Berättigande för lärare

 
För att vara berättigad till rabatt måste du höra till en av följande grupper:
• Lärare eller annan personal – anställd på godkända för-, grund- eller gymnasieskolor, kvalificerade yrkesskolor, yrkeshögskolor, allmänna eller fristående universitet eller högskolor, eller myndigheter som administrerar skolväsendet*

Handlingar som styrker rätt till inköp
 
Handlingen ska vara ett dokument utfärdat av institutionen som innehåller ditt namn, skolans namn och aktuellt datum.
Obs! Känslig information som lönebelopp och personnummer får strykas över och döljas. Typer av anställningsbevis som kan användas:
• Lönebesked från utbildningsinstitutionen
• Intyg med officiellt brevhuvud från utbildningsinstitutionen som anger att personen arbetar där

Se vilka produkter vi erbjuder med utbildningsrabatt ›
Kontakta Adobe på 0200-810329 om du är osäker på om du är berättigad eller inte.

 

* Godkända utbildningsinstitutioner
är sådana som har godkänts av Skolverket eller motsvarande myndighet och som huvudsakligen ägnar sig åt undervisning. I USA är följande organisationer berättigade: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.
Dokument som är daterade högst sex månader bakåt anses vara aktuella.