Adobe Experience Manager Communities

Det kostar inget att prata. Och det är mätbart och enkelt att konfigurera.

Det kostar inget att prata. Och det är mätbart och enkelt att konfigurera.

Vad är Adobe Experience Manager Communities?

Det är en funktion i Experience Manager som ni kan använda för att skapa onlinecommunityn som forum, användargrupper och andra sociala funktioner som är värdefulla för kunden och ert varumärke.
Kommunicera med kunderna.

Kommunicera med kunderna.

I takt med att ni lär er mer om era communityn bör ni integrera den insikten med övriga marknadsföringsdata för att öka värdet och lojaliteten och på så sätt ge era digitala upplevelser större genomslag.
Skapa och anpassa communityn.

Skapa och anpassa communityn.

Lägg alla gammaldags communityupplevelser bakom er och skapa unika, mobilanpassade upplevelser. Kom igång nu. Och efterhand som era communityn växer och utvecklas utför ni enkelt de ändringar som behövs.

Se vad Experience Manager Communities kan göra.

Hanterade tjänster

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp, säkerhet och flexibilitet ni behöver. Utan besväret och kostnaderna som flera partners innebär.

Silicon Labs levererar riktade upplevelser

Läs om hur Silicon Labs använder Adobe Experience Manager för att snabbt personalisera och publicera innehåll för olika branscher.
Silicon Labs levererar riktade upplevelser
”En av de grundläggande skillnaderna mellan Adobe Experience Manager och andra CMS-alternativ är hur användbar den är.”
Kamran Shah, marknadsföringschef på Silicon Labs
Silicon Labs

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager Communities.