Marknadsavdelningen kommer att älska flexibiliteten.

Du uppskattar tidsbesparingen.

Hur kan Experience Manager hjälpa IT-avdelningen?

IT-avdelningen får hjälp med att snabbt utveckla och distribuera upplevelser över alla marknadsföringskanaler. De kan skapa innehållsprogram och leverera lättanvända mallar, designer och webbkomponenter som marknadsförarna kan använda i den dagliga digitala marknadsföringen.

Få kontroll och flexibilitet.

Behåll kontrollen över systemen samtidigt som marknadsförarna får möjlighet att göra egna ändringar efter behov.

Snabba på distributionen.

Tack vare omfattande verktyg och färdiga komponenter går det snabbt att utveckla nya resurser.

Se hur Adobe Experience Manager kan tillgodose IT-avdelningens behov.

Baserad på öppna standarder
Kan integreras med befintliga företagsmiljöer, tack vare ramverk och innehållsarkiv som bygger på öppna standarder.
Flexibel utveckling
Förenkla utvecklingen med mallar, enkel dra-och-släpp-konfiguration, automatisk driftsättning och mycket annat.
Heltäckande mobilsupport
Utveckla för dagens ledande mobilplattformar. Konfigurera med färdiga komponenter för telefoner, smarttelefoner och pekskärmar.
Sammansatta innehållsprogram
Skapa flera utkast för bästa prestanda vid både publicering, underhåll och leverans av resurser.
Flexibilitet i molnet
Driftsätt marknadsföringskampanjer med Experience Manager från molnet för snabbare hantering och lägre kostnader.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och den flexibilitet ni vill ha. Ni slipper besväret och kostnaderna med flera partners.