Berättigande för utbildningsinstitutioner

 
Följande typer av institutioner har rätt att köpa Adobes produkter till rabatterat pris:
• Godkända allmänna eller fristående grund- och gymnasieskolor som erbjuder heltidsundervisning för årskurser från förskola till gymnasiet eller skoldistrikt som omfattar sådana skolor*
• Godkända allmänna eller fristående universitet eller högskolor (inklusive regionala högskolor och yrkesskolor) som erbjuder examensutbildningar som omfattar studier motsvarande minst två års heltidsstudier*
• Skoladministration och skolstyrelser
• Hemundervisningsinrättningar som godkänts av Adobe
• Offentliga skolor i amerikanska eller kanadensiska territorier
• Namngivna utbildningsinstitutioner som godkänts skriftligen av Adobe
• Sjukhus i USA som till fullo ägs och drivs av en utbildningsinstitution, vilket innebär att institutionen är ensam ägare till sjukhuset och den enda enhet som har kontroll över den dagliga verksamheten
• Offentliga forskningslaboratorier för högre utbildning som erkänns av USA:s eller Kanadas utbildningsdepartement, bedriver undervisning och kan visa upp stadgar som visar på relationen till det universitet laboratoriet är underställt
• Fler exempel finns på Adobes webbplats
 
Institutioner som inte är behöriga
Följande typer av institutioner är inte berättigade till rabatter:
• Icke godkända skolor och religiösa organisationer
• Museer
• Kyrkor
• Bibliotek
• Sjukhus i Kanada
• Utbildningscentra som ger diplomkurser, t.ex. dataprogramutbildning. Exempel: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
• Skolor inom Försvaret som inte erbjuder akademiska kurser
• Forskningslaboratorier som inte är erkända av USA:s eller Kanadas utbildningsdepartement, till exempel institutioner som är erkända av USA:s försvarsdepartement eller energidepartement eller National Research Council Canada. Dessutom är laboratorier i USA som är klassade som Federally Funded Research and Development Centers (FFRDCs) och University Affiliated Research Centers (UARCs) inte berättigade. Exempel: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory och Lawrence Livermore National Laboratory.
• Fler exempel finns på Adobes webbplats
 
Handlingar som styrker rätt till inköp
Adobe kräver att återförsäljarna kontrollerar att utbildningsinstitutioner är berättigade enligt följande policy. Samma information ingår i det signerade avtalet mellan Adobe och återförsäljaren. Adobe kräver även legitimation för köp via Educational Institution Store.
 
Som legitimation kan något av följande nyttjas:
• En giltig, officiell rekvisition som utfärdats av utbildningsenheten
• Giltig kreditkortsinformation med rätt namn, faktureringsadress och leveransadress till utbildningsenheten
• En giltig kreditkorts- eller checkbetalning från en anställd med leveransadress på utbildningsenheten
• Annan legitimation som godkänns av Adobe, vilket anges på Adobes webbplats * Godkända utbildningsinstitutioner är sådana som har godkänts av Skolverket eller motsvarande myndighet och som huvudsakligen ägnar sig åt undervisning. I USA är följande organisationer berättigade: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.