Adobe Experience Manager fortsätter att utvecklas med AEM 6.4

Den senaste versionen av Adobe Experience Manager ökar din förmåga att hitta och skapa bra innehåll med nyheter inom maskininlärning som hjälper dig att tillhandahålla mer relevanta och personaliserade upplevelser.

Vi alltid nyskapande. Så det kan du också vara.
Versionen innehåller nyheter inom:

Skalbarhet och säkerhet i molnet

Beprövad verksamhetskritisk molnprestanda, skalbarhet och säkerhet för de mest krävande varumärkena.

Flexibla upplevelser

En unik kombination av datainsikter och innehåll för att hantera upplevelser i flera kanaler på egna, betalda och förtjänade kanaler.

Innehållsintelligens

Låt Adobe Sensei hjälpa er att få värdefulla insikter och automatisera identifiering och framtagning av innehåll, liksom prestanda.

Snabbare marknadsföring och IT

Låt marknadsförings- och IT-avdelningen samt kreatörerna arbeta parallellt genom att ta bort flaskhalsar och annat som står i vägen för framgång.
Den här senaste versionen tar även hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen GDPR , som är en EU-förordning som träder i kraft i maj 2018. Den reglerar åtkomst och kontroll av personuppgifter. Adobe Experience Manager 6.4 tillhandahåller dokumentation om hur organisationer kan uppfylla kraven i GDPR.

Ta en titt på vad som är nytt och förbättrat.


Cloud Manager för Experience Manager

Med det nya självbetjäningsgränssnittet kan IT-avdelningen verkligen utnyttja Adobe Experience Manager i molnet.
I den senaste versionen finns Cloud Manager för Experience Manager. Det är ett gränssnitt för IT som snabbar upp och minskar riskerna för lanseringar och uppdateringar med hjälp av en modern pipeline för kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans (CI/CD). Det påskyndar funktionsanpassning till Experience Managers webbplatser, såsom att ändra navigering eller lägga till en ny funktion på en sida. Tack vare det här tas anpassningar i bruk både oftare och snabbare – på några timmar eller dagar snarare än veckor eller månader.

Förutom att uppgradera stödet för Experience Managers hanterade tjänster påskyndar Cloud Manager organisationens förmåga att använda de senaste innovationerna i Experience Manager och utökar dem på ett konkurrensfördelaktigt sätt.

Experience Manager Sites

Adobe Experience Manager Sites är den branschledande smarta hanteringslösningen för webb- och flerkanalsinnehåll för dem som jobbar med marknadsföring och IT. Med lösningen kan ni redigera, hantera och tillhandahålla upplevelser för hela kundresan. Dess detaljerade redigeringsfunktioner för webbplatser och skärmar på olika platser, samt dess API-drivna tjänster, hjälper er att skicka innehåll till andra programs slutpunkter.
Nya produktionsklara kärnkomponenter
Lansera snabbare med användningsklara komponenter som drastiskt kan minska kostnaderna för och arbetet kopplat till att lansera webbplatser. Med ett ständigt växande bibliotek av komponenter som utökats med sidnavigering, teasers och avancerade sökfunktioner, kan ni skapa responsiva sidupplevelser med mindre kodning och anpassningsarbete. Style System för nätkomponenter.
Style System för webbkomponenter
Skapa en konsekvent stil och design för komponenter och sidor, maximera designflexibiliteten och minimerar samtidigt utvecklingsansträngningarna. Med Style System kan ni skapa visuella varianter av nätkomponenter med noll serverutveckling, och en redaktör kan sedan välja mellan dessa när upplevelserna designas.
Innehållstjänster
Innehållstjänster är en viktig del av flexibla upplevelser. De möjliggör smidig åtkomst till obearbetade resurser och obearbetat innehåll, som en JSON för en slutpunkt. Skapa en modell för innehållsfragment för alla slutpunkter och använd innehållet som hanterats i Experience Manager i valfri miljö eller valfritt program.
Smart layout
Skapa och skala automatiskt personaliserade variationer av sidupplevelser baserat på hur målgruppen vill interagera. Smart layout använder Adobe Senseis artificiella intelligens för att optimera innehållets layout och ta fram det mest engagerande innehållet på en sida baserat på analyser av verksamhetens nyckeltal.
Redigerare för SPA single page application
Förhandsgranska och redigera single-page-applikationer byggda i ert ramverk. Det gör det möjligt för marknadsförare och utvecklare att samarbeta och redigera innehåll sömlöst, oavsett vilket ramverk som används för att skapa programmet.
Flexibel personalisering med Adobe Target
Med den senaste integrationen kan ni använda Experience Manager för att skapa innehåll, och Target för att optimera och skicka innehållet till valfri kontaktyta. På så sätt kan ni enkelt skicka innehåll till en kontaktyta som inte tillhör Experience Manager och samtidigt skräddarsy innehållet för målgruppen.
Utökade översättningsfunktioner
Nya funktioner för automatisering påskyndar accepterade översättningsredigeringar och sparar dem så att alla författare kan använda dem i framtiden. De förbättrar också möjligheten att konfigurera flera målspråk i ett översättningsprojekt och tillhandahåller verktyg som hjälper dig att organisera och hantera globala översättningsprojekt.
Förbättrad integration med Adobe Campaign
Nu kan ni skapa kampanjer och e-post direkt i Experience Manager utan att behöva växla till Campaign. Med den senaste integrationen kan ni skapa projektmallar för att antingen skapa kampanjer eller fristående mejl och validera innehållet i Experience Manager.
Förbättringar av communityhantering
Stöd blomstrande communityn med förbättrade modereringsfunktioner för automatisk identifiering av skräppost och återanvändbara filter för massmoderering. Hjälp nya marknader snabbt med att skapa stora mängder flerspråkiga communityn. Få strukturerade informationsresurser till rätt målgrupp genom att mappa tilldelningskataloger till specifika communitygrupper.

