Hantering av flera webbplatser och flerspråkigt innehåll

Företag lägger alltför mycket tid på att hantera flera webbplatser på flera språk med verktyg som kanske inte fungerar så bra tillsammans. Med funktionerna för hantering av flera webbplatser i Adobe Experience Manager Sites kan ni styra allt ert mobil- och webbinnehåll, inklusive e-post, landningssidor och mikrosajter, med en enda lösning och ett lättanvänt effektivt gränssnitt. Ni kan snabbt ändra innehåll så att alla era webbplatser är relevanta oavsett geografisk plats och målgruppssegment samtidigt som enhetlighet och varumärkesidentitet bevaras.

Hantering av flera webbplatser och flerspråkigt innehåll

Ta reda på hur Experience Manager kan hjälpa er att hantera flera webbplatser.

Mastermallar

Skapa mallar och återanvänd resurser för att se till att innehållet är enhetligt i alla digitala kanaler.

Regional redigering

Gör det möjligt för regionala medarbetare att redigera och uppdatera innehåll för att tillvarata lokala intressen samtidigt som den globala enhetligheten bibehålls.

Inbyggd webbplatslokalisering

Översätt innehåll till flera språk med hjälp av inbyggda processer och verktyg för att enklare sprida det globala budskapet.

Flexibla alternativ för driftsättning

Välj om ni ska driftsätta innehåll lokalt eller via molnet. Båda möjligheterna finns.

Integrering med Adobe Marketing Cloud

Synkronisera med Adobe Analytics, Adobe Target och Adobe Campaign för att ge kunderna personliga upplevelser och för att mäta kampanjens effektivitet.

Hantering av mobila upplevelser

Använd pekaktiverade utvecklingsverktyg för att skapa responsiv design, adaptiva mobilsajter och mobilappar.

Ta reda på hur Henkel underlättar arbetet för sina globala webbteam.

Läs om hur tillverkaren klarar av att hantera över 90 webbplatser på fler än 20 olika språk med Adobes hjälp.
”Vårt modulära arbetssätt med Adobe Experience Manager ger en bra balans mellan global enhetlighet och lokal flexibilitet. Det är tydligt att kunderna uppskattar det också, eftersom vi ser en ökning både för sidvisningar och genomsnittlig tid på sidan.”
– Salima Douven, globalt ansvarig för digitala strategier, Adhesive Technologies, Henkel

Undvik de sju dödssynderna inom digitala upplevelser.

Forrester Research ger tips om hur ni skapar bättre digitala upplevelser för era kunder för att förbättra ert förhållande till dem i det långa loppet.