Läs Digital TV and Multiscreens: Shaping Effective Marketing Strategies in a Disrupted Media Landscape. Ladda ned rapporten ›

Bli sedd. Oavsett var kunderna befinner sig.

Kunderna rör sig bort från de traditionella TV-nätverken och väljer i stället att få sin underhållning direkt från leverantörer som Hulu och Netflix. OTT (over-the-top) har blivit en allt viktigare del av innehållsmixen och ni behöver snabbt skapa och leverera videoupplevelser till alla typer av enheter, inklusive OTT och TVE. Ni behöver få en heltäckande bild av hur kunderna integrerar med ert varumärke, så att ni kan nå specifika målgrupper och få högre tittarsiffror och fler prenumeranter.

Personliga upplevelser på alla enheter. Ingen komplicerad kodning.

Ni behöver snabbt skapa och leverera videoupplevelser som är skräddarsydda för varje enskild tittare till alla typer av enheter, även OTT-appar. Ni vill förstå hur er målgrupp ser ut så att ni kan leverera målinriktade erbjudanden baserat på gemensamma egenskaper, som återkommande tittare eller åldersgrupp. Ni behöver en integrerad lösning som kan använda dessa målgruppsprofiler för att infoga dynamiska annonser i videoinnehållet.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Primetime kan ni skapa och leverera högkvalitativt videoinnehåll som användarna kan titta på när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Med Adobes lättanvända verktyg blir det ofta komplexa TV Everywhere och OTT enkelt. Adobe Audience Manager samlar alla era kunddata i enhetliga målgruppsprofiler, så att ni kan inrikta er på samma kunder via webben, mobiler, sociala medier och sökmarknadsföring. Med hjälp av de här profilerna kan ni leverera videoinnehåll med dynamiska annonser för alla skärmar, inklusive OTT- och TVE-enheter, med hjälp av Adobe Primetime-integreringen.Lär känna era tittare. Oberoende av enhet.

Det är viktigt att känna till hur tittarna interagerar med videoinnehållet på era webbplatser och i era appar. För detta krävs detaljerade data från autentiserade tittare och från tittare som tittar på innehållet via OTT-appar. Ni behöver en integrerad lösning som kan ge er de insikter ni behöver för att förbättra era kundupplevelser och därmed öka både prenumerationerna och varumärkeslojaliteten.

Adobe Analytics
Adobe kan hjälpa till. Skaffa realtidsinsikter med Adobe Analytics. Se vad som händer när kunderna fattar beslut under hela kundresan, oavsett var de interagerar med ert varumärke. Mät autentiserade tittares engagemang på alla digitala enheter och plattformar, inklusive OTT och TVE.


Få en detaljerad bild av varje enskild kund.

Ni skulle vilja få en heltäckande bild av de enskilda kunderna, men ni kan inte kombinera autentiserade och anonyma data. Detta är enkelt om ni har en lösning där ni kan skapa profiler och målgrupper som ni kan använda i alla era Adobe-lösningar.

Adobe Marketing Cloud

Adobe kan hjälpa till. Med bastjänsterna i Adobe Marketing Cloud kan ni visa en komplett och dynamisk bild av varje kund utifrån autentiserade och anonyma uppgifter. Med hjälp av en enda profil för alla Adobe-lösningar kan ni skapa mer personliga upplevelser.Förstklassiga videoupplevelser. Levererade till alla enheter. Skapade med en integrerad lösning.

Adobe Marketing Cloud innehåller alla verktyg ni behöver för att snabbt skapa och leverera högkvalitativa videoupplevelser till alla typer av enheter, inklusive OTT och TVE. Utveckla videoupplevelser snabbt utan komplicerad kodning. Leverera videoinnehåll med dynamiskt riktade annonser. Få en heltäckande bild av tittarnas beteende så fort de interagerar med ert varumärke. Med Adobe Marketing Cloud kan ni förstå era målgrupper, leverera innehåll för alla plattformar och utnyttja alla intäktsmöjligheter.

Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika dellösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Adobe Marketing Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.

Krydda marknadsföringen med lite vetenskap.
Läs rapporten Activating Audiences Across Channels om hur ni engagerar målgruppssegment i alla kanaler och på alla enheter.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.
Personalisera annonser i deras sammanhang.
Personalisera annonser i deras sammanhang.
Aktivera och utöka er målgrupp.
Aktivera och utöka er målgrupp.
Engagera målgrupper med appar.
Engagera målgrupper med appar.