Som på tv. Fast bättre.

Med dynamisk annonsinfogning på både klient- och serversidan i direktsänt innehåll, linjärt innehåll eller VoD-innehåll skapar ni sömlösa annonsupplevelser utan buffrings- eller uppspelningsproblem. Ni kan även använda flexibla och anpassningsbara funktioner för intäktsgenerering som integreras mellan olika servrar. Det här innebär en förbättrad tittarupplevelse, vilket kan leda till ökat engagemang och ökade intäkter.

Ta vara på möjligheterna.

Identifiera och ta vara på annonseringsmöjligheter med hjälp av standardprotokoll och serverbaserade inventeringsregler. Använd alla de parametrar för målinriktning som behövs samt dynamiska funktioner för målinriktning.
Ta vara på möjligheterna.

Rätt annons i rätt bildruta.

Reklamavbrott i innehåll som sänds parallellt måste visas vid exakt rätt bildruta, något som inte är möjligt med dagens teknik. Utan de funktioner för annonsinfogning som Adobe Primetime erbjuder har företag gått miste om annonseringsmöjligheter och potentiellt ökade intäkter.

Full kontroll.

Ge tittarna den annonsupplevelse de är vana vid med sömlös överföring och utan buffring. Identifiera reklamavbrotten med hjälp av traditionell reklamavbrottssignalering, realtidsmarkörer eller annonseringstidslinjer från utgivarens CMS-system. Ni kan till och med hoppa över eller ersätta förbestämd annonsering.
Full kontroll.
Få resultat.

Få resultat.

Använd IAB-kompatibel beaconteknik för att följa annonsexponering och annonsutveckling, och se om annonserna ger resultat. Få rapporter och prognoser över intäktsgenererande exponeringar, inklusive inblick i innehållsattribut, tittarsegment och tittarnas geografiska spridning.

TV-tittandet fortsätter att öka.

Förstå siffrorna och trenderna bakom vårt ökade onlinetittande i den senaste Adobe Digital Index-rapporten.