Inom finansiella tjänster är anslutna upplevelser av central betydelse.

Traditionella företag inom finansiella tjänster har en komplicerad utmaning. De måste hålla jämna steg med de upplevelser kunderna får i andra miljöer. Det innebär att de måste erbjuda praktiska tjänster, men även vägleda och utbilda. Företagen måste inse att den moderna konsumenten vill ha mer än produkter. De vill ha relationer. Samtidigt erbjuder fintechföretagen sina kunder de snabba, enkla och mobila tjänster de vill ha. Alla jobbar under press. Det räcker inte med status quo. Finansföretagen måste använda teknologi för att överraska, engagera och stärka relationer.

Inom finansiella tjänster är sammanhängande upplevelser av central betydelse.

Bygg långsiktiga kundrelationer.

Vi hjälper företag inom finansiella tjänster att bygga förtroende hos sina kunder med hjälp av data och teknologi som levererar enhetliga och relevanta upplevelser över kanalerna. Vi hjälper er att göra detta på fyra sätt.

Sammanför era data.

Sammanför era viktigaste datakällor för att få nya insikter, förstå värdefulla segment och få tillgång till samlade, kanalövergripande kundprofiler.


Erbjud hyperpersonliga upplevelser.

Använd er av en kraftfull personaliseringsmotor för att testa de bästa strategierna och leverera automatiska och extremt relevanta upplevelser till varje kund.

Öka innehållseffektiviteten.

Skapa, lagra, hantera och dela innehåll från en central plats för att hålla jämna steg med efterfrågan på personaliserade upplevelser.

Samordna kundresorna.

Förstå hur era värdefullaste segment beter sig och se till att nästa erbjudande varje kund får är det bästa.

Vi hjälper er att lösa vanliga problem inom finansiella tjänster.

Leverantörer av finansiella tjänster tvingas att tänka om när det gäller långsiktiga utbud och affärsmodeller. Vi hjälper er att innovera och överraska för att locka den nya generationens konsumenter.

Ta reda på exakt vad varje kund behöver.

Ni har gott om kunddata. Utmaningen är att sammanföra och bygga en noggrann och användbar bild utifrån era data. Vi ger er rätt insikter och bättre förståelse för era kunder i alla kanaler.

 

Leverera sömlösa upplevelser över traditionella och digitala kanaler.

Arbeta utifrån en enda plattform för att optimera kundengagemanget i realtid mellan webb, mobilt, kundtjänst och personliga möten.
 
 

Erbjud kunderna en enhetlig resa mellan kanaler.

Ge era kunder en sammanhängande upplevelse och de mest relevanta erbjudandena när de rör sig från er webbplats till er app eller ett personligt besök.
 
 
 

Hävda er plats inom finanssektorn.

Digital marknadsföring inom finansiella tjänster kräver personalisering. Oavsett om ni är en privatbank, ett försäkringsbolag eller arbetar med kapitalförvaltning, kan vi hjälpa er att ta er an de utmaningar som är unika för er verksamhet.

Sammanhängande banktjänster från lokalkontoret till telefonen.

Bygg djupare relationer genom att samordna alla kundinteraktioner – på webben, i mobilen, via e-post och callcenter – så att de alltid är enhetliga och relevanta.

Fler kvalitetsofferter. Oftare.

Försäkringsbolag kan använda data för att identifiera målgrupper med stor potential och förbättra den digitala upplevelsen för befintliga kunder.

Investeringar är personliga. Få det att kännas så för varje kund.

När det gäller förmögenhetsförvaltning och kapitalinvesteringar har varje enskild investerare, rådgivare och institution unika behov. Förbättra investeringsupplevelsen för alla segment med personligt och relevant innehåll i alla kanaler.

Läs mer om våra framgångsrika kunder inom finanssektorn.

 

 

Loyalis använder Adobe Marketing Cloud för att skräddarsy sin kommunikation med kunderna och få mer produktiva relationer.

RBS använder Adobe Marketing Cloud-lösningar för att omdirigera innehåll till rätt kunder.
Barclays Africa Group fick 10 gånger fler användare med sina nya digitala upplevelser som skapats med Adobe Marketing Cloud.

 

Gör mer med marknadsföringen.

Skaffa nya kunder snabbare.
Skaffa nya kunder snabbare.
Förenkla övergången till digitalt för ekonomiavdelningen.
Förenkla övergången till digitalt för ekonomiavdelningen.
Erbjud alltid det bästa.
Erbjud alltid det bästa.