Snabb och flexibel formuläridentifiering.

Med hjälp av effektiv formuläridentifiering hjälper Adobe Experience Manager er att snabbt vägleda kunderna till rätt formulär oavsett vilken enhet eller kanal de använder. Med effektiv formuläridentifiering kan ni hantera, redigera och publicera formulär till webbsidor på datorer, mobiler och appar – allt från samma nav.

Placera formulären så att de blir synliga och skickas in.

Skicka rätt erbjudanden till rätt kunder genom rätt kanaler. Det är enkelt eftersom Adobe Experience Manager Forms integreras smidigt med Adobe Campaign och Adobe Experience Manager Mobile.

Webbplatsformulär kan vara en fördel. Inte en börda.

Infoga en formulärportal med ett anpassningsbart sökfält på era befintliga webbplatser.

Enkel integrering
Integrera smidigt med Adobe Experience Manager Sites eller API:er för att enkelt lägga till formulär i ert befintliga WCM-system.

Layoutalternativ
Välj bland flera formulärlayouter med ikoner och beskrivningar.

Dynamiska sökfunktioner
Låt presumtiva kunder använda fulltextindexering, taggar och andra egenskaper för formulär- och dokumentsökning.

Platsidentifiering
Identifiera enhetstyp och använd geolokalisering för att endast presentera relevanta formulär.

Samla formulären och förbättra informationsutbytet.

Med användarklara verktyg kan ni skapa visuellt attraktiva och dynamiska formulär – helt på egen hand. Med färdiga teman, mallar och formulärfragment är det enkelt. Lagra sedan alla formulär på ett ställe, så att det blir enkelt för er att komma åt, ändra och publicera dem i flera kanaler, samtidigt som utseendet och känslan förblir densamma.

KfW Bankengruppe har förbättrat funktionaliteten i sina formulär.

Se hur KfW Bankengruppe minskade arbetsbelastningen för IT-avdelningen och sänkte kostnaderna genom att skapa tillförlitliga smarta formulär för användning inom hela företaget.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ännu mer information om hur ni kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och andra dokument.