Adobe Campaign genomgår ständiga förbättringar. Ta en titt på nyheterna.

Med Adobe Campaign får ni alltid de senaste funktionerna så snart de släpps. Ta en titt på den senaste versionen.

Våra viktiga meddelanden från Adobe Summit 2018

Vi är stolta att kunna meddela lanseringen avAdobe Campaign Standard 18.3på Adobe Summit. Här är ytterligare några funktioner som förhandspresenterades på Summit 2018 som kan hjälpa er att vinna konkurrensfördelar och få bättre kontakt med era kunder.

Se Adobe Campaign 18.3 i praktiken
Adobe Campaign på Microsoft Azure
90 % av Fortune 500-företagen litar på Microsoft Azure på grund av dess skalbarhet, flexibilitet och pålitlighet vad gäller verksamhetskritiska åtgärder. Vi är glada att kunna meddela att Adobe Campaign snart kommer att kunna köras på Azure av kunder som är tidiga brukare.

Nya Creative Designer.
Adobe Campaigns nya Creative Designer ger en helt integrerad upplevelse för e-postskapande i Campaign som gör att ni visuellt baserat, snabbt och utan ansträngning kan skapa fängslande, individuellt personaliserad e-post utan ett behöva skriva en enda rad kod. Genom sitt kraftfulla gränssnitt med dra och släpp-funktion kan Creative Designer hjälpa er skicka e-post i stor skala vare sig användarna börjar från grunden eller använder befintliga innehållsfragment eller mallar.

Skala och leverans för e-post
Vi förbättrar våra e-postfunktioner för att hjälpa dig skicka personaliserad e-post snabbt och med fullt förtroende i stor skala. Nya funktioner är bland annat leveranstekniker för att ändra e-postinställningar i realtid baserat på feedback från internetleverantörer, ökad insyn i status för skickande och feldiagnostik samt automatiserad IP-varning för att minska tidsåtgång och risken för manuella misstag.

 

 

Adobe Campaign Standard 18.3

Flerspråkiga push-meddelanden

Ett likadant flerspråkigt gränssnitt som redan finns för e-post- och SMS-kanalerna har nu lagts till för push-kanalen för att göra det lättare att engagera kunder på deras eget språk.

Förbättringar av transaktionsmeddelanden

Förutom de användningsklara fälten kan ni nu med transaktionsmeddelanden använda anpassade data i Adobe Campaign Standard för att berika och ytterligare personalisera innehållet i era meddelanden.

Sekretessverktyg

GDPR är en möjlighet för er att öka förtroendet genom ökad transparens i fråga om hur data hanteras via snabb och automatiserad behandling av kunders begäran om att få ut data. Adobe har standardiserade verktyg som kan hjälpa er att förenkla behandlingen av begäranden om åtkomst till och borttagning av data från kunder.

Creative Designer för e-post (beta)

Nya Cretive Designer ger en helt integrerad upplevelse för e-postskapande med en dra och släpp-funktion som gör att ni visuellt baserat, snabbt och utan ansträngning kan skapa individuellt personaliserad e-post utan ett behöva skriva en enda rad kod.

Adobe Campaign Standard 18.2

Berikandeaktivitet

Med den nya arbetsflödesaktiviteten, Enrichment, kan du nu utnyttja inkommande övergångar (transitions) och fylla i utgående övergångar med ytterligare data. Om du riktar in dig på profiler gör enrichment-aktiviteten att du kan ta med mer data utöver de som finns lagrade i databasen (till exempel från en importerad fil).

Masshantering av prenumerationer

Arbetsflödesaktiviteten för prenumerationstjänster ger dig nu en lista med profiler som du kan låta prenumerera eller sluta prenumerera på flera tjänster. I arbetsflödet importerar du en fil som innehåller profilerna, och för varje profil åtgärdstyp och tjänst. Arbetsflödesaktiviteten för prenumerationstjänster kan använda den här informationen och dynamiskt hantera alla dina profilers prenumerationer (och avslutade prenumerationer) samtidigt.

Adobe Campaign Standard 18.1

Rapportering för trötthetshantering

Rapportering för trötthetshantering är en dedikerad konfigurerbar rapport som visar effekten av trötthetsregler på leveranser i kanalerna e-post, push, SMS, direktreklam inom ett angivet datumintervall. Med insikterna det ger att snabbt kunna se alla konflikter mellan kampanjer i en enda vy, kan marknadsförare planera marknadsföringskampanjer mer effektivt och prioritera kommunikation.

