Den bästa digitala upplevelsen är enhetlig.

Gör det enklare att skapa, hantera och distribuera innehåll och resurser på webbplatser, i mobilappar och i andra kanaler.
 

Webbinnehållshantering med Adobe. Vi är ledande och vi är innovativa.

I sin senaste Wave-rapport har Forrester utsett Adobe till ledare bland alla leverantörer av system för webbinnehållshantering (WCM).
 

Enkel webbplatshantering.

Skapa och leverera snabbt relevanta webb- och mobilupplevelser och underlätta för IT-avdelningen.
Enkel sajthantering.

Hantering av mobilinnehåll

När ni integrerar mobilsegmentet i marknadsföringen måste ni se till att upplevelsen är optimal på alla enheter.

Handel

Leverera fördjupande, personaliserade shoppingupplevelser som införlivar video, sociala medier och andra dynamiska medier.

Hanterade tjänster

Effektivisera innehållsdistributionen med Adobe som er enda partner för värdtjänster och support.

Hantering av marknadsföringskampanjer

Ordna, lansera och optimera kampanjer i alla digitala kanaler från ett och samma ställe.

Hantering av flera webbplatser

Hantera flera webbplatser och mobilsajter centralt och automatisera arbetsflöden för översättning.

Skapa communityn som känns som hemma.

Kommunicera med kunderna via livaktiga communityn på nätet. Inkludera forum, användargrupper, utbildningsresurser och andra sociala tjänster som är värdefulla för både kunder och anställda.

Skapa engagerande formulär och dokument.

Förenkla registrering, introduktion och kommunikation med hjälp av formulär och dokument som ni enkelt kan integrera i era webb- och mobilupplevelser.

Enkel redigering

Skapa formulär snabbare än någonsin med enkla dra och släpp-funktioner med alternativ för komplexa indatatyper, regeltilldelning och mer.

Enklare formulärifyllning

Ge användarna möjlighet att fylla i dynamiska och responsiva formulär snabbt med hjälp av förifyllda fält, hjälptext, fältvalidering och e-signaturer.

Effektiv bearbetning

Sammanfoga formulär- och dokumentdata med befintliga system och utveckla automatiserade arbetsflöden.

Personaliserade svar

Skapa personliga, interaktiva dokument och registerutdrag som kunder kan komma åt överallt.

Förebyggande säkerhet och spårning

Skydda känsliga dokument och styr och spåra användningen.

Kontinuerlig förbättring

Mät formulär- och dokumentupplevelserna med Adobe Analytics och förbättra dem med Adobe Target.
Skapa engagerande formulär och dokument.

Alla resurser på ett och samma ställe.

Hantera enkelt bilder, videoklipp och andra resurser i alla digitala kanaler och leverera bättre kundupplevelser.
Dynamiska medier
Arbeta med en enda uppsättning källmaterial och skapa obegränsade variationer med olika storlek, färg, format och upplösning och beskärning.
Video
Skapa, hantera och leverera interaktiva videofilmer. Se till att de är tillgängliga för alla skärmar och enheter från en och samma URL.
Personaliserade medier
Testa och förhandsgranska innehållsvariationer på era sajter så att ni kan ge varje kund en unik upplevelse som är anpassad efter just honom eller henne. Hjälp kunderna att personalisera produktalternativ innan de köper.

Avancerad sökning och metadata
Tilldela automatiskt metadata till alla mediefiler och skapa direkt delningsbara resurser utifrån sökattribut.
Projekt- och arbetsflödeshantering
Planera, granska och godkänn produktionen av marknadsföringsmaterial med hjälp av projektmallar och enkla arbetsflödesverktyg.
Hanterade tjänster
Lagra era mediefiler i molnet med Adobe som er enda partner för värdtjänster, säkerhet och support.

Webben är er.

Webben är er.

Varje dag skapas miljontals inlägg i sociala medier. Med Livefyre kan ni utnyttja det för att skapa ett konstant flöde av nytt och äkta innehåll, som skapats av människor som bryr sig om vad ni gör.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager.