AUTOMATED PERSONALIZATION

Individuell personalisering av framträdande, värdefullt innehåll.

Inrikta er smidigt på rätt segment. Utan regler.

Leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata, utan att behöva skapa en enda regel för målanpassning. Med Adobe Target kan ni öka konverteringsgraden och minska arbetsbelastningen genom att automatisera målanpassningen.

Funktioner för automatiserad personalisering.

Automatiserad målgruppsanpassning
Med hjälp av Adobe Sensei och Target kan ni automatisera testning och experimenterande för att skapa den perfekta kundupplevelsen.
AI-baserad optimering
Med den automatiska tilldelningen i Adobe Sensei kan ni använda Target för att automatiskt dirigera trafik till era mest framgångsrika upplevelser.
Självlärande målinriktningsmotor
Skapa löpande och automatiska associationer med olika händelser och avvikelser mellan förväntade och observerade svar.
Visuell personalisering
Använd enkla, stegvisa inställningar för att skapa innehållsalternativ för automatiska målinriktade aktiviteter. Välj algoritmen för att definiera mätvärden och målsättningar.

Se hur ni gör.

Hämta Forrester-rapporten Advance to Next-Generation Personalization.

Jämför de främsta leverantörerna inom onlinetestning och se varför Adobe är ledande.