Rapportdelning för dynamisk rapportering

Rapportdelning gör att du kan dela dina rapporter automatiskt med jämna mellanrum med Adobe Campaign-användare som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Förhandsgranskning av push-meddelanden

Förhandsgranska push-meddelanden på iOS- och Android-enheter från innehållsredigeraren för push-meddelanden så att du ser exakt vad mottagarna kommer att se innan du testar eller genomför leveransen.

content_available

Med det tillagda stödet för content_available kan du när ett push-meddelande levereras till en användare aktivera en app från bakgrundsläge så att den uppdaterar sina data utan att någon användarinteraktion (som att trycka på ett push-meddelande) krävs, vilket ger större enhetlighet och mer kontroll över användarnas upplevelse i appen. Till exempel kan innehåll som skickas i ett push-meddelande läggas till i en apps inkorg för meddelanden när push-meddelandet tas emot istället för att data läses in först nästa gång appen öppnas.

mutable_content

Med det ytterligare stödet från mutable_content kan Adobe Campaign-användare nu utnyttja sina mobilappstillägg för att ytterligare modifiera innehållet i eller utseendet på push-meddelanden de får som skickas från Adobe Campaign. Användare kan till exempel utnyttja mutable_content för att: dekryptera data som levererats i krypterat format, ladda ned bilder eller andra mediefiler och lägga till dem som bifogade filer i ett meddelande, ändra brödtexten eller titeltexten i ett meddelande eller lägga till en trådidentifierare till ett meddelande.

Tidzonsoptimerade leveranser

Schemalägg återkommande e-postmeddelanden, SMS och push-meddelanden som ska levereras vid en viss tid på en viss dag i varje mottagares tidszon, så att dina meddelanden levereras vid rätt tidpunkt utan att du behöver ställa in flera leveranser.

Adobe Campaign Standard 17.10

Trötthetshantering

Trötthetshantering tillåter er att skapa trötthetsregler för att hantera överkommunikation med profiler och minska avregistreringstakten. Trötthetsregler är enkla att bygga, men de är extremt flexibla när det gäller funktioner som att räkna meddelanden i flera kanaler (inklusive transaktionsutlösta meddelanden), att endast räkna vissa leveranser eller att tillämpa regler på vissa profiler.

Innehållsskapande: importera från en webbadress

Genom att importera från en webbadress kan ni snabbt hämta kreativt innehåll från en webbplats för att skapa e-postmeddelanden för varje tillfälle. Ni kan även effektivisera er kreativa process genom att göra det möjligt för tredje parter att dela innehåll direkt via en webbadress. Importerat innehåll kan användas flexibelt som en del av en enstaka leverans eller på mallnivå för enhetliga varumärkeskampanjer, oavsett om det gäller arbetsflödesbaserade eller transaktionsutlösta meddelanden och A/B- eller multivariata tester.

Adobe Campaign Classic 17.9

Hadoop-konnektor via HiveSQL

Med en Hadoop-konnektor via Hive SQL (som bygger på FDA) kan Adobe Campaign-användare ansluta till sina big data-infrastrukturer för att identifiera, söka efter och segmentera data från Hadoop utan att importera datauppsättningarna eller lagra dem på Adobe Campaign-plattformen.

SAP HANA-konnektor

Sudda ut gränserna och utnyttja alla externa data ‪i ‪Adobe Campaign i realtid med FDA-konnektorer (Federated Data Access), nu med stöd för SAP HANA. Med hjälp av FDA (Federated Data Access, sammanslagen dataåtkomst) kan användarna koppla samman alla sina olika externa databaser med Adobe Campaign och arbeta med data i realtid från flera källor utan att importera datauppsättningarna till Adobe Campaign.

LINE-kanal: Meddelandeförbättringar

Tack vare den här förbättringen av LINE-kanalen kan användarna optimera kostnadseffektiviteten genom att betala per kampanj och inte för varje enskild innehållsbit som skickas. Dessutom är det lättare att skapa kampanjer, tack vare olika meddelandeversioner som innebär att användarna kan skapa flera leveranser i en och samma kampanj. Marknadsförarna kan också öka engagemanget genom att skicka multimediemeddelande (inte bara statiska bilder).