Experience Manager Assets

Adobe Experience Manager Assets är en intelligent digital lösning för resurshantering som hjälper dem som arbetar med marknadsföring och IT att organisera, anpassa och distribuera multimedia och upplevelser under hela kundresan.
Få åtkomst till digitala resurser från AEM i Adobe Creative Cloud
Använd en enda inloggning med för ditt Creative Cloud for enterprise-konto för att få åtkomst till DAM och kreativa resurser direkt i Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC och Adobe InDesign CC. Använd panelen för att enkelt checka ut filer och förhindra dubbelarbete, uppdatera resurser automatiskt och skicka tillbaka ändringarna till DAM – helt utan att lämna arbetsflödet i Creative Cloud. Kreatörer behöver inte längre lämna de här programmen för att kunna utnyttja det fulla värdet av Creative Cloud i Adobe Experience Manager, såsom molnbaserat samarbete och möjligheten att lagra uppdateringar för pågående arbete separat. Arbetsytan gör det enklare än någonsin att skapa slagkraftiga digitala upplevelser.
Smarta taggar – ännu bättre för branschspecifik automatisk taggning
Nästa generation av smarta taggar, som drivs av Adobe Sensei, använder en självlärande algoritm för att känna igen bilder och fylla i taggar baserat på ditt företags unika klassificering. Till skillnad från allmän automatisk taggning som endast använder grundläggande sökord, går de smarta taggarna steget längre och använder din anpassade klassificering för att föreslå och identifiera unika taggar. Allt eftersom biblioteket och klassificeringen växer blir Adobe Sensei allt smartare och kan känna igen branschspecifika bildegenskaper snabbare och automatiskt tagga nya resurser när de introduceras till DAM.
Sökning – intelligent flerspråkig sökning
Experience Manager Assets använder Adobe Sensei för att översätta söktermer i realtid. Användare kan ange ett sökord i ett språk så översätter Sensei-algoritmen omedelbart sökordet och söker efter och tillhandahåller matchande resurser i olika språkbibliotek. Den intelligenta söktjänsten minskar behovet av översättningstjänster för metadata och gör det enklare att hitta innehållet på nästan alla språk.
Hantering av metadata – robustare påfyllning av, regler för, inträde av och styrning av metadata
Experience Manager Assets har nu ännu robustare stöd för metadata. DAM-administratörer kan definiera sammanhängande metadatafält, som endast visas när deras beroende överordnade fält är ifyllda, vilket ger snabbare och mer exakt katalogisering. Dessutom kan användare snabbt fylla på metadata från tredje parts system eller filer eller exportera ifyllda metadata för att använda dem i andra program. Användare får dra nytta av förbättrad styrning, med ett enklare sätt att mappa komplexa metadatavärden och ange obligatoriska fält.
Förbättrad användarupplevelse – förfinat användargränssnitt för ökad produktivitet
Med Experience Manager Assets går det enklare att med färre klick söka efter, genomsöka, förhandsgranska och arbeta med en rad olika filtyper. Användare kan optimera sin genomsökning genom att snabbt växla mellan nya vyer, som träd, kort eller kolumn, och säkerställa att de hittar rätt vy för rätt uppgift. Med mer kraftfulla sökningsmöjligheter, inklusive förbättrade operatorer och detaljerade filter, är det enklare än någonsin att hitta nålen i höstacken.
