Nå ut på marknaden snabbare. Och nå lönsamhet snabbare.

Med digitala tjänster kan ert företag nå större omsättning snabbare. Men bara om ni kan hålla tempot över alla kanaler och enheter. Med Experience Manager Forms går det snabbt och lätt att skapa och leverera digitala formulär och andra dokument som omvandlar introduktionsengagemang och andra interaktioner till kundupplevelser som ger bättre avkastning.

Få snabbare godkännande av formulär.

Skapa en gång för alla. Publicera överallt. Ingen kodning krävs.

Skapa responsiva och personaliserade formulär och dokument för alla kanaler och enheter – nu är det enklare än någonsin att utforma komplexa formulär. Med våra lättanvända verktyg kan ni snabbt skapa användningsklara formulär, utan att ta hjälp av IT-avdelningen.
Dra- och släppkonstruktion
Dra- och släppkonstruktion
Lägg enkelt till standardkomponenter som diagram och e-signaturer direkt från redigeraren i Forms.
Dra- och släppublicering
Dra- och släppublicering
Placera registreringsformulär på Experience Manager Sites-sidor eller i mobilappar.
Formulärsegment
Formulärsegment
Återanvänd förkonfigurerade segment i flera olika formulär för snabbare konstruktion, större enhetlighet och bättre funktion.
Central lagringsplats
Central lagringsplats
Sök, lista, visa och utför avancerade åtgärder (som att skicka formulär för granskning, aktivera analysfunktioner och publicera) från ett och samma ställe.
Anpassningsbara mallar
Anpassningsbara mallar
Konstruera snabbt responsiva, kompatibla formulär med användningsklara mallar och förhandsgranska hur de kommer att se ut på olika skärmar.
Temaredigerare
Temaredigerare
Skapa och förhandsgranska teman som styr formulärens visuella utformning. Använd ett och samma tema i flera formulär för en mer enhetlig design och snabbare konstruktion.
Visuell regelredigerare
Visuell regelredigerare
Infoga dynamiskt beteende i formulär (till exempel att visa eller dölja fält) utan kodning.
Stöd för pekskärmsgränssnitt
Stöd för pekskärmsgränssnitt
Underlätta för konstruktörerna och kombinera Forms med andra Experience Manager-funktioner.
Översättningstjänster
Översättningstjänster
Översätt innehåll till flera språk med hjälp av inbyggda processer och verktyg för att enklare nå era globala kunder.

Nedbanks digitala investering lönar sig.

Se hur den sydafrikanska banken använde Experience Manager Forms för att slippa överflödiga steg och öka andelen färdigifyllda formulär från 33 till 80 procent.
Läs nu ›
NEDBANK

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ännu mer information om hur ni kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och andra dokument.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager Forms.