Datavetenskap på ett enklare, snabbare och smartare sätt.

Datavetenskap är komplicerat. Vi gör det enklare.

Något av det allra svåraste med data är att dra meningsfulla slutsatser från dem. Men med Adobe Experience Platform Data Science Workspace blir det enklare. Tack vare artificiell intelligens och maskininlärning i Adobe Sensei får ni smidigt insikter från era data som ni kan använda för att skapa exceptionella upplevelser.

Fördelar

 

Förenkla vetenskapen bakom data.
Korta tiden från data till insikt genom att effektivisera hela arbetsflödet, från datainsamling och framtagningsmodeller till distribution av smarta tjänster.

Omdefiniera personaliseringen med AI.
Utnyttja AI-driven optimering i Adobe Experience Platform och maskininlärning i Adobe Sensei för att leverera enhetliga personaliserade upplevelser i stor skala.

Öka lojaliteten med värdefulla upplevelser.
Bygg varumärkeslojalitet genom att leverera sammanhangsbaserade upplevelser så att ni kan föra meningsfulla samtal med kunderna.

Fördelar

Funktioner i Data Science Workspace

Insikt är nyckeln till personaliserade upplevelser.

Att hitta värdefulla insikter i företagets data är ett omfattande arbete som kan ta lång tid. Med Data Science Workspace går det fortare. Utnyttja alla fördelar med AI-teknologin och våra avancerade, lättanvända verktyg för att snabbt utveckla, ”lära upp” och finjustera maskininlärningsmodeller. Skapa enkelt smarta tjänster och hämta insikter och prognoser till Adobe-produkter som Adobe Target och Adobe Experience Manager, så att ni kan automatisera personaliserade, målinriktade digitala upplevelser för webben, datorn och mobilappar. Förenkla och öka tempot i arbetet med att hitta insikter i flerkanalsdata och med att använda dessa insikter i digitala upplevelser över samma kanaler.

Insikt är nyckeln till personaliserade upplevelser.

Utforska alla företagsdata som lagras i Adobe Experience Platform samtidigt tillsammans med big data och djupinlärningsbibliotek som Spark ML och TensorFlow. Ni kan också hämta in egna datauppsättningar via XDM.

Läs mer om XDM (Experience Data Model)

Nå snabbare insikt från data genom att få tillgång till alla flerkanalsdata, rensa dem och omvandla dem så att ni kan skapa sammanhangsbaserade funktioner som bas för era AI-modeller. Hämta in nya data eller använd befintliga funktioner för att underlätta förarbetet.

Utnyttja färdiga maskininlärningsrecept för vanliga affärsbehov som sannolikhetsberäkning och rekommendationer. Eller välj mellan att skapa anpassade recept från grunden med teknologier med öppen källkod, som Python eller R, eller importera egna recept.

Experimentera enkelt med recept för att skapa så många instanser ni behöver och ”lär upp” och betygsätt var och en hur många gånger som helst. Allt spåras automatiskt så att ni inte behöver hålla reda på det.

Skapa smarta tjänster utifrån recept utan att ta hjälp av IT-teamet. Publicera dem till Adobe I/O, vår API-gateway, som ett privat API för ett team eller en partner eller någon annan som ni vill dela dem med.

Utvärdera noggrannheten hos smarta tjänster och förändra recepten efter behov för att förbättra resultatet och optimera kontinuerligt.

Få tillgång till nya teknologier så fort de lanseras via Adobes tjänster. Vi sköter grovgörat med att integrera teknologierna med plattformen så att ni slipper.

Vi skyddar era data med säkerhetsprocesser och kontroller som utvecklats för att vi ska följa branschstandarder, förordningar och certifieringar.

Adobe Sensei är hjärnan bakom Adobe Experience Platform.

Adobe Sensei är analyslagret för Adobe Experience Platform. Med Adobe Sensei kan ni automatisera repetitiva rutinuppgifter samt förstå och förutse kundbeteende, och ni får intelligenta tjänster för att skapa personaliserade kundupplevelser i realtid med Adobe Experience Platform. Och med Adobe Sensei-tjänsterna får ni bättre innehålls- och upplevelseinformation.

Resurser för Data Science Workspace

Djupgående datavetenskap

Djupgående datavetenskap

Läs den här rapporten om du vill få mer ingående kunskap om Experience Platform Data Science Workspace.

Adobe Sensei

Adobe Sensei

Ta reda på hur Adobe Sensei visar vägen till framtidens personaliserade upplevelser inom marknadsföring.

Innovation

Innovation

Läs vår blogg om nyheterna i Adobe Experience Platform.

Smartare AI för bättre insikter

Smartare AI för bättre insikter

Läs om hur Adobe Experience Platform hjälper Verizon, Best Buy och DXC.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.