Adobe Campaign Standard 17.9

Agera snabb och enkelt på insikter

Många som jobbar med e-postmarknadsföring saknar en integrerad analys av kampanjernas effektivitet, vilket gör det svårt att justera det som inte fungerar. För att komma tillrätta med detta har vi utökat Adobe Campaign med funktionen Analysis Workspace från Adobe Analytics. Nu kan ni snabbt avgöra vilka kampanjer och insikter som är värdefullast tack vare intuitiva visualiseringar och djupgående dra och släpp-rapporter, utan någon bakgrund inom datavetenskap. Och med de här realtidsinsikterna kan ni agera och anpassa kampanjen direkt för att få ett bättre resultat.

Skicka tilltalande e-postmeddelanden

Vi har gjort det lättare att utforma e-postmeddelanden genom att lägga till 18 nya mallar som är klara att användas. Mallarna är mobiloptimerade med snygg layout som enkelt kan anpassas efter ert innehåll, vilket underlättar arbetet med att utforma e-postmeddelanden från grunden. Här finns också mallar för att välkomna nya kunder och engagera befintliga på nytt.

Adobe Campaign Standard 17.7

Skapa flerspråkiga e-postkampanjer

Nu slipper ni ödsla tid och besvär på att skapa individuella e-postkampanjer för varje enskilt språk för att nå alla kunder. Vi hjälper er att smidigt skala era kampanjer för hela världen genom att integrera Adobe Campaign och Adobe Experience Manager. Nu kan ni skapa och översätta övertygande, personaliserade och flerspråkiga kampanjer direkt i Experience Manager och sedan enkelt leverera dem via Adobe Campaign.

Dela nyckeltal mellan Campaign och Analytics

Dela kampanjdata med Adobe Analytics för att få statistik om e-postmarknadsföringen från Campaign tillsammans med andra marknadsförings- och annonssatsningar och få en helhetsbild av kundernas beteende före såväl som efter att de har klickat. Spåra det övergripande resultatet direkt och identifiera synergier med externa program i Analytics. Använd kunskaperna från den här samlade vyn i era kampanjer, så att ni kan förbättra era öppnings- och klickfrekvenser samt öka konverteringsgraden och i slutänden få större intäkter och bättre övergripande kampanjutfall.

Krypterat deklarerat ID i datakällor

Skicka utlösare för e-postmeddelanden och SMS utan någon befintlig profil i Campaign genom att använda krypterad kontaktinformation som ett deklarerat ID. Eftersom krypterade deklarerade ID:n kan avkodas av Adobe Campaign Standard kan Campaign nu skapa nya säljbara profiler när målgrupper tas emot från andra Experience Cloud-lösningar med tidigare okända kontakter. Inrikta er på befintliga kunder och okända presumtiva kunder i realtid via både e-post och SMS för att öka lojaliteten hos er befintliga kundbas samtidigt som ni lockar nya kunder. Få ut mest möjliga av era egna cookie-data när nya kunder autentiseras och utnyttja de insikterna i Adobe Campaign.

Adobe Campaign-aviseringar

Få aviseringar om viktiga systemaktiviteter direkt i Adobe Campaign Standard. Du får till exempel veta hur pågående leveranser går eller när det uppstår fel i något arbetsflöde. Realtidsaviseringarna håller relevanta parter informerade och ger användarna möjlighet att direkt agera på aktivitetsaviseringar inifrån programmet. Resultatet är att teamen blir mer flexibla och effektiva och kan genomföra kampanjer smidigare.

Leveransmeddelanden

Utöver att det nu går att visa aviseringar direkt i Adobe Campaign Standard innehåller Adobe Campaign nu också ett larmsystem som utlöser e-postaviseringar till användare eller externa intressenter vid viktiga systemaktiviteter. Skapa, hantera och ta emot anpassningsbara aviseringar och använd kontrollpaneler för att hålla reda på hur leveranserna går. Med funktionen för leveransmeddelanden i Adobe Campaign blir ni effektivare eftersom alla inblandade Adobe Campaign-användare i företaget automatiskt informeras om leveransstatus, både via e-post och via kontrollpanelen.

Adobe Campaign Standard 17.5

Direktreklam

Koppla samman den digitala och den fysiska världen med hjälp av Adobe Campaign Standards första offlinekanal, Direktreklam. Med den här funktionen kan ni personalisera och generera den fil som direktreklamleverantörer behöver som en del av era flerkanalskampanjer. Utnyttja funktionen för direktreklam för att engagera kunderna på nytt eller för att förbättra kundupplevelsen med en övertygande kontaktyta som lockar kunderna till er app, webbplats eller butik.

