Se till att varje interaktion är rätt interaktion med hjälp av AI-driven skalbarhet  

Använd maskininlärning och molnets alla möjligheter för att nå fler av era bästa kunder genom att leverera upplevelser som snabbt och automatiskt anpassar sig efter deras behov och önskemål.

Nu är det enklare än någonsin att erbjuda de bästa upplevelserna.

Nu är det enklare än någonsin att erbjuda de bästa upplevelserna.

När innehåll och data samspelar uppstår exceptionella digitala upplevelser. Era data berättar vad kunderna vill ha och innehållet får dem att komma tillbaka gång på gång. Men för många varumärken är det svårt att hitta den här balansen i dagens uppsjö av kanaler och enheter, med följden att de drunknar i data utan att lyckas skapa innehåll i rätt takt.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan ni lösa problemet. När marknadsförarna slipper de enformiga uppgifterna blir arbetet med att skapa, hantera och leverera rätt innehåll plötsligt lättare. Så mycket lättare att ni kan nå flera miljoner kunder på en personlig nivå och över olika kanaler utan något extraarbete, i stället för bara några få webb- och mobilkunder.

Människor kommer alltid att vara viktiga för att få kunderna att känna sig utvalda. Men ni klarar aldrig att bearbeta och analysera de enorma mängder data som krävs för att klara konkurrensen i dagens föränderliga digitala värld. Så koncentrera er på att skapa minnesvärda upplevelser och låt artificiell intelligens sköta resten.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe Experience Manager Sites utnyttjar den artificiella intelligensen och maskininlärningen i Adobe Sensei för att effektivisera framtagning av innehåll så att ni kan leverera skräddarsydda upplevelser i stor skala. Eftersom ni bara behöver skapa innehållet en gång och sedan kan leverera det överallt, med funktioner som återanvändbart innehåll, slipper ni repetitiva uppgifter och blir mer produktiva.

Ni kan till exempel skapa olika varianter av innehållet och använda maskininlärning för att analysera beteendedata och sammanhangsbaserade data för att välja den bästa varianten, oavsett kanal, enhet och skärm. Ni kan också utnyttja artificiell intelligens för att sammanfatta stora textblock automatiskt efter mindre skärmar. Och eftersom ni kan mäta marknadsföringens genomslagskraft i realtid kan ni finjustera innehållet direkt så att det hela tiden är relevant och så att alla kunder alltid är engagerade.

Titta på en översikt över AI-driven skalbarhet

Manulife

”Enligt vårt team är skillnaden mellan vår tidigare lösning och Adobe Experience Manager som skillnaden mellan natt och dag. Det är betydligt mer effektivt och intuitivt.”

Sophie Bellemare, AVP Strategic Digital Initiatives, Manulife

Funktioner för AI-driven skalbarhet

Hanterade molntjänster

Använd Adobes hanterade tjänster för att distribuera och testa funktioner och uppdateringar automatiskt utan att äventyra kraven på prestanda och säkerhet. Leverera innovationer när som helst och var som helst med vår lösning för kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD).

Hantering av flera webbplatser

Styr era webb- och mobilsajter från en enda plattform och bibehåll varumärkesidentiteten över kampanjer och utskick. Ge affärsanvändare i olika delar av världen möjlighet att göra regionala ändringar för att förbli relevanta.

Automatisk textsammanfattning

Använd tekniken för datorlingvistik i Adobe Sensei för att sammanfatta text automatiskt för små skärmar, så att ni enkelt kan skapa text en gång och återanvända den i flerkanalsupplevelser.

Utforska fler fördelar

Personaliserade upplevelser

Personaliserade upplevelser

Webbinnehållshantering

Webbinnehållshantering

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.