Digitala formulär och dokument

Formulär, arbetsflöden och kommunikation. Smidigare än någonsin.

Enkla formulär. Enklare arbetsflöden.

Vad är Experience Manager Forms?

Det är en funktion i Experience Manager som kan användas för att skapa processer för formulär och dokument – papperslöst, effektivt och automatiserat. Den omvandlar digital registrering, onboarding och kommunikation till enkla och effektiva upplevelser.

Förbättra servicen.

Erbjud mobiloptimerade formulär- och dokumentupplevelser som förenklar registrering, ökar engagemanget och minskar handläggningstiderna.

Öka flexibiliteten och effektiviteten.

Bygg och hantera enhetliga formulär och dokumentsamlingar på ett enkelt sätt. Automatisera sedan processerna för att minska administrationen och risken för fel.

Optimera upplevelsen.

Använd data och analyser för att förbättra och personalisera registrering och kommunikation.

Se vad Experience Manager Forms består av.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp, säkerhet och flexibilitet ni behöver. Utan besväret och kostnaderna som flera partners innebär.

Färre steg ger fler kunder.

Nedbank använde Experience Manager Forms för att effektivisera sina verksamhetskritiska processer, vilket ledde till att andelen färdigifyllda formulär ökade från 33 % till 80 %.
Färre steg ger fler kunder.
”Tack vare Adobe Experience Manager Forms har vi lyckats förenkla vår interaktion med kunderna. Vi har förkortat processerna från sju till fyra steg och fått större kontroll över varje formulär. Dessutom kan vi generera PDF-versioner av de ifyllda formulären och ge kunden en kopia, vilket ger ett extra lager av service åt kunden och större tillförlitlighet.”
– Lizelle Vaughan, programchef för hantering av digitala upplevelser hos Nedbank
NEDBANK

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ytterligare information om hur du kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Experience Manager Forms.