Få igång samtalet. Och håll igång det.

Meningsfulla kundkontakter skapar lojalitet och förtroende för ert varumärke. Med Adobe Experience Manager Communities är det enkelt att strukturera, moderera och lyfta fram ett brett utbud av socialt innehåll (forum, bloggar med mera). Använd Experience Manager-plattformen för att skapa en personlig och enhetlig communityupplevelse på mobiler liksom i andra kanaler.

Få igång samtalet. Och håll igång det.

Öka engagemanget på er webbplats.

Erbjud interaktion via bloggar, recensioner, frågor och svar, social inlärning och mer.

Uppmuntra kommunikation.
Skapa offentliga eller privata grupper som låter användarna följa populära personer och innehåll och skicka direktmeddelanden till andra användare.

Lyft fram de bästa idéerna.
Hitta innehåll överallt med funktioner för idéutformning. Använd sedan pins och sektioner med aktuellt innehåll för att visa upp sådant som håller hög kvalitet.

Gör det till ett spel.
Involvera ämnesexperter och använd poäng och utmärkelser för att skapa engagemang.

Moderera enkelt.
Använd massmodereringsverktyg för att snabbt reagera på användargenererat innehåll, som att flagga, redigera eller ta bort innehåll och vid behov stänga av användare.

Stöd social inlärning.
Publicera snabbt instruktionsresurser, följ upp framstegen och uppmuntra kunskapsutbyte mellan communitymedlemmar.

Gör användargenererat innehåll till sökmotoroptimerat innehåll.
När användare lägger till sitt innehåll kan ni optimera deras bidrag för sökmotoroptimering (SEO) och organiska sökningar. Det här hjälper er att attrahera fler likasinnade kunder.

Gå från bra till enastående med Adobe Marketing Cloud-integrering.

Styrkan i Experience Manager Communities kommer från integreringen med andra Adobe Marketing Cloud-lösningar. Ni kan se hur er community påverkar er övergripande strategi med Analytics. Och ni kan personalisera er webbplats med Target baserat på communityns användning. Ni kan också utnyttja innehåll från era communityn i allmänna kampanjer med Campaign.

Vi är ledande inom innehållshantering. Forrester håller med.

Adobe fick högsta möjliga poäng för sitt aktuella produktutbud, sin strategi och marknadsnärvaro.