Skanna. Lär. Förbättra. Upprepa.

De bästa upplevelserna börjar med kunddata i realtid.

Ni har gott om kunddata. Och dessa är troligen utspridda på olika system, vilket gör det svårt att verkligen få en förståelse för kunderna. Med Adobe Experience Platform Real-Time Customer Profile får ni enhetliga, fullständiga och centralt tillgängliga profiler som hjälper er att ge kunderna de personaliserade upplevelser de förväntar sig.

Fördelar

Förstå era kunder.
Lär känna kundernas beteenden och attribut genom att koppla samman alla data – om beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och drift – till kompletta profiler.

Lyft er personalisering.
Få tillgång till profiler från Adobe Experience Cloud och andra marknadsföringslösningar och använd dem för att leverera rätt upplevelse till rätt person vid rätt tidpunkt.

Skaffa alla data. På alla nivåer.
Hämta enorma mängder beteendedata och bibehåll möjligheten att attribuera dessa data på detaljnivå till ett obegränsat antal egna och externa datakällor.

Aktualitet, inte bara frekvens.
Hämta realtidsdata så att era profiler alltid är aktuella och era insikter alltid relevanta.

Fördelar

 

Kundprofiler i realtid är en beta-version.

Adobe utsett till ledare igen i 2019 års Magic Quadrant for Digital Experience Platforms.

Gartner har gett Adobe högsta poäng vad gäller heltäckande vision inom plattformar för digitala upplevelser jämfört med andra leverantörer i branschen. Ta reda på varför vi förstår de föränderliga utmaningarna inom marknadsföring och kan innovera som ingen annan. Läs Gartners Magic Quadrant for Digital Experience Platforms för 2019.

Datainhämtning

Klara och tydliga data.

Data är den kritiska grunden för att kunna skapa kundprofiler i realtid. Samla in data från olika företagsarkiv, både CRM-data, egna data, externa data, e-handelsdata, offlinedata, data från lojalitetsprogram, beteendedata samt data från webben, e-post och sociala nätverk. Rensa och förbered sedan dessa data så att ni kan använda dem för att skapa företagsövergripande datamodeller.

Klara och tydliga data.

Få tillgång till gemensamma periferidata i stort sett i realtid samt enkla beräkningar och dataanvändning i periferin.

När ni har fått tillgång till periferidata samlar ni alla data i ert arkiv.

Få stöd för datainhämtning och uppdateringar i princip i realtid så att inkommande data och insikter alltid är aktuella.

Använd API:er och SDK:er för CRUD- och ad hoc-frågor.

Använd ETL-teknologier (ETL står för extrahera, omforma, läs in) för att aktivera datainhämtning.

Tillgång och aktivering

Matcha individuella identiteter från alla data med hjälp av deterministiska och sannolikhetsbaserade algoritmer så att ni kan börja bygga en central bild av era kunder.

Läs in identitetsmatchade dataresurser i ett centralt profilarkiv som är utformat för att passa olika användningsområden.

Använd realtidssegmentering för att agera utifrån en händelseström som innehåller beteendedata, så att ni kan undvika fördröjningar och distribuera segment efter geografisk plats.

Förvandla data och segment till handling via personaliserings- eller annonsplattformar. Få en samlad bild av de här kundprofilerna oavsett var de är.

Omvandla segment från Adobe Analytics till kampanjsegment som kan användas på kampanjplattformar.

Använd data från Adobe Analytics och Adobe Campaign för att personalisera mobilupplevelser.

Leverera upplevelser i rätt millisekund mellan en kunds handling och beslut.

Med kundprofiler i realtid kan ni ansluta till externa lösningar från andra leverantörer som ni kanske redan har.

Bygg. Lagra. Segmentera. Agera.

Ni har bara nytta av en central kundprofil om ni agerar utifrån de data den innehåller. Med kundprofiler i realtid kan ni bland annat matcha identiteter, lagra profiler och segmentera målgrupper och därmed också förvandla data till åtgärdbara insikter. Och börja skapa datadriven personalisering.

Bygg. Lagra. Segmentera. Agera.

Resurser för kundprofiler i realtid

Datadriven marknadsföring

Datadriven marknadsföring

Ta reda på hur ni utnyttjar data för att verkligen förstå kunderna.

Kundanalys

Kundanalys

Läs artikeln hos Insikter från Adobe om hur ni visar vägen inom datadriven marknadsföring med riktigt smart kundanalys.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.