Rätt till studeranderabatt

 
För att få studeranderabatt måste du vara minst 13 år och inskriven i något av följande:
• Universitet eller högskola – studerande och personal vid institutioner för högre utbildning definierade som godkända allmänna eller fristående universitet eller högskolor som erbjuder examensutbildningar vilka omfattar studier motsvarande minst två års heltidsstudier*
• Grundskolor och gymnasier – godkända allmänna eller fristående grundskolor och gymnasier som erbjuder heltidsstudier
• Hemundervisning – enligt regelverket för hemundervisning
 
Hur köper man?
 
Bäst är att köpa direkt från Adobes webbplats eller genom att ringa 0200 810329. Du kan också hitta Adobe Student and Teacher Editions i vissa campusbokhandlar och hos återförsäljare på nätet. Se avsnittet ”Onlinebutiker”.

I kassan får du ange namnet på din skola och om du är studerande, lärare eller administratör.

Hur styrker du din behörighet?
 
Använd en e-postadress som skolan tillhandahållit: Om du använder en skolmejladress under köpprocessen verifieras du omedelbart. (En skolmejladress kan innehålla domänen .edu eller någon annan domän som används av utbildningsinstitutionen.) Om du inte har någon skolmejladress, eller om mejladressen inte går att verifiera, kan du behöva styrka din behörighet efter köpet.

Lärare och elever
Med ett dokument utfärdat av institutionen som innehåller ditt namn, institutionens namn och aktuellt datum. Exempel:
• Skol-ID-kort
• Registreringsbevis
• Betygsutdrag
• Betald kårräkning eller liknande


Kontakta Adobe på 0200-810 329 eller se Frågor och svar om inköp av Education-produkter för att kontrollera om du är behörig.
 

* Godkända utbildningsinstitutioner är sådana som har godkänts av Skolverket eller motsvarande myndighet och som huvudsakligen ägnar sig åt undervisning. I USA är följande organisationer berättigade: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.
Dokument som är daterade högst sex månader bakåt anses vara aktuella.