Inbyggd Creative Cloud-koppling. Ett plus för både marknadsförare och kreatörer.

Med den inbyggda Creative Cloud-kopplingen blir det enklare för era kreativa team att skapa material, för marknadsförarna att marknadsföra och för båda att samarbeta. Tack vare den inbyggda kopplingen kan de kreativa teamen hitta resurser direkt från sina Creative Cloud-program och marknadsförarna kan samarbeta och administrera från resurshanteringssystemet.

Kommunicera, skapa och samarbeta i Creative Cloud.

Kommunicera, skapa och samarbeta i Creative Cloud.

Gränserna är tydliga. Kreatörerna vill inte lära sig att hantera ett resurshanteringssystem för att hitta material. Och marknadsförarna vill inte lära sig Photoshop eller InDesign för att ge sina synpunkter på något eller göra mindre ändringar. Båda skulle gärna bli vid sin läst, om de bara haft tid för det. Men på grund av kundernas glupande aptit på innehåll kan de inte det.

Därför finns Adobe Asset Link, en inbyggd koppling som gör det möjligt för båda grupperna att samarbeta – snabbare än någonsin. Med hjälp av en panel som visas direkt i de kreativa verktygen kan formgivarna komma åt ert resurshanteringssystemen och checka ut resurser oavsett vilket program de arbetar i. Och med InDesign-servern kan marknadsförarna ändra material som ska gå till tryck direkt från resurshanteringssystemet, så att de slipper vänta på att deras begäran ska hanteras.

Båda grupperna kan arbeta effektivare och ni kan uppfylla kundernas förväntningar på relevanta och personliga upplevelser. Och det vinner alla på.

Anmäl dig för att få information om Adobe Asset Link

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Det är bara Adobe Experience Manager Assets som har denna grundliga, inbyggda koppling till alla Creative Cloud-program. Vi erbjuder unika tjänster som gör det enkelt för kreatörer och marknadsförare att samarbeta, och vi kan hjälpa er att skapa enastående innehåll och leverera det via Adobe Cloud eller externa team snabbare än någonsin. Er IT-avdelning tjänar också på det tack vare vår öppna arkitektur i enterpriseklass, som är förberedd för molnet och utformad för flexibilitet.

C3 Creative Code and Content

”Ur innehållskreatörernas och marknadschefernas perspektiv har det de bäst integrerade verktygen, som hjälper oss att sköta i stort sett alla aspekter av våra komplexa digitala marknadsföringsprojekt. Tack vare ett enda gränssnitt kan marknadsförarna publicera annonser, samla in data och konfigurera arbetsflöden och bli betydligt mer effektiva.” 

Andreas Maser, Executive Director of Technology, C3 Creative Code and Content

Funktioner i inbyggd Creative Cloud-koppling

InDesign Server

Mediefilsmallar skapar dedikerade arbetsytor där man kan redigera InDesign-dokument utan att lämna resurshanteringssystemet.

Adobes länkar till mediefiler

Enkel inloggning (SSO) med Adobe Creative Cloud-uppgifter gör att ni får åtkomst till DAM- och Creative Cloud-mediefiler direkt i Photoshop CC, Illustrator CC och InDesign CC.

Utcheckning av resurser

Checka ut en resurs och lås den så att bara du kan redigera, kommentera, publicera eller flytta den tills du checkar in den igen. På så sätt försäkrar du dig om att ingen kan skriva över dina ändringar under tiden du arbetar.

Vad kan Adobe Experience Manager Assets göra för ditt företag?

Vad kan Adobe Experience Manager Assets göra för ditt företag?