Enkel redigering

Nå ut på marknaden snabbare. Och nå lönsamhet snabbare.

Med digitala tjänster kan ert företag nå större omsättning snabbare. Men bara om ni kan hålla tempot över alla kanaler och enheter. Med Experience Manager Forms går det snabbt och lätt att skapa och leverera digitala formulär och andra dokument som omvandlar onboarding och fortlöpande interaktioner till kundupplevelser som ger bättre avkastning.

Nå ut på marknaden snabbare. Och nå lönsamhet snabbare.

Skapa och uppdatera formulär, dokument, teman med mera. Ingen kodning krävs.

Skapa responsiva och personaliserade formulär och dokument för alla kanaler och enheter – nu är det enklare än någonsin att utforma komplexa formulär. Med lättanvända verktyg kan företagsanvändare snabbt skapa och börja använda formulär utan att behöva ta hjälp av IT-avdelningen.
Dra- och släppkonstruktion
Dra- och släppkonstruktion
Lägg enkelt till och uppdatera standardkomponenter, som adress- och namnfält, i formulär– direkt från Forms-redigeraren.
Dra- och släppublicering
Dra och släpp-publicering
Placera registreringsformulär på Experience Manager Sites sidor.
Formulärsegment
Formulärsegment
Återanvänd förkonfigurerade fragment i flera olika formulär och dokument för att skapa snabbare, med ökad enhetlighet och med bättre resultat.
Central lagringsplats
Central lagringsplats
Sök, lista, visa och utför avancerade åtgärder (som att skicka formulär för granskning, aktivera analysfunktioner och publicera) från ett och samma ställe.
Anpassningsbara mallar
Anpassningsbara mallar
Konstruera snabbt responsiva, kompatibla formulär med användningsklara mallar och förhandsgranska hur de kommer att se ut på olika skärmar.
Temaredigerare
Temaredigerare
Skapa och förhandsgranska teman som styr formulärens visuella utformning direkt. Använd ett och samma tema på flera formulär och dokument för att säkerställa att de utformas snabbt och enhetligt.
Visuell regelredigerare
Visuell regelredigerare
Infoga dynamiskt beteende i formulär (till exempel att visa eller dölja fält) utan kodning.
Översättningstjänster
Översättningstjänster
Översätt innehåll till flera språk med hjälp av inbyggda processer och verktyg för att enklare kunna nå era globala kunder.

Investitionsbank Berlins digitala investeringar lönar sig.

Se hur den tyska investeringsbanken minskade den genomsnittlig kreationstiden från en halv dag till mindre än 10 minuter.
Investitionsbank Berlins digitala investeringar lönar sig.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ytterligare information om hur ni kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager Forms.