Välja rätt licensprogram för er organisation.

 

Value Incentive Plan (VIP)

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Cumulative Licensing Program (CLP)

Transactional License Program (TLP)

Prenumeration

Löptid

Oavbruten

Oavbruten

Prenumerationsbaserat licensprogram med viss löptid och lojalitetsalternativ

Licensiering med löptid på 3 år med skräddarsytt avtal

Oavbruten licensiering med ett 2-årigt avtal 

Oavbruten licensiering för engångsköp av datorprodukter – utan kontrakt

Tillgängliga produkter:
Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise, Adobe Acrobat med mera
Se alla produkter ›

Tillgängliga produkter:
Adobe Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud med mera
Se alla produkter ›

Tillgängliga produkter:
Acrobat 2020 och andra datorprodukter
Se alla produkter ›

Tillgängliga produkter:
Acrobat 2020 och andra datorprodukter
Se alla produkter ›

Löptid:
1–3 år

Löptid:
3 år

Löptid:
2 år

Löptid:
Ingen

Volymrabatt:
Finns genom VIP Select

Volymrabatt:
Skräddarsydd baserat på förhandlat avtal

Volymrabatt:
Kumulativ – rabatter kan utökas att omfatta filialer och dotterbolag

Volymrabatt:
Ingen, man kan dock uppnå tidsbesparingar genom licenshantering

Licenshantering:
Onlineverktyg för att enkelt hantera licenser, användare och driftsättning

Licenshantering:
Onlineverktyg för att enkelt hantera licenser, användare och driftsättning

Licenshantering:
Driftsätt och hantera genom Adobe Licensing Website (LWS)

Licenshantering:
Driftsätt och hantera genom Adobe Licensing Website (LWS)Tillgängliga produkter


Value Incentive Plan (VIP)

Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Adobe Acrobat, ikon
Adobe Acrobat, ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
RoboHelp, ikon
Creative Cloud-ikon

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Adobe Acrobat, ikon
Adobe Acrobat, ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Creative Cloud-ikon
Adobe Dimension, ikon
Creative Cloud-ikon
RoboHelp, ikon
Creative Cloud-ikon

Cumulative Licensing Program (CLP) och
Transactional Licensing Program (TLP)

Adobe Acrobat Pro 2020 för enbart datorn

Adobe Acrobat Standard 2020 för enbart datorn

Adobe Technical Communication Suite

Adobe Captivate

Adobe ColdFusion Family

Adobe Flash Builder Family

Adobe Font Folio

Adobe FrameMaker Family

Adobe FreeHand

Adobe Photoshop Elements

Photoshop och Adobe Premiere Elements

Premiere Elements

Adobe Presenter (licensierad)

Adobe RoboHelp Family


Vill du veta mer?

Se hur Adobe Buying Programs kan hjälpa er organisation.

 

Ring Adobe på 0200-810 329

eller en Adobe-återförsäljare.