Lägg till geografisk plats i marknadsföringsekvationen.
Enheter köper inga produkter – det är människorna som gör det.

Lägg till geografisk plats i marknadsföringsekvationen.

Det kan vara svårt att få grepp om användarnas fysiska fotavtryck – var de handlar, bor och letar efter konkurrerande produkter – men det är absolut nödvändigt för att kunna skapa övertygande upplevelser. Med Adobe Experience Platform Location Service får ni den kunskap ni behöver för att skapa innehållsrika användarprofiler som omfattar både den digitala och den fysiska världen.

Fördelar

Insikter på mikro- och makronivå.
Få djupgående insikter om var kunderna befinner sig, om de är i en lokal butik eller i en viss region. 

Få uppdateringar i realtid kontinuerligt.
Håll hela tiden ett öga på var kunderna befinner sig med hjälp av geografisk spårning, som fungerar även när er app är i bakgrunden.

Håll koll på rörelser.
Håll er hela tiden informerade och ange utlösare för när en kund går in eller ut genom ett visst geostaket.

Förenkla allt med automatisering.
Lämna det manuella arbetet bakom er och använda en central databas för att lägga till platser (även konkurrenternas) automatiskt.

Fördelar

Funktioner i Experience Platform Location Service

Kombinera den digitala och den fysiska världen.

Det har aldrig varit lättare att lära sig om kundernas digitala och fysiska beteenden. Med Experience Platform Location Service blir platsdata tillgängliga för alla produkter i Adobe Experience Cloud. Funktionen utnyttjar platssignaler och sensorer så att ni kan utforma och leverera relevanta upplevelser. När ni vet var kunderna befinner sig och hur de interagerar med er vet ni nämligen exakt vilken upplevelse ni ska ge dem.

Hantera geostaket i den nya API-baserade platsdatabasen.

Övervaka enkelt var användarna befinner sig även när er app är i bakgrunden. Ni kan också övervaka er egen kod.

Mappa en användares plats till platsdatabasen.

Använd regelmotorn i SDK:t för att göra platsdata tillgängliga för mobilupplevelser i realtid – på klienten. Och skicka data dit de behövs.

Leverera rätt budskap eller upplevelse till användarna i realtid när det är relevant för dem och den plats de befinner sig på.

Rikta meddelanden och upplevelser till användarna baserat på deras tidigare interaktioner med olika platser.

Få djupare insikt i användarna genom att analysera deras fysiska beteenden.

Attribuera lyckade kampanjkonverteringar med en uppmaning att besöka en fysisk plats.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.