Brand Portal – fler funktioner för att enkelt söka, hitta och dela godkända resurser
Utökade och utspridda team kan nu använda ett uppdaterat användargränssnitt och nya viktiga funktioner för att enklare söka efter, hitta och dela godkända resurser. Brand Portal-administratörer har fler konfigurationsmöjligheter, med förbättrade alternativ för varumärkesanpassning för att optimera utseendet, robust styrning för effektiv hantering av användare och omfattande metadatakontroller för att maximera upptäckbarhet. Administratörer kan få djupare insikter i hur de använder och distribuerar resurser med omfattande, exporterbara användningsrapporter.
Smart beskärning och bildbehandling – automatiserad bildbeskärning och bearbetning
Med kraft från Adobe Sensei är de dynamiska mediefunktionerna i Experience Manager Assets nu smartare, vilket ger marknadsförare möjlighet att automatisera mängder av uppgifter med artificiell intelligens och lansera upplevelser snabbare än någonsin.
Smart bildbehandling känner automatiskt av tillgänglig bandbredd och enhetstyp för att drastiskt minska bildfilens storlek med upp till 70 % vid leverans. Det sker utan att den visuella återgivningen försämras och säkerställer smidiga och snabbinlästa upplevelser som ökar omsättningen.
Smart Crop hjälper till att komprimera arbetsflöden och eliminerar timmar av omständligt arbete genom att automatiskt upptäcka och beskära fokusområdet i bilder och fånga den avsedda intressepunkten – oavsett skärmstorlek. Med Smart Crop går det även att automatiskt lokalisera och generera färgrutor av hög kvalitet från produktbilder.
Upplevelsefragment och hotspots – enkel kanaloptimerad interaktivitet
Vi har lagt till stöd för dynamiska medier för att göra upplevelsefragment ännu bättre. Användarna kan nu kombinera och återanvända interaktivt innehåll och videor för många kanaler.
Med AEM 6.4 kan användarna skapa upplevelsefragment och dynamiska media för att omedelbart sätta ihop fragment igen när de skickas till layouter som passar valfri riktad skärmstorlek. Med den här extrafunktionen kan marknadsförare lägga till fler interaktiva eller engagerande upplevelser, som klickbara hotspots, videor eller popup-fönster med produktinformation.
Framväxande media – 3D, VR, panoramamediehantering och visningsprogram
Användarna kan nu hitta, hantera och smidigt leverera nästa generations banbrytande upplevelser med hjälp av 3D-resurser och visningsprogram för panorama och VR. Förenkla arbetsflödena och öka hastigheten dramatiskt genom att ersätta kostsam fotografi med fotorealistiska 3D-resurser. Ni kan du återanvända alla resurser, från alla vinklar, i alla ljusförhållande och i alla miljöer.

Använd Adobe Dimensions CC för att skapa högkvalitativa 3D-resurser som sömlöst flödar in i DAM, där det finns verktyg för att hantera och tillhandahålla anpassningsbara interaktioner i alla kanaler. Låt kunderna digitalt uppleva scenerier, bostäder, landskap och platser, och imponera på besökarna med immersiva och engagerande VR-upplevelser via enhetsoptimerade, körklara visningsprogram.

