och känslig information. Ni kan också skapa egna etiketter.

Använd data på ett säkert sätt
Minimera olämplig dataanvändning genom att varna dataanvändare om oavsiktlig eller avvikande dataanvändning.

Ett enda ställe för alla data
Ge dataansvariga och specialister på datasekretess möjlighet att administrera datastyrningspolicyer för upplevelsedata på ett enda ställe.

Fördelar

Funktioner i Experience Platform Data Governance

Ett enda ramverk för enhetlig datastyrning.

Vilket värde era data tillför beror på vad ni vet om vilka data som finns, varifrån de kommer, hur de katalogiseras och kategoriseras och hur de hanteras, vilket även omfattar kunskap om hur användningen av dem begränsas av olika regler, avtal och policyer. Med Experience Platform Data Governance får ni tillgång till ett ramverk som ni kan använda för att avgöra vem som får fatta beslut om hur era data används och om vem som hanterar dem. Ni kan märka data med specifika etiketter och skapa datastyrningspolicyer som efterlevs av alla, så att ni försäkrar er om att alla data hanteras korrekt inom alla affärsområden.

Märk data med specifika etiketter baserat på kraven på regelefterlevnad och styrning. Detta omfattar färdiga etiketter för avtal, identiteter, känslig information och integritet. Ni kan också skapa anpassade dataetiketter.

Använd etiketter på olika nivåer var som helst. Ni kan till exempel använda etiketter på datauppsättningar eller attribut. De som används på datauppsättningar ärvs automatiskt av attribut.

Skapa, hantera och informera om dataanvändningspolicyer, t.ex. policymallar, anpassade policyer och anpassade marknadsföringsåtgärder, samt hantera policyer, revidera dataanvändningen och integrera API:er.

Se till att alla efterlever era dataanvändningspolicyer med hjälp av en inbyggd uppsättning funktioner i dataåtkomstlagret och arbetsflödena för dataaktivering. Även om vi tillhandahåller färdiga funktioner för regelefterlevnad så kan ni med anpassade program på Adobe Experience Platform definiera egna regler för att begränsa dataanvändningen i Experience Platform och i de program och tjänster som bygger på Experience Platform.

Läs mer om hur avsedd dataanvändning kan strida mot policyer. Utför omfattande ursprungsanalyser och få rekommendationer om hur ni följer policyer.

Alla våra funktioner är tillgängliga via REST-baserade API:er. Använd de API:erna för att etikettera, hantera och utvärdera policyer i stor skala. 

Resurser för Experience Platform Data Governance

Rapport

Rapport

Läs vår rapport om datastyrning i Adobe Experience Platform och fördjupa dig i ämnet.

Om datastyrning

Titta på vår video och få en snabb inblick i funktionerna för datastyrning i Adobe Experience Platform.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.