Enkla formulär. Enklare arbetsflöden.

Enkla formulär. Enklare arbetsflöden.

Vad är Experience Manager Forms?

Det är en funktion i Experience Manager som ni kan använda för att införa papperslösa formulär och processer, effektivt och automatiserat. Den omvandlar digital registrering, introduktion och kommunikation till enkla, effektiva upplevelser.

Förbättra servicen.

Erbjud mobilanpassade formulär och dokument som förenklar registreringen, ökar engagemanget och minskar handläggningstiderna.

Öka flexibiliteten och effektiviteten.

Bygg och hantera enhetliga formulär och dokumentsamlingar på ett enkelt sätt. Automatisera sedan processerna för att minska administrationen och risken för fel.

Optimera upplevelsen.

Använd data och analyser för att förbättra och anpassa upplevelsen kunderna får med era formulär och dokument.

Se vad Experience Manager Forms består av.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och den flexibilitet ni vill ha. Ni slipper besväret och kostnaderna med flera partners.

Färre steg ger fler kunder.

Nedbank använde Experience Manager Forms för att effektivisera sina processer, vilket ledde till att andelen färdigifyllda formulär ökade från 33 till 80 procent.
Färre steg ger fler kunder.
”Tack vare Adobe Experience Manager Forms har vi lyckats förenkla vår interaktion med kunderna. Vi har förkortat processerna från sju till fyra steg och fått större kontroll över varje formulär. Dessutom kan vi generera PDF-versioner av de ifyllda formulären och ge kunden en kopia, vilket ger ett extra lager av service åt kunden och större tillförlitlighet.”
– Lizelle Vaughan, programchef för hantering av digitala upplevelser hos Nedbank
NEDBANK

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ännu mer information om hur du kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager Forms.