Experience Manager Forms

Interaktiv kommunikation i flera kanaler
Generera innehåll för både trycksaker och webben från ett enda redigeringsgränssnitt. Interaktiv kommunikation är utformad med en intuitiv och användarvänlig dokumentredigerare med dra och släpp-funktion och fungerar med alla skärmstorlekar och enhetstyper. Oavsett om du kommunicerar via webben, trycksaker eller PDF kan interaktiv kommunikation använda delade mediefiler med innehåll, behandla affärsregler, producera arkivdokument och säkerställa regelefterlevnad.
Förifyllning av interaktiv kommunikation från affärsapplikationer
Interaktiv kommunikation kan kopplas till olika datakällor och serversystem så att dataelement förifylls för kommunikation både via trycksaker och webben. Oavsett om du redigerar dokumentmallar eller till och med individuella fragment kan återanvändbara dataelement dras in med funktionen för dra och släpp, vilket möjliggör personaliserad kommunikation i stor skala. Användningsklara integrationer med Microsoft Dynamics, RDBMS, REST- och SOAP-tjänster samt OData gör det enkelt och snabbt att integrera med kärndataprogram.
Modernisering av arbetsflöden
Snabba upp skapandet och uppdateringen av formulärbaserade arbetsflöden med ett nytt pekgränssnitt för att redigera arbetsflöden, integreringssteg med funktion för att dra och släppa data samt arbetsflödessteg för att dra och släppa användningsklar e-post.
Snabbare laddtider för anpassade formulär
Så kallad lazy loading av fragment stöds nu fullt ut och kan användas med upprepningsbara paneler för att minimera svars- och laddtider för långa, komplexa och anpassade formulär. Fragment kan konfigureras att endast laddas när det behövs och laddas ur när de är färdiga.
Förbättrad Experience Manager Forms-app
Effektivare distribution av Experience Manager Forms-appen låter medarbetare i fält samla in data offline med automatisk synkronisering med serversystem. Appen stöder nu också lazy loading av anpassade formulär, vilket är särskilt viktigt om internetanslutningen är långsam eller svag.
Enklare uppgradering från LiveCycle till Adobe Experience Manager Forms
Uppgradera från LiveCycle ES4 direkt till Experience Manager Forms i ett enda steg. Resultatet är en snabbare väg till att använda upplevelsebaserade funktioner som grundläggande analys, upplevelsemålinriktning, ett moderniserat pekgränssnitt, anpassade formulär och interaktiv kommunikation från Adobe Experience Manager som inte fanns i LiveCycle.
Automatiserad konvertering av formulär
Använd Adobe Sensei för att automatisera processen med att konvertera äldre formulär till mobilresponsiva format för alla enheter. Med automatiserad konvertering av formulär kan du på ett intelligent sätt utnyttja befintliga formulär, identifiera fält och innehåll samt tillämpa formatering, gemensam navigering och logik samt gemensamma valideringar. Formulär jämförs och gemensamma formulärobjekt extraheras och konverteras till återanvändbara formulärfragment. De återanvändbara fragmenten gör så att formulärutvecklare kan minska antalet formulär som krävs för att skapa, förenkla och underhålla aktuella formuläruppsättningar.

Experience Manager Livefyre

Integration med Experience Manager Assets
Livefyre integrerar med Experience Manager Assets och möjliggör enkla sökningar efter det bästa sociala innehållet på webben – direkt i Assets gränssnitt. Nu kan man spara både användargenererat innehåll och innehåll som skapats av varumärket på ett enda ställe. Livefyres arbetsflöde för att begära rättigheter är inbyggt i Assets, vilket gör det enkelt att få uttryckliga rättigheter och undanröja rättsliga orosmoln i arbetet med UGC.
Integrera UGC i fler kanaler med upplevelsefragment
Spara tid och pengar genom att skapa fängslande UGC-drivet innehåll i upplevelsefragment och återanvänd det enkelt i olika kanaler – webben, mobilen, banners med mera. Ni kan även exportera till Adobe Target för att tillhandahålla personaliserade upplevelser och genomföra kraftfulla A/B-tester. Eventuella ändringar i innehållet kan uppdateras automatiskt i alla kanaler.
Öka omsättningen och intäkterna med UGC
Para ihop relevanta användargenererade bilder, videor och recensioner med produkter från handelsplattformen och placera dem direkt på produktens informationssidor för att påverka köpets slutfas. Det här fungerar med Experience Manager Commerce, Google Shopping och andra populära handelsmotorer.
Använd UGC i fysiska miljöer med skärmar
Utnyttja kraften i användargenererat innehåll i vilket fysiskt utrymme som helst där det finns skärmar. Dela bilder, videor och recensioner för att få hjälp att nå verksamhetsmål som att öka omsättningen, bygga upp spänningen på evenemang eller öka varumärkeskännedomen. Tack vare responsiv design i Livefyre är det lätt att formatera UGC-upplevelser och visa på vilken skärmstorlek som helst – från mobil till jumbotron.