Alla älskar att få exakt det de vill ha.

Presentera de typer av relevanta och personliga upplevelser som gör att era kunder kommer tillbaka.
A/B-tester
Konfigurera och kör enkelt tester – till och med flera på en gång – för att identifiera vilka erbjudanden, vilka meddelanden och vilket innehåll som fungerar bäst.
AI-baserad automatisering
Personalisera varje besökares upplevelse med automatisering och algoritmer för maskininlärning.
Enterprise permissions
Skapa arbetsytor dynamiskt för dina team och hantera roller och behörigheter för varje medlem.
Mobiloptimering
Engagera era appanvändare på nytt med platsbaserad anpassning och genom att testa upplevelser.
Sökningsdriven optimering

Sök och marknadsför

Förstå vad era kunder vill ha genom att se hur de navigerar genom er webbplats.
Målinriktade rekommendationer
Leverera innehåll och rekommendationer automatiskt med historik- och affinitetsdata.

Med bara data kommer ni inte långt. Ni måste förstå dem också.

Läs vår guide, Nine Common A/B Testing Pitfalls and How to Avoid Them, för att få reda på hur ni ökar er avkastning genom testning.

Profiler och målgrupper

Skapa en profil i Adobe Experience Cloud som ni kan dela mellan lösningar genom att kryssa i en ruta.

Multivariata tester

Använd enkla multivariata tester för att få en tydlig förståelse för de bästa möjligheterna för leverans av anpassat innehåll.
Använd förinställda eller anpassade regler, bland annat de som definieras av besökarplatser, för att anpassa innehåll efter en specifik målgrupp.

Analyser för Adobe Target

Synkronisera kunddata med Adobe Analytics för bättre målinriktning och mer exakt testfiltrering.

Adobes konsulttjänster

Få metodtips och branschledande support från Adobes konsulter.

 

 

 

 

 

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Target.