E-postadress för hemlig kopia

Med funktionen för hemlig kopia kan varumärken spara unika e-postmeddelanden som skickas till individuella mottagare och därmed arkivera dessa meddelanden. Genom att lägga till en e-postadress för hemlig kopia i alla e-postmeddelanden kan Adobe Campaign Standard-kunder med den här funktionen spara en exakt kopia av varje e-postmeddelande. Detta är ett vanligt juridiskt krav inom finanssektorn och för kundtjänstavdelningar underlättar det vid konfliktlösning i realtid.

Adobe Campaign Standard 17.4

Förbättrade funktioner för bildredigering med Creative SDK

Med Creative SDK får ni en komplett uppsättning funktioner som marknadsförarna kan använda för att förbättra bilder direkt i innehållsredigeraren när de redigerar e-postmeddelanden eller landningssidor. Skapa elegantare innehåll och förbättra effektiviteten genom att storleksändra, beskära, optimera färger och lägga till filter, textlager, etiketter och mycket mer direkt i Campaign – allt i trygg förvissning om att de bilder du redigerar också uppdateras automatiskt.

Push-meddelanden för transaktioner

Push-meddelanden stöds nu i transaktionsmeddelanden i realtid och i meddelandecentret. Tack vare stöd för två nya API-anrop kan marknadsförarna inrikta sig på appanvändare i realtid med händelsebaserade utlösare. Personalisera push-meddelanden för kända kunder utifrån deras profildata, beteende och sammanhang för att öka lojaliteten och tiden de stannar. Få fler nya kunder genom att inrikta er på nya målgrupper och locka dem att logga in, skapa profiler och konvertera. API-anroparen måste ha push-tokens så att push-meddelanden kan levereras till okända användare. Du kan inkludera andra kontextuella data efter behov för att personalisera push-meddelandet. Med de nya funktionerna för push-meddelanden för transaktioner stöds transaktionsmeddelanden nu i tre kanaler: e-post, SMS och push-meddelanden.

Återkommande push-meddelanden

Inrikta er regelbundet på kunder direkt från ett arbetsflöde. Använd återkommande push-meddelanden för att förenkla regelbundna uppdateringar, som veckovisa påminnelser, för att öka mobilappsengagemanget och -användningen med nytt multimedieinnehåll som förbättrar kundernas helhetsupplevelse.

Konnektor för Amazon Simple Storage Service (S3)

Konnektorn för Amazon Simple Storage Service (S3) kan nu användas för att importera eller exportera data direkt till eller från Adobe Campaign för att smidigt utnyttja alla data som lagras i molnet. Den är enkel att konfigurera i en arbetsflödesaktivitet och konfigurationen utförs från ett externt konto.

Adobe Campaign 7

Adobe Campaign v7 är en ny huvudversion med sofistikerade datahanteringsfunktioner och ett helt nytt användargränssnitt, bland annat en ny hemsida, nya format och nya ikoner, som ger lösningen ett mer enhetligt utseende och beteende. Det förbättrade användargränssnittet sätter sin prägel på både konsolen och webbgränssnittet.


Adobe Campaign v7 har också avancerade kampanjhanteringsfunktioner, bland annat datakonnektorer för stora databaser och CRM-system som Microsoft Dynamics 365, Salesforce CRM och Oracle On-Demand. Ni kan också skapa anpassade anslutningar till företagets övergripande marknadsföringsekosystem. Lägg till flera offlinekanaler i er kanalmix, inkommande interaktioner för callcenters samt webbmarknadsföring och distribuerad marknadsföring för komplexa organisationer.

Adobe Campaign Standard 17.2

Dynamiska rapporter

Med funktionen för dynamiska rapporter får ni en ny typ av helt anpassningsbara realtidsrapporter för företaget. Med den här funktionen, som bygger på visuella dynamiska pivottabeller och bilder, kan ni dra och släppa variabler och mått för att analysera effektiviteten i era marknadsföringskampanjer. Ni har också möjlighet att skapa egna affärsrapporter från grunden och spara dem för framtida bruk.

Dreamweaver-integrering

Tack vare integreringen mellan Adobe Campaign och Dreamweaver har ni nu tillgång till en integrerad process för att skapa e-postkampanjer med Adobes lösningar. Ni kan redigera e-postmeddelanden från Adobe Campaign i Dreamweaver och synkronisera innehållet friktionsfritt mellan de båda lösningarna. Effektivisera skapandet av e-postmeddelanden och korta time-to-market med samma stabila versionshantering och kontroller i en kreativitetsinriktad miljö.

