Upptäck berättelsen bakom era data.

Bakom varje datapunkt döljer sig en del av en längre berättelse. Men ni måste ställa rätt frågor för att avslöja den. Med Adobe Experience Platform Query Service kan ni samla alla era lagrade datauppsättningar (som data om beteenden, CRM-system och kassaköp) och använda dem för att besvara särskilda frågor. Sedan kan ni börja dra nyttiga slutsatser.

Fördelar

Förstå era data.
Utforska och sammankoppla enkelt kunddata för att se alla sätt på vilka kunden påverkar ert varumärke.

Få fler insikter.
Få fler och djupare insikter – snabbare – med hjälp av beteendedata för alla produkter.

Snabbare åtkomst, bättre körningar.
Ägna mindre tid åt att förbereda data och mer tid åt att köra dem med hjälp av direktanalys i Adobe Experience Platform.

Ta fajten med big data.
Använd alla verktyg med stöd för SQL, oavsett leverantör, för att sammankoppla och hämta data.

Kraftfulla frågefunktioner

Släpp era data fria.

Med mängder av data följer mängder av datauppsättningar. Men om ni inte har något enkelt sätt att bearbeta och interagera med dessa data har ni ingen större nytta av dem. Adobe Experience Platform Query Service utgör en standardmetod för att bearbeta dessa datauppsättningar med SQL i Experience Platform. Ni kan också använda funktionerna för att omvandla datauppsättningarna till utvalda datauppsättningar, så att datan blir åtgärdbar.

Behåll kontrollen över alla frågor och kör dem manuellt med interaktiva jobb eller automatiskt med batchjobb.

Utför anpassad delgruppering av poster baserat på tid och generera sessionsnummer och sessionssidnummer för enkel spårning.

Utnyttja verktyg för komplexa kopplingar, kapslade frågor, fönsterfunktioner och frågor med med tidspartitioner.

Utvärdera viktiga kundhändelser genom att dela upp data i likartade grupper.

Förstå hur besökarna rör sig över alla kanaler.

Få större flexibilitet när det gäller att besvara frågor.

Få detaljerade sammanfattningar, kopplingar och sammanslagningar för indata.

Enhetlig teknologi

Använd frågor från Experience Platform Query Service i andra Experience Platform-funktioner, som Data Science Workspace.

Sammanlänka alla flerkanalsdata med funktioner från Experience Platform Identity Service.

Publicera frågor till de enhetliga profilerna i Experience Platform.

Utnyttja maskininlärning och artificiell intelligens med flera integrerade Adobe Sensei-tillägg.

Gruppera eller klassificera detaljerade data från en källrapport genom att länka data till klassificeringar i Adobe Analytics, så att ni kan produktifiera metadata.

Anslut till Adobe Analytics för att använda avancerade beräknade mätvärden så att ni kan skapa statistiska funktioner som används som nya mätvärden.

En plattform. En upplevelse.

Eftersom Adobe Experience Platform Query Service är konstruerat av Adobe kan ni köra flerkanalsfrågor i data för alla Adobe Experience Cloud-produkter och på så sätt sammanlänka och analysera data i Adobe Campaign, Analytics, Audience Manager, Target och Advertising Cloud. Då blir det enklare att skapa den datadrivna personalisering som kunderna förväntar sig.

Stöd för alla kanaler

Alla kunder i alla kanaler.

Dagens kunder förväntar sig att ni möter dem där de är, när de är där. Och ni bör veta vilka de är oavsett vilken enhet de använder. Med Experience Platform Query Service får ni en tydlig bild av alla data i alla kanaler. Då blir det också enklare för er att förstå kunderna, rikta er till dem och ge dem det de vill ha.

Utför flerkanalsanalys och kör rapporter i valfritt verktyg med petabyte av kunddata från Adobe Experience Cloud.

Analysera alla tillgängliga flerkanalsdata både för kunder som använder Adobes produkter och de som inte gör det.

Få tillgång till ett lättanvänt standardgränssnitt där ni kan integrera tillägg från andra leverantörer. Använd det för att skicka frågor till datauppsättningar från olika BI-verktyg och lär er om olika flerkanaliga användningsområden så att ni får ut mer av er Adobe-investering.

Hämta data till ett schema från arkivet, så att ni kan analysera dem på flera olika sätt utan att konvertera dem.

Använd SQL-standardspråk och dra nytta av komplexa datatyper som strukturer, matriser och kartor.

Enkelt användargränssnitt

Använd en kraftfull, serverlös frågemotor som klarar petabyte med data för att hantera alla flerkanalsdata.

Arbeta med friformsfrågor så att ni kan skriva frågor och förhandsgranska frågekörningen och få en snabbare analys.

En produktiv arbetsyta för imponerande resultat.

Datahantering är komplicerat, och med ett gränssnitt som förenklar arbetet på ett robust sätt kan ni effektivisera hela processen. Med den omfattande kontrollpanelen och användarupplevelsen i friform i Experience Platform Query Service kan ni enkelt göra precis det ni vill och uppnå önskat resultat. Snabbt.

Resurser för Experience Platform Query Service

Adobe I/O

Besök Adobe I/O Data Services om du vill veta mer om vad Experience Platform Query Service kan bidra med.

XDM (Experience Data Model)

Läs vår blogg om hur vi arbetar med öppen källkod i XDM.

Innovation

Läs vårt blogginlägg om hur vi hela tiden strävar efter nya insikter och ny information som förbättrar kundupplevelsen i realtid med Adobe Experience Platform.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.