Adobe Experience Manager Managed Services

Det går faktiskt att förutspå framgång.

Det går faktiskt att förutspå framgång.

Utnyttja våra hanterade tjänster för att uppnå era mål.

Gör värdtjänster för molnplattformar, Adobe-support och förstklassiga verktyg till en del av er investering i Adobe Experience Manager.

Snabbare time-to-market.

När vi hjälper er att konfigurera Experience Manager kommer ni att kunna erbjuda era kunder en perfekt upplevelse snabbare.

Öka avkastningen.

Ni får snabbare time to market, produktionskostnaderna minskar och ni kan fokusera mer på kundengagemanget och att öka era marknadsandelar.

Effektivisera IT-arbetet.

Låt oss förenkla de rutinmässiga och taktiska IT-uppgifterna så att de ger bättre stöd för marknadsförare och kunder.

Främja innovation.

Använd Adobes Cloud Managers CI/CD-ramverk för att kraftigt minska den tid och ansträngning som krävs för att förnya de digitala upplevelserna.

Hanterade tjänster med fördelar från början till slut.

Flexibla systemkonfigurationer
Använd en molnplattform och en automatiserad infrastruktur för att konfigurera och hantera Experience Manager utifrån era behov.
Heltäckande support för IT-hantering
Du får tillgång till vår självbetjäningsportal (Cloud Manager) som ger enkel åtkomst till övervakning, support och effektiva strategier.
Det senaste inom programsäkerhet
Precis som ni har vi mycket som står på spel när det gäller säkerheten. Vi följer industristandarder och använder de brandväggar och säkerhetskopieringssystem som behövs idag.
Enkel ändringshantering
Med en steg för steg-process för att hantera akuta problem behåller ni stabiliteten i era program och erbjuder flexibilitet för de som behöver kontinuerlig integrering.

Vi hanterar de mindre vardagsbestyren. Ni fokuserar på helheten.

Med Adobe Managed Services kan ni få ut det mesta av Adobe Experience Managers molnkapacitet och skapa fantastiska kundupplevelser.
Klara. Färdiga. Publicera.

Klara. Färdiga. Publicera.

Läs mer om allt vi gör för att er molninvestering med Adobe Experience Manager ska bli framgångsrik. Titta på videon om att integrera och publicera med Managed Services.

Behåll kontrollen – långt efter publicering.

Cloud Manager förbättrar distributionsprocessen med pipelines för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD). Du får höga prestanda, tillgänglighet, automatisering och beprövade produktionsresultat. Kontrollera minsta detalj med hanterade tjänster inom produktion och händelsehantering.
Klara. Färdiga. Publicera.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom Hanterade tjänster.