Innehåll som en tjänst

Hantering av mobilinnehåll

Mobila kunder använder en rad olika enheter och kanaler. Därför måste varumärken snabbt anpassa sitt innehåll och sina upplevelser. Om du använder olika verktyg för att leverera enhetliga och sammankopplade upplevelser är det en utmaning att hålla jämna steg med kunden. Med Adobe Experience Manager Sites kan marknadsförare och utvecklare enkelt samarbeta för att skapa, hantera och leverera innehåll och upplevelser för webben, mobilen, kampanjer, IoT-enheter, kanaler och skärmar.

Hantering av mobilinnehåll

Erbjud enhetligt innehåll på alla skärmar.

Skapa en responsiv nätupplevelse som anpassar sig efter alla enheter och ger en enhetlig upplevelse. Använd innehållet som en tjänst för återanvändning i mobilappar, anpassade annonser, kanaler och IoT-tillägg så att ert varumärke kan leverera en verkligt uppkopplad upplevelse under hela kundresan.

Effektivisera innehållshanteringen.

Uppdatera innehållet en gång för leverans till både webbplatser och mobilsajter. Skapa responsiva webbplatser och sidor utan att behöva skriva kod.

Återanvänd på alla enheter.

Leverera innehåll enkelt som en tjänst som JSON för konsumtion på alla slutpunkter.

Förenkla innehållsskapandet.

Använd WYSIWYG-redigerare för att skapa och redigera innehållsmodeller för varje slutpunkt eller återanvändning på flera destinationer.

Flexibla format.

Få enkelt tillgång till resurspoolen för obearbetade resurser och obearbetat innehåll, en innehållsgrupp eller en helt oberoende upplevelse i en rad olika format.

Skapa och hantera innehåll som sträcker sig längre än webben, mobilen eller IoT.

Mobilkunder interagerar ofta med varumärken via flera olika kanaler och enheter. Använd flexibla upplevelser för att utforma och leverera upplevelser som är relevanta för sammanhanget på webben, mobilsajter, mobilen, appar, IoT-enheter, chatt och till och med röststyrda enheter.

Anpassningsbara och effektiva innehållsuppdateringar.
Skapa innehåll en gång och återanvänd det i olika former på valfri webbplats, frontend eller enhet. Uppdatera innehåll automatiskt på alla slutpunkter.
Skräddarsydda upplevelser för varje enhet.
Utforma olika layouter och upplevelser för olika mobila enheter eller leverera obearbetat innehåll för skräddarsydda upplevelser utformade för mobilappar, SPA-applikationer eller IoT-enheter.
Personaliserad upplevelse i sitt sammanhang.
Använda attitydmässiga, demografiska och beteendemässiga data för att skapa användarsegment och för att personalisera upplevelser i kanalens och enhetens sammanhang.
Möjlighet att förhandsgranska före release.
Skapa innehållsversioner och förhandsgranska upplevelserna i sitt sammanhang. Använd WYSIWYG-gränssnittet för att skapa och förhandsgranska innehållsmodeller för fjärradministrerade användningsfall.

Här finns fler verktyg som hjälper er att hantera mobilinnehåll.

Plattformsspecifika mobilappar och hybrider
Hantera innehåll i ursprungsappar, eller skapa och hantera hybridappar för distribution över plattformar med flexibla upplevelser.
Förhandsgranska och redigera Single Page-applikationer
Använd SPA-applikationer i Experience Manager. Redigera innehåll och förhandsgranska före leverans.
Integrerad innehållsleverans
Marknadsförare kan enkelt uppdatera innehåll på alla digitala resurser utan att behöva vända sig till IT-avdelningen för att få hjälp.

Ta reda på hur FirstEnergy förbättrade kundlojaliteten genom företagsflexibilitet.

Läs om hur energibolaget använder Adobe Experience Manager för robust och flexibel innehållshantering i hela organisationen.
”Med Adobe Experience Manager har våra processer för marknadsföring, affärsverksamhet och utveckling blivit mycket tydligare och effektivare.”
– Scott Infante, chef för IT och företagsteknik på FirstEnergy

Adobe har återigen utnämnts till branschledare.

Läs om varför Adobe hamnade högst på listan när det gäller genomförande och hantering av webbinnehåll i Gartners Magic Quadrant.