Adobes molntjänster för myndigheter har fått FedRAMP℠-auktorisering.

FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) har en standardiserad metod för säkerhetsutvärdering, auktorisering och kontinuerlig övervakning för molnbaserade produkter och tjänster.
I juli 2015 blev Adobes molntjänster för myndigheter FedRAMP-auktoriserade. USA:s Department of Health and Human Services (HHS) beviljade Adobe en s.k. ATO (Authority to Operate) för Adobe Experience Manager och Adobe Connect, som drivs av Adobes hanterade tjänster. Denna ATO gäller hela organisationen, vilket innebär att det går fortare och kostar mindre för andra avdelningar och departement att implementera Adobes teknologi.

Molntjänster är framtiden. Och här har ni förklaringen.

Snabb driftsättning och flexibilitet

Molnlösningar är igång redan från dag ett jämfört med fast installerade lösningar, som kan ta månader att implementera. Molnbaserade lösningar kan dessutom skalas för att passa verksamhetens behov.

Minimal intern administration

Leverantörer utför programvaruinstallationer, systemuppdateringar och korrigeringar samt säkerhetskopierar lösningen och alla data. Det finns även ett dedikerat team hos Adobe som hanterar felsökning. Detta sparar tid och ger er chansen att fokusera på ert uppdrag i stället för på IT.

Alltid den nyaste versionen

Molnlösningarna uppdateras kontinuerligt med förbättringar från våra interna team och med förslag från våra kunder. Det här utbytet garanterar att ni får högsta möjliga säkerhet och bästa möjliga produktkvalitet.

Se hur ni kan dra nytta av Adobes FedRAMP-certifiering.

Med Adobe som FedRAMP-kompatibel tjänsteleverantör får ni:
  • Ökad återanvändning av befintliga säkerhetsutvärderingar för alla myndigheter
  • Avsevärda besparingar vad gäller kostnader, tid och resurser
  • Bättre säkerhetsöversikt i realtid
  • Ett enhetligt grepp om riskbaserad hantering
  • Ökad transparens mellan myndighet och Adobes molntjänster


Välj lösningar som redan certifierats av FedRAMP.

Våra FedRAMP-certifierade lösningar är noga kontrollerade för att motsvara hårda myndighetskrav. Nu kan ni utnyttja de här lösningarna tack vare våra hanterade tjänster. Ni kommer att få ut mer av er investering i form av:
  • kortare time-to-market
  • sänkta kostnader
  • mindre arbetsbörda för IT-avdelningen