Adobe jämfört med konkurrenterna.

Adobe jämfört med konkurrenterna.

Adobe Experience Manager Assets är inte marknadens enda lösning för digital resurshantering, men som komplett innehållsplattform klarar den sådant ingen annan lösning klarar. Se själv.

Konkurrenterna

Adobe Experience Manager Assets 


Hantera resurser under hela deras livscykel

Deras produkter är inte integrerade, och därför måste ni snickra ihop flera olika produkter för att få en komplett lösning för resurshantering.

Vi har marknadens enda resurshanteringssystem med stöd för alla faser i resurslivscykeln, från framtagning och hantering till leverans och optimering.


Automatisera uppgifter med AI och maskininlärning

De använder alla samma stora AI-leverantörer, som alla har samma allmänna funktioner för maskininlärning med begränsad analys för multimedieinnehåll.

Vi har marknadens smartaste resurshanteringssystem, som utnyttjar vår egenutvecklade AI-teknologi i Sensei och sparar många timmars enformigt arbete tack vare funktioner som smarta taggar och smart beskärning.


Få kunskap om hur ert material fungerar

De tvingar er att integrera med externa analyspartners, vilket medför att era data finns hos IT-avdelningen, utom räckhåll för den genomsnittlige marknadsföraren och användaren.

Vi har den enda lösningen med inbyggd koppling till Adobe Analytics, så att data om hur materialet fungerar är tillgängligt för marknadsförarna i resurshanteringssystemet.


Hantera och leverera dynamiska medier

De tvingar er att integrera med något leveransnätverk, vilket ger upphov till mer splittrade data, högre avgifter och ännu en integreringspunkt att hantera.

Vi har det enda resurshanteringssystemet i enterpriseklass med branschledande funktioner för multimedieleverans.


Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Konkurrenterna
Deras produkter är inte integrerade, och därför måste ni snickra ihop flera olika produkter för att få en komplett lösning för resurshantering.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har marknadens enda resurshanteringssystem med stöd för alla faser i resurslivscykeln, från framtagning och hantering till leverans och optimering.

Konkurrenterna
De använder alla samma stora AI-leverantörer, som alla har samma allmänna funktioner för maskininlärning med begränsad analys för multimedieinnehåll.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har marknadens smartaste resurshanteringssystem, som utnyttjar vår egenutvecklade AI-teknologi i Sensei och sparar många timmars enformigt arbete tack vare funktioner som smarta taggar och smart beskärning.

Konkurrenterna
De tvingar er att integrera med externa analyspartners, vilket medför att era data finns hos IT-avdelningen, utom räckhåll för den genomsnittlige marknadsföraren och användaren.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har den enda lösningen med inbyggd koppling till Adobe Analytics, så att data om hur materialet fungerar är tillgängligt för marknadsförarna i resurshanteringssystemet.

Konkurrenterna
De tvingar er att integrera med något leveransnätverk, vilket ger upphov till mer splittrade data, högre avgifter och ännu en integreringspunkt att hantera.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har det enda resurshanteringssystemet i enterpriseklass med branschledande funktioner för multimedieleverans.

Konkurrenterna
De tvingar er alla att integrera med samma leverantörer, vilket innebär att det inte blir mycket till differentiering och att ni får fler externa integreringspunkter som ska konfigureras och administreras.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har en inbyggd Creative Cloud-koppling med en inbyggd panel, där användarna kan söka i resurshanteringssystemet direkt från Creative Cloud Enterprise-program.

Konkurrenterna
Med deras produkter kan ni göra grundläggande bildredigering och mycket lite videoomkodning, om någon alls.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har den mest avancerade lösningen för multimedieinnehåll med funktioner som interaktivitet, färghantering, skärpa, texturer, mönster, textövertäckning, beskärning efter banor samt automatisering för grupper med bilder.

Konkurrenterna
De har stöd för grundläggande videokodning utan möjlighet att lägga till interaktivitet eller multimediematerial.

Adobe Experience Manager Assets 
Vi har den enda lösningen med de videofunktioner som behövs för att maximera engagemanget, som anpassningsbar strömning, responsiva och anpassningsbara spelare samt funktioner för att skapa interaktivt innehåll med köpfunktion.

Friktionsfri koppling till Creative Cloud

De tvingar er alla att integrera med samma leverantörer, vilket innebär att det inte blir mycket till differentiering och att ni får fler tredjepartsintegreringar som ska konfigureras och administreras.

Vi erbjuder en inbyggd Creative Cloud-koppling med en inbyggd panel där användarna kan söka i DAM-systemet direkt från Creative Cloud Enterprise-program.


Gör mer med multimedieinnehållet

Med deras produkter kan ni göra grundläggande bildredigering och mycket lite videoomkodning, om någon alls.

Vi har den mest avancerade lösningen för multimedieinnehåll med funktioner som interaktivitet, färghantering, skärpa, texturer, mönster, textövertäckning, beskärning efter banor samt automatisering för grupper med bilder.


Maximera engagemanget med mångsidiga videofunktioner

De har stöd för grundläggande videokodning utan möjlighet att lägga till interaktivitet eller multimediematerial.

Vi har den enda lösningen med de videofunktioner som behövs för att maximera engagemanget, som anpassningsbar strömning, responsiva och anpassningsbara spelare samt funktioner för att skapa interaktivt innehåll med köpfunktion.


Vad säger analytikerna?

Forrester Wave™: Digital Asset Management for Customer Experience, Q2 2018

Forrester Wave™: Digital Asset Management for Customer Experience, Q2 2018

IDC-rapport: The Business Value of Adobe Experience Manager Assets

IDC-rapport: The Business Value of Adobe Experience Manager Assets
 

Vad kan Adobe Experience Manager Assets göra för ditt företag?

Vad kan Adobe Experience Manager Assets göra för ditt företag?