Manuell optimering av utsändningstid

Definiera en anpassad utsändningstid för varje mottagare på både leverans- och arbetsflödesnivå för att förbättra både öppnings- och klickfrekvenser. Anpassa utsändningstiden så att mottagare i olika tidszoner får meddelandet vid den tid som passar bäst för deras geografiska position eller låt varje mottagare få meddelandet vid bästa datum och tid enligt en formel så att ni alltid fångar dem vid rätt tillfälle.

Förbättringar av push-meddelanden

Push-meddelandena har förbättrats med en ny användarupplevelse och flera nya funktioner, bland annat ett nytt gränssnitt, tysta aviseringar, interaktiva push-meddelanden, stöd för multimedieinnehåll och en belastningsberäknare. Utnyttja de här förbättringarna för att förfina er övergripande mobilmarknadsföring, eftersom innehållsrika meddelanden leder till större kundengagemang och ökade intäkter.

Arbetsflöden: Signalaktivitet

Marknadsförarna kan hantera mer komplexa kundresor nu när ett arbetsflöde kan utlösas från ett annat tack vare den nya signalaktiviteten. Arbetsflöden och processer blir mer effektiva och ni får bättre kontroll över och övervakning av sekvenser mellan arbetsflöden vilket skapar en bättre förståelse för varje enskild kunds resa. Flera arbetsflödesaktiviteter har uppdaterats, bland annat slutaktiviteter (som anger vilket arbetsflöde som ska utlösas när en viss aktivitet har slutförts) och aktiviteter för datauppdatering (som lägger till en slutaktivitet som utlöser ett annat arbetsflöde).

Arbetsflöden: Aktivitet för att läsa målgrupper

Förenkla målinriktningsarbetet genom att välja och förfina era befintliga målgrupper i en aktivitet för att få snabbare time-to-market samtidigt som ni får mer tid över till att skapa innehållsrikt och övertygande innehåll.

Intressepunktsdata

Intressepunktsdata (POI) integrerar Adobe Campaign med Adobe Analytics för mobilmarknaden. Inrikta er på mobilappsanvändarna genom att samla in data från de platser de besöker ofta (intressepunkter) när de öppnar er app. Skicka personaliserade meddelanden baserat på användarnas plats för att skapa upplevelser som engagerar kunderna i just det sammanhanget. Den här kanalen utnyttjar SDK för mobila bastjänster.

REST-API:er

Länka alla typer av resurser till profiler eller tjänster i Adobe Campaign via det här programmeringsgränssnittet för att få ut ännu mer av Adobe Campaign i organisationen.

Adobe Campaign Standard 17.1

Loggexport för externa rapporter

Exportera loggar, till exempel leverans- och spårningsloggar, så att ni kan bearbeta och distribuera dem i valfritt rapporterings- eller BI-verktyg. Utnyttja ett enkelt arbetsflöde med stegvisa frågor för att automatisera regelbunden export av nya loggar baserat på olika frågor, där ni kan använda datumfält för att hämta nya eller uppdaterade data. Dra nytta av data från Adobe Campaign på det sätt som passar er organisation bäst.

Marknadsföringsfunktioner för transaktionsmeddelanden

Skicka personaliserade transaktionsmeddelanden baserat på era kundprofiler. Använd typologiregler för marknadsföring som svartlistade adresser (inklusive länken för att avsluta prenumerationen i meddelandena), lägg till transaktionsmeddelandet i den globala leveransrapporten och utnyttja transaktionsmeddelandena under hela kundresan för att förbättra den.

Programmeringsgränssnitt (API) för transaktionsmeddelanden

Programmeringsgränssnittet för transaktionsmeddelanden är nu tillgängligt via adobe.io, vilket gör det enklare att använda adobe.io-plattformens funktioner för rapportering och övervakning. Autentiseringen sker nu med tokenbaserad autentisering i adobe.io i stället för vitlistning av IP-adresser, vilket förenklar säkerhetsprocessen. Alla programmeringsgränssnitt är nu integrerade i en och samma plattform, så att det är enklare än någonsin att lägga till funktioner för transaktionsmeddelanden i företagets integrering om ni redan har stöd för programmeringsgränssnittet för profiler och tjänster.