Webbplatseffektivitet

Att skapa en ny webbplats kan ta lång tid, men om det tar för lång tid och kostar för mycket riskerar du att förlora stora mängder kunder och resurser. Med Adobe Experience Manager kan ni korta ner er time to market och minska era utgifter – och skapa fantastiskt snygga webbplatser.

Webbplatseffektivitet

Snabba upp er time to market med produktionsklara komponenter.

Att implementera en ny webbplats kan vara ett stort företag som ofta kan resultera i lång time to market och betydande utgifter. För att råda bot på detta hjälper er Adobe Experience Managers Core Components att snabba upp processen genom att ni behöver lägga mindre tid på specialutveckling, säkerhet och testning. Med konfigurerbara, produktionsklara komponenter liksom inbyggda formateringsfunktioner kan du skapa en mängd olika fängslande webbplatsdesigner – med minimal ansträngning.

Skapa snabbt visuella variationer av komponenter med ett användarvänligt formateringssystem.

Spara tid på säkerheten med fullständigt förhandstestade komponenter.

Uppgradera komponenter med nya funktioner när de lanseras.

Skär ner på underhållstiden och utgifterna med de bästa metoderna för Adobe Experience Manager-utveckling.

Implementera komponenter omedelbart utan att ni behöver lägga arbete på specialutveckling.

Kom igång med er webbplats.

Med Adobe Experience Manager får ni alla de resurser och det stöd ni behöver för att skapa webbplatsupplevelsen era kunder vill ha. Och ni kan göra det på ett effektivt och enkelt sätt.

Experience Manager Sites-funktionerna inkluderar:

  • Fullständig referensimplementering.Kickstarta projektet genom att använda Experience Managers referensimplementering för att förstå det rekommenderade tillvägagångssättet att implementera produktfunktioner. Du kan även testa produktfunktioner för vanliga användningsområden.
  • Mallredigerare.Gör så att era affärsanvändare snabbt kan skapa nya mallar och lansera nya webbplatser. Tillåt era tekniska användare att hantera er mallstruktur och effektivt styra vilka komponenter som kan redigeras av affärsanvändare.
  • Dokument med de bästa metoderna.Dokumentationssidor för enskilda komponenter ger exempel på användningsområden, teknisk information och konfigureringsinformation, skärmdumpar samt stegvisa instruktioner.
  • Handledning om Core Components.Lär dig genom denna handledning i flera delar som tar dig genom en fullständig implementering av Experience Manager med hjälp av ett påhittat livsstilsvarumärke och presenterar Core Components som den grundläggande strukturen.