Snabb och flexibel formuläridentifiering.

Med hjälp av effektiv formuläridentifiering hjälper Adobe Experience Manager Forms er att snabbt vägleda kunderna till rätt formulär oavsett vilken enhet eller kanal de använder. Med effektiv formuläridentifiering kan ni hantera, redigera och publicera formulär till webbsidor på datorer, mobiler och appar – allt från samma nav.

Låt era formulär se dagens ljus.

Gör det enkelt för kunder hitta formuläret de behöver. Det är lätt att ta i bruk formulär som är kritiska för verksamheten med sömlös integration till webbplatser med Experience Manager.

Webbplatsformulär ska vara en fördel. Inte en börda.

Infoga en formulärportal med ett anpassningsbart sökfält på era befintliga webbplatser.

Enkel integrering
Integrera smidigt med Adobe Experience Manager Sites eller API:er för att enkelt lägga till formulär i ert befintliga WCM-system.

Layoutalternativ
Välj bland flera formulärlayouter med ikoner och beskrivningar.

Dynamiska sökfunktioner
Låt presumtiva kunder använda fulltextindexering, taggar och andra egenskaper för formulär- och dokumentsökning.

Platsidentifiering
Identifiera enhetstyp och använd geolokalisering för att visa relevanta formulär.

Samla formulären och förbättra informationsutbytet.

Med färdiga verktyg kan ni skapa snygga och dynamiska formulär – helt på egen hand. Förkonfigurerade teman, mallar och formulärfragment gör det enkelt. Spara sedan alla formulär på en central lagringsplats, så att det blir enkelt att snabbt komma åt, ändra och publicera dem i flera kanaler, samtidigt som utseende och känsla förblir det samma.

KfW Bankengruppe har förbättrat funktionaliteten i sina formulär.

Se hur KfW Bankengruppe minskade arbetsbelastningen för IT-avdelningen och sänkte kostnaderna genom att skapa tillförlitliga smarta formulär för användning inom hela företaget.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ännu mer information om hur ni kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och andra dokument.