ENTERPRISE PERMISSIONS

Samarbete som det ska fungera. Effektiviserat.

Ge rätt teammedlemmar rätt åtkomst.

Skapa ett projektteam i Adobe Target för vem som helst, var som helst. Med Enterprise permissions kan du ge dina teammedlemmar lämplig åtkomst till aktiviteter, målgrupper och erbjudanden på en viss webbsida eller utifrån enhet, land eller varumärke.

Så fungerar Enterprise permissions

Precisa åtkomstnivåer
Se till att teammedlemmarna har rätt behörigheter för arbetsytan där de befinner sig, baserat på åtkomsten de behöver: observatör, redigerare eller godkännare.
Verksamhetsanpassade egenskaper
Definiera egenskaper i linje med hur ditt företag arbetar, utifrån domän, mobilkanal, land, språk eller varumärke – du bestämmer.
Flexibla arbetsytor
Skapa arbetsytor när som helst för vilket team som helst. Tilldela varje medlem åtkomst separat först och tilldela sedan teamet egenskapen.
Många team, noll konflikter
Expandera ert personaliseringsprogram över hela företaget. Skyddad åtkomst gör att teamen kan köra aktiviteter tillsammans, utan konflikter.

Se hur det görs.

Lär dig konfigurera arbetsytor i Adobe Target.
Lär dig konfigurera arbetsytor i Adobe Target.

Lär dig skapa egenskaper i Adobe Target.
Lär dig skapa egenskaper i Adobe Target.

Vi är den enda ledaren inom digitala analysplattformar.

Upptäck varför vi anser oss vara bäst på att ta dig vidare från analys till digital analys i den senaste Forrester Wave.