Hantering av kundkommunikation

Ge er flerkanalskommunikation en personlig touch.

Med Adobe Experience Manager Forms kan ni skapa mobilklar korrespondens som efterlever era regler och som automatiskt kan skickas till kunder, vilket stärker relationen till både nya och gamla kunder.

Ge er flerkanalskommunikation en personlig touch.

Nå kunderna via de kanaler de använder.

Skapa och skicka personaliserade brev, registerutdrag och annan kommunikation som kan tas emot och läsas på smarttelefoner, surfplattor, datorer och på papper.
Responsivitet
Responsivitet
Se till att alla dokument automatiskt skapas så att de kan visas på alla olika enheter.
PDF-alternativ
PDF-alternativ
Erbjud nedladdningsbara PDF-dokument som kunderna kan spara eller skriva ut för eget bruk.
Webbpublicering
Webbpublicering
Publicera på personliga webbportaler så att dokumenten säkert kan läsas när som helst och på vilken enhet som helst.
Flera kanaler
Flera kanaler
Skicka dokument via flera kanaler som e-post och mobilappar med hjälp av Adobe Campaign eller Experience Manager Mobile.
Interaktivitet
Interaktivitet
Inkludera dynamiska och interaktiva element i dokument och länkar till självbetjäningsprogram.
Analytics
Analys
Mät dokumentanvändning via integrering med Adobe Analytics.
Målinriktade erbjudanden
Målinriktade erbjudanden
Inkludera dynamiskt riktat innehåll i formulär och dokument genom integrering med Adobe Target.
Integrering
Integrering
Slå ihop med befintliga system för att skapa personaliserade och korrekta registerutdrag.
Hantera regelefterlevnad
Hantera regelefterlevnad
Upprätthåll regelefterlevnaden med verifieringskedjor och ändringshistorik.

Sprid ert budskap snabbare.

Ni kan ställa in automatisk svarshantering eller skapa interaktiv dokumentkorrespondens och ge ert team möjlighet att när som helst skapa dokument snabbt.
AEM
  • Skapa enhetlig, professionell kommunikation med dokumentmallar.
  • Upprätthåll kontinuiteten, stärk varumärket och uppfyll regelefterlevnaden med hjälp av på förhand godkända innehållsblock.
  • Skapa tusentals anpassade dokument i en enda åtgärd, triggat av affärsregler som ni definierar.
  • Skicka korrespondens via den kanal kunden föredrar, oavsett om detta är via webben, med e-post, i appar eller på papper.

HUK-COBURGs policy är att förmedla en enhetlig kundupplevelse.

Se hur det tyska försäkringsbolaget minskar antalet fel genom att automatiskt skapa dokument baserat på data som samlats in i digitala formulär.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ännu mer information om hur ni kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och andra dokument.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager Forms.