Hitta den perfekta kombinationen.

Multivariata tester visar vägen.

Koncentrera er på det som gör skillnad.

Kör enkelt multivariata tester för att identifiera vilka innehållskombinationer som ger bäst resultat. Med Adobe Target kan ni bygga vidare på det ni lärt er av A/B-testerna och förfina testningen och på så sätt snabbt upptäcka de vinnande digitala upplevelserna.

Funktioner för multivariata tester.

Fullständig och partiell faktoriell testning
Fullständiga faktoriella tester är alltid ett alternativ, men om tid eller trafik är ett problem erbjuder Adobe Target även slimmad och snabb partiell faktoriell testning.
Elementbidragsrapport
Använd rapporten när ni vill avgöra vilka kombinationer av element på sidan som ger framgång och i vilken grad ett visst element bidrar.
Automatiskt genererad testmall
I Adobe Target finns en stegvis metod för att automatiskt generera mallar för partiella, faktoriella multivariata tester.
Segmentfiltrerade resultat
Filtrera testresultat efter anpassade segment för att få kunskap om preferenserna hos en mångsidig besökspopulation och förfina er optimeringsstrategi.
Optimerad innehållsleverans
Lyft fram vinnande testinnehåll med en enkel klickning eller skapa ett test som automatiskt optimeras och levererar till rätt segment i realtid.

Se hur ni gör.

Se hur Marriott engagerar enskilda besökare med Adobe Target med gott resultat.

Läs om hur Adobe ökade de årliga intäkterna med 40 miljoner dollar genom testning och målinriktning.

Ta lärdom av proffsen på personalisering.

Ladda ned resultaten från vår enkät om optimering av digital marknadsföring 2014 och se hur de ledande företagen använder personalisering för att få ännu bättre resultat.