Försäkring

Dagens konsumenter väntar sig mer och mer av de digitala kanalerna. Med Adobe Experience Cloud kan ni leverera överlägsna, personaliserade upplevelser inom webb och mobilt som överträffar alla deras digitala förväntningar.

Gör marknadsföringen enklare och kundernas liv bättre.På samma gång.

Läs om hur Manulife använde Adobe Experience Manager för att snabbt skalanpassa hanteringen av sitt webbinnehåll för att skapa en mer kundcentrerad upplevelse.

Fler kvalitetsofferter. Oftare.

Få bättre leads och fler offerter med hjälp av exakt målgruppsanpassning, kampanjattribuering och en optimerad budget för digital marknadsföring.
Fler kvalitetsofferter. Oftare.
Leverera enastående upplevelser över alla kanaler.

Leverera enastående upplevelser över alla kanaler.

Leverera enhetliga och relevanta kundupplevelser på webben, i mobiler och i sociala medier till alla, från potentiella kunder till försäkringstagare.

Effektivisera ansökningsprocessen.

Öka kundnöjdheten och effektiviteten genom att snabba upp ansöknings- och godkännandeprocesserna på alla enheter med hjälp av dokumenthantering.
Effektivisera ansökningsprocessen.

Läs om hur försäkringsbolag använder Adobe Marketing Cloud.

RSA
Loyalis använder Adobe Marketing Cloud för att skräddarsy sin kommunikation med kunderna och få mer produktiva relationer.
Helvetia
Det ledande försäkringsbolaget levererar enhetliga kundupplevelser i alla kanaler med hjälp av Adobe Experience Manager. 
unum
Den internationella banken upprätthåller personaliserade tjänster via digitala och mobila kanaler med riktad och relevant kommunikation.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.